Định hướng kế hoạch tổng thể phát triển Green it tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020

Việt Nam là một trong 5 nước trên thế giới chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đều chưa chú ý tới những sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường Thất thoát trong truyền tải điện năng ở thành phố vào khoảng 10-15%, ở nông thôn khoảng 15-25%. Việc xử lý rác thải điện tử ở Việt Nam thủ công, ô nhiễm môi trường Các nguồn năng lượng thiên nhiên chủ yếu như than đá, dầu mỏ, khí đốt ngày càng ít

pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định hướng kế hoạch tổng thể phát triển Green it tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO Vụ công nghệ thông tin ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GREEN IT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2020 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÙI BÀI CƯỜNG Email: bbcuong@mic.gov.vn NỘI DUNG II. Định hướng kế hoạch tổng thể phát triển Green IT 2012- 2020 I. Những vấn đề năng lượng, môi trường và CNTT xanh tại Việt Nam Vụ công nghệ thông tin I. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG VÀ CNTT XANH TẠI VIỆT NAM Vụ công nghệ thông tin 1. NHỮNG THÁCH THỨC VỀ NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM Việt Nam là một trong 5 nước trên thế giới chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đều chưa chú ý tới những sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường Thất thoát trong truyền tải điện năng ở thành phố vào khoảng 10-15%, ở nông thôn khoảng 15-25%. Việc xử lý rác thải điện tử ở Việt Nam thủ công, ô nhiễm môi trường Các nguồn năng lượng thiên nhiên chủ yếu như than đá, dầu mỏ, khí đốt ngày càng ít. Vụ công nghệ thông tin 2. HIỆN TRẠNG GREEN IT TẠI VIỆT NAM Khái niệm: Công nghệ thông tin góp phần giải quyết các vấn đề năng lượng và môi trường trong tất cả các lĩnh vực của xã hội thông qua giảm thiểu năng lượng, giảm thải cacbon, nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng tài nguyên. Green IT Việt Nam hiện trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có các quy định cụ thể về phát triển và quy chế quản lý. Thiếu các văn bản pháp luật cần thiết để có cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khen thưởng các hoạt động xúc tiến CNTT Xanh Chưa có cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích đối với các hoạt động xúc tiến CNTT Xanh. Thiếu cơ chế tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác quốc tế từ cấp chính phủ đến cấp doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, các nhà cung cấp dịch vụ. Vụ công nghệ thông tin Đang thực hiện - Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tháng 12-2008. - Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. - Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 Phê duyệt “chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” Dự kiến triển khai - Quyết định số 1755 ngày 22/9/2010 phê duyệt Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT - Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015. - Xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển Green IT giai đoạn 2012-2020 3. CHƯƠNG TRÌNH – KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Vụ công nghệ thông tin II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GREEN IT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2020 Vụ công nghệ thông tin 1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 1.1 Quan điểm Phát triển Công nghệ thông tin xanh để sử dụng năng lượng hiệu quả, giải quyết sự ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các công nghệ mới, thân thiện với môi trường, không làm tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên hay ảnh hưởng nguy hại tới con người; tạo đà cho phát triển kinh tế bền vững (Green Growth). Vụ công nghệ thông tin 1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 1.2 Mục tiêu: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin xanh đạt tiêu chuẩn quốc tế; Xây dựng công nghệ thông tin xanh cụ thể theo những lĩnh vực phù hợp với điều kiện Việt Nam; Công nghệ thông tin xanh ngày càng đóng tỷ trọng lớn trong công nghiệp công nghệ thông tin, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu; Thiết lập hạ tầng cho phát triển CNTT xanh trên phạm vi cả nước; Ứng dụng CNTT xanh hiệu quả công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Vụ công nghệ thông tin 2. CÁC CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 2.1 Chính sách Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật quản lý công thông tin xanh Việt Nam Rà soát, hoàn thiện lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, phát triển về lĩnh vực công nghệ xanh Việt Nam. Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư phát triển sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin xanh. Ban hành các quy định cụ thể, các hình thức hỗ trợ, phát triển để khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia, sản xuất và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin xanh. Tạo lập môi trường hỗ trợ phát triển ứng dụng CNTT xanh cloud computing, IPv6, data center Nhóm giải pháp Nhóm giải pháp về thị trường Nhóm giải pháp nhân lực Nhóm giải pháp về công nghệ Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng Nhóm giải pháp về vốn Nhóm giải pháphạ tầng 2.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Vụ công nghệ thông tin 3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM Thành lập Hội đồng xúc tiến công nghệ thông tin xanh tại Việt Nam. Dự án xây dựng website về công nghệ thông tin xanh, chương trình giáo dục về công nghệ thông tin xanh, đưa vào các chương trình công cộng, xuất bản, in ấn sách và các giải pháp để nâng cao sự hiểu biết, nhận thức về công nghệ thông tin xanh cho cộng đồng. Xây dựng chỉ số Green IT index cho cơ quan nhà nước, Bộ ngành, tỉnh thành và doanh nghiệp CNTT. Tiêu chuẩn hóa vấn đề mua sắm công thiết bị CNTT trong nhà nước để hạn chế nhập khẩu các thiết bị CNTT sản xuất theo công nghệ cũ tiêu hao năng lượng. Đề án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển CNTT xanh. Vụ công nghệ thông tin 3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM Đề án xây dựng các mô hình điểm về triển khai CNTT xanh (dự án Khu CNTT tập trung của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Bắc Ninh, các Software Park, khu công nghiệp, đô thị trên cả nước.) Dự án đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển trọng điểm CNTT xanh quốc gia. Chương trình xây dựng các giải thưởng công nghệ thông tin xanh thường niên cho các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu trong năm đối với lĩnh vực công nghệ thông tin xanh. Đề án đào tạo 1 vạn nhân lực cho phát triển bền vững giai đoạn 2012-2020. Chương trình xây dựng và dán nhãn tiêu chuẩn cho các sản phẩm CNTT tái chế thân thiện với môi trường. Vụ công nghệ thông tin 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Giai đoạn I (2012 – 2014) Hướng dẫn xây dựng các dự án và triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Triển khai thực hiện các dự án và các nội dung của Chương trình. Giai đoạn II (2015 – 2019) Giai đoạn III Năm 2020 Tổng kết quả thực hiện Chương trình. 7 Vụ công nghệ thông tin 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4 Bộ Thông tin và Truyền thông1 2 3 5 Bộ Giáo dục và đào tạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Công thương 6 Bộ Khoa học và Công nghệ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vụ công nghệ thông tin
Tài liệu liên quan