Di truyền học Quần thể & Tiến hóa

- Theo di truyền học, loài (species) là tập hợp các cá thể sinh vật thực sự hoặc có tiềm năng giao phối với nhau. Các thành viên của một loài cùng chia sẻ vốn gen chung. Các loài khác nhau trong tự nhiên không có khả năng trao đổi vật chất di truyền với nhau. Như vậy, sự ngăn cách các loài chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn sự ngăn cách giao phối (ngăn cách di truyền/ ngăn cách sinh sản)

pdf53 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2026 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Di truyền học Quần thể & Tiến hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan