Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Nitơ trong không khí: Nitơ phân tử (N2) trong khí quyển chiếm khoảng gần 80%. Cây không thể hấp thụ được nitơ phân tử. Nitơ phân tử sau khi đã đã được các vi sinh vật cố định nitơ chuyển hoá thành NH3 thì cây mới đồng hoá được. Nitơ trongNO và NO2 trong khí quyển là độc hại với cơ cơ thể thực vật.

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 5993 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN BÀI CŨ 1) Cho biết vai trò cấu trúc của nitơ. 2) Cho biết quá trình đồng hoá nitơ trong mô thực vật (viết pt). BÀI 6 DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT III-NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY 1) Nitơ trong không khí: Nitơ phân tử (N2) trong khí quyển chiếm khoảng gần 80%. Cây không thể hấp thụ được nitơ phân tử. Nitơ phân tử sau khi đã được các vi sinh vật cố định nitơ chuyển hoá thành NH3 thì cây mới đồng hoá được. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại với cơ thể thực vật. 2) Nitơ trong đất: Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng: _ Nitơ khoáng (nitơ vô cơ) trong các muối khoáng. _ Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (thực vật, động vật, vi sinh vật,…). ƒ Cây chỉ hấp thụ được Nitơ khoáng từ đất ở dạng NO3 __ và NH4 + ƒ Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Cây chỉ hấp thụ được dạng nitơ hữu cơ đó sau khi nó đã được các vi sinh vật đất khoáng hoá( biến nitơ hữu cơ thành nitơ khoáng) thành NH4 + và NO3 _ IV-QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ: 1) Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất: Trong đất còn xảy ra quá trình chuyển hoá nitrat thành nitơ phân tử. Quá trình này do các vi sinh vật kị khí thực hiện, đặc biệt diễn ra mạnh trong đất kị khí. Do đó, để ngăn chặn sự mất mát nitơ cần đảm bảo độ thoáng cho đất. Sự phụ thuộc về mặt dinh dưỡng của cây vào hoạt động của vi sinh vật đất Một số vi khuẩn tham gia quá trình nitrat hoá Nitrosomonas Nitrosospira Nitrobacter Một số vi khuẩn tham gia quá trình phản nitrat Pseudomonas denitrificans Ps.stutzeri Ps.fluorescens Ps.Acruginosa 2) Quá trình cố định nitơ phân tử: Quá trình liên kết N2 với H2 để hình thành nên NH3 gọi là quá trình cố định nitơ. ƒ Con đường hoá học: 3 200,200 22 23 NHHN atmCo ⎯⎯⎯⎯ →⎯+ ƒ Con đường sinh học cố định nitơ: 3 ismmicroorgan , 22 23 NHHN nitrogenza ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯+ Vi khuẩn lam (Cyanobacteria) Vi khuẩn Rhizobium Nitrogenase V-Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường: 1) Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng: ¾ Tăng năng suất cây trồng. ¾ Không gây ô nhiễm môi trường. 2) Các phương pháp bón phân: ¾Bón phân qua rễ (bón vào đất): bón lót trước khi trồng cây và bón thúc sau khi trồng cây. ¾Bón phân qua lá: bón phân khi trời không mưa và nắng không quá gay gắt. 3) Phân bón và môi trường: Khi lượng phân bón vượt quá mức tối ưu, cây sẽ không hấp thụ hết. Dư lượng phân bón sẽ làm xấu tính chất lý hoá của đất. Dư lượng phân bón sẽ bị nước mưa cuốn xuống các thuỷ vực gây ô nhiễm môi trường nước CỦNG CỐ 1) Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được. 2) Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật. 3) Thế nào là bón phân hợp lý và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường ? 4) Tại sao trong thực tế người ta thường trồng xen cây họ đậu với cây ngũ cốc, kết hợp trồng lúa và thả bèo hoa dâu.
Tài liệu liên quan