Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ

Câu 1:trình bày các phép đo cung tiền tệ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền M2 Giả sử nền kinh tế có tỉ lê tiền mặt trên tiền gửi ko kỳ han là là 15%, tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 8% và tỉ lệ dự trữ thừa trung bình của hệ thống NHTM là 12%.Cho biết sự thay đổi của tiền cơ bản và mức cung tiền M2 khi: 1.Chính phủ phát hành trái phiếu vay công chúng 500 tỷ

pdf2 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ Câu 1:trình bày các phép đo cung tiền tệ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền M2 Giả sử nền kinh tế có tỉ lê tiền mặt trên tiền gửi ko kỳ han là là 15%, tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 8% và tỉ lệ dự trữ thừa trung bình của hệ thống NHTM là 12%.Cho biết sự thay đổi của tiền cơ bản và mức cung tiền M2 khi: 1.Chính phủ phát hành trái phiếu vay công chúng 500 tỷ 2.NHTW mua trái phiếu trên thị trường mở 1200 tỷ Câu 2:Cho tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 3%, NHTM nhận tiền gửi là 5000 triệu đồng. Cho biết lượng tiền mở rộng tối đa và tối thiểu. Điều kiên tạo tiền tối đa. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này Câu 3:Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa trái phiếu công ty và cổ phiếu công ty. Mối quan hệ giữa NHTM và thị trường chứng khoán xét trên góc độ nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ tài sản có.
Tài liệu liên quan