Đề thi trắc nghiệm môn chuyên ngành

Chọn các trận đấu có thể tổ chức đồng thời với trận AD: A. BE, CF B. BF,AC C. CE,DF D. BD, CF

pdf22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn chuyên ngành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên