Hóa Sinh đại cương - Chương 1: Giới thiệu về Hóa sinh học

Hóa Sinh Học = Khoa học về cơ sở phân tử của sự sống nghiên cứu thành phần hóa học, tính chất cấu trúc phân tử, mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng sinh học, các quá trình chuyển hóa, trao đổi chất, trao đổi năng lượng của tế bào, cơ thể sống.

pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2373 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hóa Sinh đại cương - Chương 1: Giới thiệu về Hóa sinh học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
30/12/2013 1 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 1 GiỚI THIỆU MÔN HỌC  Tên môn học : Hóa Sinh Đại Cương  Thời lượng : 30 tiết LT + 15 tiết BT  Giảng viên : ThS. Phạm Hồng Hiếu  Web: https://sites.google.com/a/foodtech.edu.v n/phamhonghieu ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 2 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Hóa sinh đại cương giới thiệu về các thành phần hóa sinh cơ bản như: protein, acid nucleic, glucid, lipid, enzyme, vitamin, hormone, sự trao đổi chất, trao đổi năng lượng của tế bào và đại cương về tính miễn dịch của sinh vật ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 3 Nội dung môn học  Chương 1: Giới thiệu về Hóa sinh học  Chương 2: Protein  Chương 3: Acid nucleic  Chương 4: Glucid  Chương 5: Lipid  Chương 6: Vitamin  Chương 7: Enzyme  Chương 8: Hormone  Chương 9: Trao đổi chất và trao đổi năng lượng  Chương 10: Miễn dịch 30/12/2013 2 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 4 Giáo trình và tài liệu tham khảo [1] Đồng Thị Thanh Thu - Hóa Sinh Học – Tập 1, 2 –NXB ĐH Khoa học Tự nhiên [2] Lê Ngọc Tú – Hóa Sinh Công Nghiệp – NXB Khoa Học Kỹ Thuật [3] Nguyễn Tiến Thắng (chủ biên) – Giáo Trình Sinh Hóa Hiện Đại – NXB Giáo Dục [4] Phạm Thị Trân Châu – Hóa Sinh học [5] William. H. Elliott and Daphne. C. Elliott – Biochemistry and Molecular Biology –Oxford University [6] Khác : internet ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 5 Chương 1: GiỚI THIỆU I. Khái niệm, vai trò, phân loại và lịch sử phát triển của môn học II. Thành phần hóa học của cơ thể sống ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 6 I. Khái niệm, vai trò, phân loại và lịch sử phát triển của môn học 30/12/2013 3 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1: Mở đầu 7 Hóa Sinh Học? Hóa Sinh Học = Khoa học về cơ sở phân tử của sự sống nghiên cứu thành phần hóa học, tính chất cấu trúc phân tử, mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng sinh học, các quá trình chuyển hóa, trao đổi chất, trao đổi năng lượng của tế bào, cơ thể sống. ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 8 VAI TRÒ CỦA MÔN HỌC  Phân tích các quá trình chuyển hóa thực phẩm, làm tăng giá trị của sản phẩm  Đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm nhiều sản phẩm mới  Nâng cao hiệu quả sản xuất ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1: Mở đầu 9 Phân loại  Phân loại theo đối tượng: – Hóa sinh động vật – Hóa sinh thực vật – Hóa sinh vi sinh vật – Hóa sinh virus 30/12/2013 4 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1: Mở đầu 10 Phân loại  Phân loại theo mục đích: – Hóa sinh y học – Hóa sinh nông nghiệp – Hóa sinh công nghiệp ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1: Mở đầu 11 Phân loại  Phân loại theo mức độ nghiên cứu: – Hóa sinh phân tử – Hóa sinh lượng tử – Hóa sinh vô cơ – Hóa sinh hữu cơ ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1: Mở đầu 12 Lịch sử phát triển  Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng các quá trình hóa sinh để sản xuất bánh mỳ, pho mát, rượu bia, thuốc lá…  Thời kỳ Phục Hưng đến nửa đầu TK19: nghiên cứu thành phần hóa học của mô động vật, thực vật; tách chiết, tổng hợp các hợp chất hóa học  Từ nửa cuối TK19: Hóa Sinh Học được tách thành một ngành khoa học độc lập  40 – 50, TK20  nay: Hóa Sinh Học đã đi sâu nghiên cứu cơ sở phân tử của quá trình bảo quản thông tin di truyền, cấu trúc xoắn đôi ADN  công nghệ sinh học  Hóa Sinh Học phát triển không ngừng, góp phần tích cực phục vụ sản xuất, đời sống nhân sinh. 30/12/2013 5 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 13 II.THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NGUYÊN LIỆU VÀ CƠ THỂ SỐNG  Nước – Chiếm hàm lượng lớn trong nguyên liệu và trong cơ thể sống – Có vai trò rất quan trọng trong cơ thể sống – Hòa tan các phần tử có tính tan trong nước – Môi trường để các phản ứng hóa học xảy ra – Nơi diễn ra các quá trình trao đổi chất ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 14 Các hợp chất hữu cơ  Protein – Phục vụ cho việc tạo hình, hồi phục và đổi mới tế bào – Cơ thể sẽ mắc phải nhiều chứng bệnh nguy hiểm khi thiếu protein – Được tổng hợp nên từ các acid amin – Cần chiếm một tỷ lệ cao trong khẩu phần ăn (12-15%) ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 15  Glucid – Chiếm phần lớn trong khẩu phần ăn của người Việt Nam – Cung cấp hơn 50% năng lượng hằng ngày – Tham gia vào cấu trúc tế bào – Glucid  CO2 + H2O + Q – Glucid dư  tích tụ lại thành lipid dự trữ – Là chất dự trữ chủ yếu ở thực vật – Nhu cầu về glucid phụ thuộc rất nhiều vào cơ thể và nghề nghiệp 30/12/2013 6 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 16  Lipid – Tăng vị và tính dinh dưỡng của sản phẩm – Cung cấp năng lượng lớn và sinh nhiệt cao – Cơ thể sẽ giảm khả năng miễn nhiễm và chống chịu khi thiếu lipid – Nhu cầu về lipid phụ thuộc nhiều vào lứa tuổi, sức khỏe, dân tộc và khí hậu ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 17  Vitamin – Chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng rất quan trọng – Góp phần thúc đẩy các phản ứng hóa sinh trong cơ thể – Thiếu hụt vitamin dẫn đến nhiều biểu hiện xấu cho sức khỏe – Nhu cầu vitamin phụ thuộc vào lứa tuổi, khí hậu và điều kiện môi trường ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 18 Nguyên tố đa lượng và vi lượng  Đa lượng – Calci – Phospho – Natri – Lưu huỳnh  Vi lượng – Sắt – Coban – Iod – Fluor – Đồng 30/12/2013 7 ThS. Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh Đại Cương - Chương 1 19