Đề thi triết học

): Cho đề tài khoa học: “ Những giá trị và hạn chế của học thuyết Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay”. Hãy xác định: -Đề tài đó có thể trở thành đề tài khoa học hay không? Tại sao?. -Tên đề tài đã hợp lý hay chưa? -Cái mới của đề tài sẽ là gì? -Loại hình nghiên cứu của đề tài? -Đề cương sơ bộ của đề tài?

doc7 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2429 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi triết học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LLCT BỘ MÔN NHỮNG N.L.C.B ĐỀ THI MÔN PPNCKH Dùng cho lớp CAO HỌC K17 Số học trình: 2 . Thời gian lam bài: 90 phút Ngày thi /4/2009 . G. Đ : Đề số 3. Câu1(1điểm): Phân tích đặc điểm “ tính thông tin” trong nghiên cứu khoa học?. Cho ví dụ minh hoạ. Câu2(2điểm): Trình bày nội dung phương pháp phân tích và tổng hợp. Trong nghiên cứu khoa học, khi nào thì áp dụng phương pháp phân tích và tổng hợp? Câu3(3điểm): Cho luận 3 đoạn: -Mọi hàng hoá đều có giá trị và giá trị sử dụng. -Một số sản phẩm do con người sản xuất ra nhưng không phải là hàng hoá. KL: Một số sản phẩm do con người sản xuất ra không có giá trị và giá trị sử dụng. Hỏi kết luận trên có chân thực hay không? tại sao?. Câu4(4điểm): Cho đề tài khoa học: “Phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và những giải pháp khắc phục”. Hãy xác định: -Xác định tên đề tài đã hợp lý hay chưa? Tại sao? -Có thể xác định lại tên của đề tài như thế nào? -Cái mới của đề tài sẽ là gì? -Loại hình nghiên cứu của đề tài? -Đề cương sơ bộ của đề tài? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học viên được sử dụng tài liệu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LLCT BỘ MÔN NHỮNG N.L.C.B ĐỀ THI MÔN PPNCKH Dùng cho lớp CAO HỌC K17 Số học trình:2 . Thời gian lam bài:90 phút Ngày thi... /4/2009 . G. Đ : Đề số 5. Câu1(1điểm): Phân tích đặc điểm “hướng tới cái mới” trong nghiên cứu khoa học. Cho ví dụ. Câu2(2điểm): Trình bày nội dung phương pháp lôgích và lịch sử. Trong nghiên cứu khoa học, khi nào thì áp dụng phương pháp lôgích và lịch sử? Câu3(3điểm): Cho luận 3 đoạn: -Mọi nền kinh tế thị trường đều là kinh tế mở. -Nhiều nước hiện nay là nền kinh tế mở. KL: Nhiều nước hiện nay là nền kinh tế thị trường. Hỏi kết luận trên có chân thực hay không? Tại sao? Câu4(4điểm): Cho đề tài khoa học: “ Những giá trị và hạn chế của học thuyết Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay”. Hãy xác định: -Đề tài đó có thể trở thành đề tài khoa học hay không? Tại sao?. -Tên đề tài đã hợp lý hay chưa? -Cái mới của đề tài sẽ là gì? -Loại hình nghiên cứu của đề tài? -Đề cương sơ bộ của đề tài? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học viên được sử dụng tài liệu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LLCT BỘ MÔN NHỮNG N.L.C.B ĐỀ THI MÔN PPNCKH Dùng cho lớp CAO HỌC K17 Số học trình:2 . Thời gian lam bài: 90 phút Ngày thi ... /04/2009 . G. Đ : Đề số 1 Câu1(1điểm): Phân tích đặc điểm tính “ mạnh dạn, mạo hiểm” trong nghiên cứu khoa học. Cho ví dụ. Câu2(2điểm): Trình bày nội dung phương pháp quy nạp và diễn dịch. Trong nghiên cứu khoa học, khi nào thì áp dụng phương pháp quy nạp và diễn dịch?. Câu3(3điểm): Cho luận 3 đoạn: -Đa số sản phẩm do nhà máy sản xuất ra đều đạt chất lượng tốt. -Một số sản phẩm do nhập từ ngoài vào cho nên không đạt chất lượng tốt. KL: Một số sản phẩm do nhập từ ngoài vào không phải là sản phẩm do nhà máy sản xuất ra. Hỏi kết luận trên có chân thực hay không? tại sao?. Câu4(4điểm): Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội trong quý 1-2009 có nhận định: “Do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, thu ngân sách...trong quý 1 gặp nhiều khó khăn và đều bị giảm sút, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ nhiều năm trước”. -Từ nhận định trên, hãy lựa chọn, xác định và đặt tên của đề tài nghiên cứu. -Cái mới của đề tài sẽ là gì? -Phương pháp nghiên cứu chính của đề tài? -Đề cương sơ bộ của đề tài? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học viên được sử dụng tài liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LLCT BỘ MÔN NHỮNG N.L.C.B ĐỀ THI MÔN PPNCKH Dùng cho lớp CAO HỌC K17 Số học trình:2 . Thời gian lam bài: 90 phút Ngày thi ... /4/2009 . G. Đ : Đề số 7 Câu1(1điểm): Trình bày nhiệm vụ của định nghĩa khái niệm. Trong nghiên cứu khoa học, khi nào phải định nghĩa khái niệm và xây dựng định nghĩa khái niệm? Câu2(2điểm): Trình bày nội dung phương pháp phân tích và tổng hợp. Trong nghiên cứu khoa học, khi nào thì áp dụng phương pháp phân tích và tổng hợp?. Câu3(3 điểm): Cho luận 3 đoạn: -Tất cả mọi hàng hoá đều có thể bán. -Một số hàng hoá là hàng mẫu. KL: Một số hàng mẫu không thể bán. Hỏi kết luận trên có chân thực hay không? Tại sao? Câu4(4điểm): Cho đề tài khoa học: “Ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới đến sự phát triển kinh tế-xã hội ở Việt nam hiện nay - thực trạng và giải pháp”. Hãy xác định: -Đề tài trên có thể là một đề tài khoa học hay không? Tại sao? -Cái mới của đề tài sẽ là gì? -Phương pháp nghiên cứu chính của đề tài? -Đề cương sơ bộ của đề tài? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học viên được sử dụng tài liệu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LLCT BỘ MÔN NHỮNG N.L.C.B ĐỀ THI MÔN TRIẾT HỌC Dùng cho hệ CQ K50. Số học trình: 3. Thời gian lam bài:90 phút Ngày thi / 6 /2009 . G. Đ : Đề số 1 Câu1(2điểm): Thực tiễn là gì ? Vì sao hoạt động lao động sản xuất là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất của con người ? Câu2(2điểm): Khái niệm vận động của vật chất. Nếu cho rằng: mọi hình thức vận động của vật chất chỉ là vận động cơ giới, thì quan điểm đó sai lầm như thế nào? Tại sao? Câu3(3 điểm): Khái niệm cái chung và cái riêng. Vì sao cái chung bản chất lại sâu sắc hơn cái riêng? .Cái riêng lại phong phú hơn cái chung?. Phê phán sai lầm của phái duy danh và phái duy thực. Câu4(3điểm): Khái niệm kiến trúc thượng tầng . Vai trò tác động của kiển trúc thượng tầng đến cơ sở hạ tầng . Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay, để phát huy vai trò tích cực của kiến trúc thượng tầng tác động đến cơ sở hạ tầng, Đảng và nhà nước ta đã đề ra những chủ trương giải pháp gì ? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Sinh viên được sử dụng tài liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LLCT BỘ MÔN NHỮNG N.L.C.B ĐỀ THI MÔN TRIẾT HỌC Dùng cho hệ CQ K50. Số học trình: 3 . Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi /6/2009 . G. Đ : Đề số 2 Câu1(2điểm): Thực tiễn là gì ? Vì sao thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá quá trình nhận thức đúng hay sai? Câu2(2điểm): Khái niệm cái tất nhiên và cái ngẫu nhiên. Vì sao trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, ngành bảo hiểm ra đời và phát triển nhanh chóng như vậy? Câu3(3 điểm): Phân tích lu ận điểm của Lê nin: “Bản chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác là phân tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể”. Đảng ta đã vận dụng luận điểm đó vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay như thế nào? Câu4(3điểm): Khái niệm kiến trúc thượng tầng . Vì sao trong xã hội có giai cấp, vai trò tác động của kiển trúc thượng tầng đến cơ sở hạ tầng như thế nào, xét đến cùng phụ thuộc vào địa vị, lợi ích của giai cấp thống trị ? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Sinh viên được sử dụng tài liệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MÁC-LÊNIN BỘ MÔN TRIẾT HỌC ĐỀ THI MÔN TRIẾT HỌC Dùng cho hệ CQ K50. Số học trình:3. Thời gian l àm bài:90 phút Ngày thi /6/2009 . G. Đ : Đề số 3 Câu1(2điểm): Vật chất là gì? Ý thức là gì?.Trình bày sự đối lập giữa vật chất và ý thức . Câu2(2điểm): Thế nào là thống nhất và thế nào là đấu tranh của các mặt đối lập ? Vì sao thống nhất các mặt đối lập chỉ là tương đối tạm thời, còn đấu tranh các mặt đối lập là tuyệt đối vĩnh viễn ? . Câu3(3 điểm): Phân tích lu ận điểm của Lê nin: “Bản chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác là phân tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể”. Đảng ta đã vận dụng luận điểm đó vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay? Câu4(3điểm): Khái niêm tồn tại xã hội . Vì sao trong tồn tại xã hội thì phương thức sản xuất giữ vai trò quyết định?. Phân tích những giá trị và hạn chế của tồn tại xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Sinh viên được sử dụng tài liệu
Tài liệu liên quan