Điện tích - Điện trường

1. Điện tích • Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. • Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ). Điện tích nguyên tố có giá trị : e = 1,6 . 10-19 Electron là một hạt cơ bản có: • Điện tích qe = - e = - 1,6.10-19C • Khối lượng me = 9,1.10-31 kg Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố q = ne

doc8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1969 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điện tích - Điện trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG Điện tích Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ). Điện tích nguyên tố có giá trị : e = 1,6 . 10-19 Electron là một hạt cơ bản có: Điện tích qe = - e = - 1,6.10-19C Khối lượng me = 9,1.10-31 kg Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố q = ne Công thức định luật Culông (1) e là hằng số điện môi, phụ thuộc vào bản chất của điện môi. ; q1 , q2 (C): điện tích r(m): khoảng cách giữa hai điện tích; F(N): lực tương tác. Công thức định nghĩa cường độ điện trường : Lực điện trường tác dụng lên điện tích q0 nằm trong điện trường : Độ lớn : (2) Hướng: q > 0 : ­­ ; q < 0 : ¯­ Cường độ điện trường do một điện tích điểm tạo ra : Độ lớn: với (3) Chiều: hướng xa q nếu Q > 0; hướng vào q nếu Q < 0; Công thức nguyên lý chồng chất điện trường (4) Trong đó là cường độ điện trường do các q1, q2, q3 ... gây ra tại điểm ta xét. Công của lực điện dịch chuyển điện tích từ M đến N : AMN = q . E . =qEd (5) Trong đó, d= là hình chiếu của MN xuống hướng một đường sức (một trục toạ độ cùng hướng với đường sức) Công thức định nghĩa hiệu điện thế (6) + + + + – – – – Công thức định nghĩa cường độ điện trường và hiệu điện thế Ở tụ điện phẳng ta có : (7) Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện S (8) C tính bằng Fara (F); micrôFara 1 = 10–6F; nanôFara 1nF = 10–9F; picôFara 1pF =10–12F Công thức điện dung của tụ điện phẳng theo cấu tạo (9) Với S(m) là diện tích đối diện giữa hai bản tụ; d(m) khoảng cách Bộ tụ song song : (10) (11) (12) Nếu có n tụ giống nhau mắc ssong : Q = nQ1 ; C = nC1 Mạch mắc song song là mạch phân điện tích : Q1 = ; Q2 = Q - Q1 (13) Bộ tụ nối tiếp (14) (15) (16) C1 nt C2 thì (16’) Nếu có n tụ giống nhau mắc nối tiếp : U = nU1 ; Mạch mắc nối tiếp là mạch phân chia hiệu điện thế ; U2 = U – U1 (17) Tụ điện tích điện có tích luỹ năng lượng dạng năng lượng điện trường U(V) C(F) Q(C) W(J) E(V/m) V(m3) (18) Năng lượng điện trường (19) Mật độ năng lượng điện trường (20) Chương II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Công thức định nghĩa cường độ dòng điện (1) Với dòng điện không đổi : (1’) Điện trở vật dẫn C Công thức định nghĩa : C Điện trở theo cấu tạo : (2) : điện trở suất, đơn vị : C Sự phụ thuộc của điện trở theo nhiệt độ : (3) : hệ số nhiệt điện trở, đơn vị : K-1, độ-1 Công thức định nghĩa hiệu điện thế (4) A (J) : công của lực điện trường Suất điện động của nguồn điện (5) A (J): công của lực lạ; q(C) điện tích; E(V/m) điện trường Suất phản điện của máy thu (6) A’: phần điện năng chuyển hóa thành năng lượng khác không phải nhiệt Công của nguồn điện. Công suất của nguồn điện (7) (8) Hiệu suất của nguồn điện (9) Công của dòng điện (10) Công suất của dòng điện (11) Mạch chỉ có R : (12) Điện năng tiêu thụ của máy thu điện (13) Công suất tiêu thụ của máy thu: (14) Hiệu suất của máy thu: (15) Định luật Ohm cho mạch kín có nguồn điện và máy thu: (16) Công thức định luật Jun – Lenxơ (17) Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ có R (18) I Định luật Ohm cho đoạn mạch có máy thu (19) I Định luật Ohm cho đoạn mạch có chứa nguồn điện I (20) Bộ nguồn nối tiếp (21) (22) Đặc biệt : nếu có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp : (22) Hai nguồn mắc xung đối (23) Mắc song song bộ nguồn Giả sử có n nguồn giống nhau mắc song song (24) Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng Giả sử có N nguồn giống nhau (E;r) được mắc thành n hàng, mỗi hàng có m nguồn nối tiếp (25) Số nguồn : (26) Bộ điện trở mắc nối tiếp (27) 8 Nếu n điện trở giống nhau nối tiếp : , (28) 8 Bộ điện trở nối tiếp là mạch phân thế : (29) Mắc song song điện trở (30) Nếu n điện trở giống nhau mắc song song : , (31) Bộ điện trở song song là mạch phân dòng : (32) Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Suất điện động nhiệt điện E E = aT. Dt hay E = aT. DT (1) aT hệ số nhiệt điện động, đơn vị K-1, phụ thuộc vào vật liệu làm cặp nhiệt điện. Dt = t2 - t1. E (V) Định luật I Faraday: Khối lượng của chất giải phóng ở điện cực trong hiện tượng điện phân: m = k.q =k.I.t (2) k: là đượng lượng điện hoá của chất giải phóng ở điện cực, đơn vị kg/C Định luật II Faraday: Khối lượng của chất giải phóng ở điện cực trong hiện tượng điện phân: (3) F=96500 C/mol là số Faraday – là hằng số đối với mọi chất. A: khối lượng mol nguyên tử của chất giải phóng ở điện cực. m (kg): khối lượng chất được giải phóng n là hoá trị của chất giải phóng ở điện cực. q (C) điện lượng I (A): cường độ dòng điện t (s) thời gian