Hệ thống thông tin quản lý giáo dục

Baogồmcácphầntử cókhảnăngtrao đổi,xửlý, cungcấpthông tin choquá trình quảnlý vàra quyếtđịnhphụcvụ côngtácđiềuhànhhệthốnggiáodục Phầntử: người(CBchuyênmôn),máy (Tấtcảcácthiết bịxửlý thông tin) và cácquyđịnhvềbiếnđổithôngtin(Quy định/Luậtlệ)

pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống thông tin quản lý giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người trình bày : Lª V¨n S¬n 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHƯƠNG II 2 Bao gồm các phần tử có khả năng trao đổi, xử lý, cung cấp thông tin cho quá trình quản lý và ra quyết định phục vụ công tác điều hành hệ thống giáo dục  Phần tử : người (CB chuyên môn), máy (Tất cả các thiết bị xử lý thông tin) và các quy định về biến đổi thông tin (Quy định/Luật lệ) MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 3 Quan hệ thông tin giữa người có nhu cầu thông tin (CB lãnh đạo/Điều hành)  Các bộ phận chuyên trách xử lý như trung tâm máy tính, phòng máy chủ, bộ phận thống kê, kế toán, tài vụ của trường PT, trường đại học hay Sở Giáo dục và Đào tạo, ...  Ngay cả bằng phương pháp thủ công MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 4 Hệ thống đa dạng và phức tạp, khối lượng thông tin rất lớn  Các thành phần phân bố theo kiểu phân tán, rất phức tạp trong giải pháp kỹ thuật vận hành  Hệ thống với chi phí trang bị (phần cứng) và chương trình (phần mềm) rất tốn kém  đầu tư phải rất đồng bộ và kịp thời. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 5 Để hoàn thiện một hệ thống thông tin quản lý giáo dục, ta cần phải tiến hành trong khoản thời gian đủ lớn cùng với khả năng tổ chức biên soạn phần mềm công phu, nếu ta muốn dựa vào công cụ này  Đặc biệt, không thể nóng vội mà thành công được. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 6 Thể hiện ở sự phân tầng theo chức năng, nhiệm vụ  Mối liên hệ ngang và dọc  Mối liên hệ ngược  Tính chu kỳ thông tin trong các mối liên hệ  Tính chuẩn/mặc định của hệ thống  Kiểm tra và hiệu chỉnh TÍNH PHÂN CẤP VÀ LIÊN HỆ NGƯỢC Người trình bày : Lª V¨n S¬n 7 Khái niệm dòng thông tin  Vật mang thông tin  Ví dụ : Định kỳ báo cáo kết quả học tập của học sinh qua kênh trực tiếp hay báo cáo sự việc đột xuất bằng điện thoại, liên lạc qua mail, ...  Phương tiện tải thông tin : âm thanh, ký tự, hình ảnh, multimedia, ... DÒNG THÔNG TIN VÀ VẬT MANG THÔNG TIN Người trình bày : Lª V¨n S¬n 8 D = {Con người, CSVC, Quy định} = {CBCC{GV, CBCC,CB Phục vụ}, HV{SV,HS,k hác},CSVC và Trang thiết bị,Phương pháp,Quy định,khác} MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN Người trình bày : Lª V¨n S¬n 9 Thực sự, người sử dụng muốn gì ở hệ thống này  Những vấn đề cần làm, không nên làm, chưa nên hay sẽ làm  Các ràng buộc, hạn chế và phạm vi của dự án. Với mỗi nội dung, phải xem xét tới sự cần thiết và tính khả khi của nó. VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 10  Thời gian phát triển hệ thống sẽ là bao lâu. Đòi hỏi xác định thời gian hoàn thành ngay từ thời điểm đầu là khó. Tuy vậy, vẫn cần đưa ra một thời hạn nhất định để thực hiện dự án  Giá thành phát triển hệ thống (tính đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực, tài chính). VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 11  Điều này có nghĩa là, ngay từ khi khảo sát đã phải có một hình dung sơ bộ, thậm chí là chi tiết về giải pháp thực hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra/các yêu cầu quan trọng/  Thuận lợi, khó khăn (kể cả vấn đề thị trường cho sản phẩm). Các câu trả lời - kết luận phải tính khách quan. Các thông tin được đưa ra xem xét phải chính xác, có căn cứ đáng tin cậy. VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 12  Xác định các vấn đề cần giải quyết (tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thu thập thông tin, nhu cầu xử lý, đánh giá hiện trạng)  Xác định nhóm người sử dụng (phải làm việc với họ để lấy yêu cầu)  Hình thành các báo cáo tổng hợp phải dựa trên những kết quả của khảo sát hiện trạng NỘI DUNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 13  Phương pháp nghiên cứu tài liệu viết (gián tiếp qua các văn bản hợp thức)  Phương pháp quan sát (truyền thống  kỹ thuật xử lý cho hệ thống mới)  Phương pháp phỏng vấn (danh sách những người (gắn với công việc) sẽ được phỏng vấn)  Phương pháp sử dụng bảng hỏi - mẫu điều tra (được danh sách các câu hỏi có chất lượng) PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HỆ THỐNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 14 Người trình bày : Lª V¨n S¬n KẾT THÚC CHƯƠNG II HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Tài liệu liên quan