Đồ án tổng quan về trạm trộn bờ tụng thương phẩm

Bờ tụng là một hỗn hợp được tạo thành từ cỏt, đỏ, xi măng, nước. Trong đú cỏt, đỏ chiếm 80%ữ85%, xi măng chiếm 8%ữ15%, cũn lại là khối lượng nước. Ngoài ra cũn cú thờm phụ gia vào để thoả món yờu cầu đặt ra. Hỗn hợp vật liệu mới nhào trộn xong gọi là hỗn hợp bờ tụng, hỗn hợp bờ tụng phải cú độ dẻo nhất định, tạo hỡnh và dầm chặt được dễ dàng.

doc108 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án tổng quan về trạm trộn bờ tụng thương phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I: tổng quan về trạm trộn bờ tụng thương phẩm. I.1. Khỏi niệm và phõn loại bờ tụng. I.1.1. Khỏi niệm. Bờ tụng là một hỗn hợp được tạo thành từ cỏt, đỏ, xi măng, nước. Trong đú cỏt, đỏ chiếm 80%ữ85%, xi măng chiếm 8%ữ15%, cũn lại là khối lượng nước. Ngoài ra cũn cú thờm phụ gia vào để thoả món yờu cầu đặt ra. Hỗn hợp vật liệu mới nhào trộn xong gọi là hỗn hợp bờ tụng, hỗn hợp bờ tụng phải cú độ dẻo nhất định, tạo hỡnh và dầm chặt được dễ dàng. Cốt liệu cú vai trũ là bộ khung chịu lực, vữa xi măng và nước bao bọc xung quanh đúng vai trũ là chất kết dớnh, đồng thời lấp đầy khoảng trống của cốt liệu. Khi rắn chắc, hồ xi măng kết dớnh cỏc cốt liệu thành một khối đỏ và được gọi là bờ tụng. Bờ tụng cú cốt thộp gọi là bờ tụng cốt thộp. I.1.2. Phõn loại. Bờ tụng cú nhiều loại, cú thể phõn loại như sau: *Theo cường độ ta cú: Bờ tụng thường cú cường độ từ 150 ữ 400 daN/cm2 Bờ tụng chất lượng cao cú cường độ từ 500 ữ 1400 daN/ cm2 *Theo loại kết dớnh: Bờ tụng xi măng, bờ tụng silicỏt, bờ tụng thạch cao, bờ tụng polime, bờ tụng đặc biệt . *Theo loại cốt liệu: Bờ tụng cốt liệu đặc, bờ tụng cốt liệu rỗng, bờ tụng cốt liệu đặc biệt, bờ tụng cốt kim loại. *Theo phạm vi sử dụng: Bờ tụng thường được dựng trong kết cấu bờ tụng cốt thộp (múng, cột, dầm, sàn). Bờ tụng thuỷ cụng dựng để xõy đập. Bờ tụng đặc biệt, bờ tụng chịu nhiệt, bờ tụng chống phúng xạ. I.1.3. Vật liệu làm bờ tụng. Để kết cấu được bờ tụng nhất thiết cần cú cỏc nguyờn liệu sau: I.1.3.1.Xi măng. Xi măng kết hợp với nước tạo thành hồ xi măng xen giữa cỏc hạt cốt liệu, đồng thời tạo ra tớnh linh động của bờ tụng (được đo bằng độ sụt nún) Mỏc của xi măng được chọn phải lớn hơn mỏc của bờ tụng cần sản xuất, sự phõn bố giữa cỏc hạt cốt liệu và tớnh chất của nú ảnh hưởng lớn đến cường độ của bờtụng. Bỡnh thường hồ xi măng lấp đầy phần rỗng giữa cỏc hạt cốt liệu và đẩy chỳng ra xa nhau một chỳt (với cự li bằng 243 lần đường kớnh hạt xi măng). Trong trường hợp này phỏt huy được vai trũ của cốt liệu nờn cường độ của bờ tụng khỏ cao và yờu cầu cốt liệu cao hơn cường độ bờ tụng khoảng 1,5 lần. Khi bờ tụng chưỏ lượng hồ xi măng lớn, cỏc hạt cốt liệu bị đẩy ra xa nhau hơn đến mức chỳng hầu như khụng cú tỏc dụng tương hỗ nhau. Khi đú cường độ của đỏ, xi măng và cường độ của vựng tiếp xỳc đúng vai trũ quyết định đến cường độ bờ tụng nờn yờu cầu cốt liệu thấp hơn . Tuỳ yờu cầu của loại bờ tụng cú thể dựng cỏc loại xi măng khỏc nhau, cú thể dựng xi măng pụ lăng, xi măng pụ lăng bền sunfat, xi măng pụlăng xủ, xi măng puzolan và cỏc chất kết dớnh khỏc để thoả món yờu cầu của chương trỡnh. I.1.3.2 .Cốt liệu nhỏ – cỏt. Cỏt để làm bờ tụng cú thể là cỏt thiờn nhiờn hay cỏt nhõn tạo cỡ hạt từ (0,14ữ5) mm theo tiờu chuẩn Việt Nam (TCVN), từ (0,15ữ4,75) mm theo tiờu chuẩn Mỹ, từ (0,08ữ5) mm TCVN. Lượng cỏt khi trộn với xi măng và nước, phụ gia phải được tớnh toỏn hợp lý, nếu nhiều cỏt quỏ thỡ tốn xi măng khụng kinh tế và ớt cỏt quỏ thỡ cường độ bờ tụng giảm. I.1.3.3. Cốt liệu lớn - đỏ dăm hoặc sỏi. Sỏi cú mặt trũn, nhẵn, độ rộng và diện tớch mặt ngoaỡ nhỏ nờn cần ớt nước, tốn xi măng mà vẫn dễ đầm, dễ đổ nhưng lực dớnh bỏm với vữa xi măng nhỏ nờn cường độ bờ tụng sỏi thấp hơn bờ tụng đỏ dăm. Ngược lại đỏ dăm được đập vỡ cú nhiều gúc cạnh, diện tớch mặt ngoài lớn và khụng nhẵn nờn lực dớnh bỏm với vữa xi măng lớn tạo ra được bờ tụng cú cường độ cao hơn. Tuy nhiờn mỏc của xi măng đỏ dăm phải cao hơn hay bằng mỏc của bờ tụng tạo ra hay bờ tụng cần sản xuất. I.1.3.4. Nước. Nước để trộn bờ tụng (rửa cốt liệu, nhào trộn vệ sinh buồng mỏy, bảo dưỡng bờ tụng) phải đảm bảo khụng ảnh hưởng xấu đến thời gian đụng kết và thời gian rắn chắc của xi măng và khụng ăn mũn thộp.. Nước sinh hoạt là nước cú thể dựng được . Lượng nước nhào trộn là yếu tố quan trọng quyết định tớnh cụng tỏc của hỗn hợp bờ tụng. Lượng nước dựng trong nhào trộn bao gồm lượng nước tạo hồ xi măng và lượng nước do cốt liệu. Lượng nước trong bờ tụng xỏc định tớnh chất của hỗn hợp bờ tụng. Khi lượng nước quỏ ớt, dưới tỏc dụng của lực hỳt phõn tử nước chỉ hấp thụ trờn bề mặt vật rắn mà chưa tạo ra độ lưu động của hỗn hợp, lượng nước tăng đến một giới hạn nào đú sẽ xuất hiện nước tự do, màng nước trờn mặt vật rắn dày thờm, nội ma sỏt giảm xuống, độ lưu động tăng thờm, lượng nước ứng với lỳc bờ tụng cú độ lưu động lớn nhất mà khụng bị phõn tầng gọi là khả năng giữ nước của hỗn hợp. Nước biển cú thể dựng để chế tạo bờ tụng cho những kết cấu làm việc trong nước bẩn nếu tổng cỏc loại muối trong nước khụng vượt quỏ 35g trong một lớt nước. Tuy nhiờn cường độ bờ tụng sẽ giảm và khụng được sử dụng trong bờ tụng cốt thộp. I.1.3.5. Phụ gia: Phụ gia là cỏc chất vụ cơ hoặc hoỏ học khi cho vào bờ tụng sẽ cải thiện tớnh chất của hỗn hợp bờ tụng hoặc bờ tụng cốt thộp. Cú nhiều loại phụ gia cho bờ tụng để cải thiện tớnh dẻo, cường độ, thời gian rắn chắc hoặc tăng độ chống thấm. Thụng thường phụgia sử dụng cú hai loại: Loại rắn nhanh và loại hoạtđộng bề mặt. Phụgia rắn nhanh thường là loại muối gốc (CaCl2) hay muối Silic. Do là chất xỳc tỏc và tăng nhanh quỏ trỡnh thuỷ hoỏ của C3S và C2S mà phụ gia CaCl2 cú khả năng rỳt ngắn quỏ trỡnh rắn chắc của bờ tụng trong điều kiện tự nhiờn mà khụng làm giảm cường độ bờ tụng ở tuổi 28 ngày. Hiện nay người ta sử dụng loại phụ gia đa chức năng, đú là hỗn hợp của phụ gia rắn nhanh và phụ gia hoạt động bề mặt hoặc cỏc phụ gia tăng độ bền nước. I.2.Tổng quan về trạm trộn bờ tụng. I.2.1. Khỏi niệm và chức năng của trạm trộn bờ tụng. Trạm trộn bờ tụng được chế tạo nhằm sản xuất ra bờ tụng với chất lượng tốt và đỏp ứng nhanh nhu cầu về bờ tụng trong xõy dựng. Trạm trộn bờ tụng là hệ thống mỏy múc cú mức độ tự động húa cao thường được sử dụng phục vụ cho cỏc cụng trỡnh vừa và lớn hay cho một khu vực cú nhiều cụng trỡnh đang xõy dựng. Trước đõy khi khoa học kĩ thuật chưa phỏt triển, mỏy múc cũn nhiều lạc hậu thỡ việc cú được một khối lượng bờ tụng lớn chất lượng tốt là điều rất khú khăn . Chớnh vỡ vậy để thiết kế những dõy chuyền bờ tụng tự động là điều cần thiết cho mỗi cụng trường cũng như ngành xõy dựng trong nước. *Một trạm trộn gồm cú 3 bộ phận chớnh: Bộ phận chứa vật liệu và nước, bộ phận định lượng và mỏy trộn. Giữa cỏc bộ phận cú cỏc thiết bị nõng, vận chuyển và cỏc phễu chứa trung gian. Cụng nghệ sản xuất bờ tụng núi chung tương tự nhau: Vật liệu sau khi định lượng được đưa vào trộn đều. Trong trường hợp kết hợp sản xuất bờ tụng và vữa xõy dựng trong một dõy chuyền thỡ cú thể giảm được 32% diện tớch mặt bằng, từ 30%ữ50% cụng nhõn, từ 8%ữ19% vốn đầu tư thiết bị. Một nhà mỏy bờ tụng và vữa liờn hiệp cú hiệu quả cao khi lượng bờ tụng và vữa cung cấp khụng quỏ 300.000 m3 / năm. I.2.2. Cấu tạo chung của trạm trộn. Một trạm trộn gồm cú 3 bộ phận chớnh: Bói chứa cốt liệu, hệ thống mỏy trộn bờ tụng và hệ thống cung cấp điện. I.2.2.1. Bói chứa cốt liệu. Bói chứa cốt liệu là một khoảng đất trống dựng để chứa cốt liệu (cỏt, đỏ to đỏ nhỏ) ở đõy cỏt, đỏ to, đỏ nhỏ được chất thành cỏc đống riờng biệt. Yờu cầu đối với bói chứa cốt liệu phải rộng và thuận tiện cho việc chuyờn chở cũng như lấy cốt liệu đưa lờn mỏy trộn. I.2.2.2. Hệ thống mỏy trộn bờ tụng. Hệ thống mỏy trộn bờ tụng bao gồm hệ thống thựng chứa liờn kết với hệ thống định lượng dựng để xỏc định chớnh xỏc tỉ lệ cỏc loại nguyờn vật liệu cấu tạo nờn bờ tụng. Băng tải dựng để đưa cốt liệu vào thựng trộn và gồm mỏy bơm nước, mỏy bơm phụ gia, xi lụ chứa xi măng, vớt tải xi măng, thựng trộn bờ tụng, hệ thống khớ nộn. Giữa cỏc bộ phận cú cỏc thiết bị nõng, vận chuyển và phễu chứa trung gian. I.2.2.3. Hệ thống cung cấp điện. Trạm trộn bờ tụng sử dụng nhiều động cơ cú cụng suất lớn vỡ vậy trạm trộn bờ tụng cần cú một hệ thống cung cấp điện phự hợp để cung cấp cho cỏc động cơ và nhiều thiết bị khỏc. I.3. Phõn loại trạm trộn. Dựa theo năng suất, người ta chia cỏc nơi sản xuất bờ tụng thành 3 loại như sau : Trạm bờ tụng năng suất nhỏ (10ữ30 m3 / h) Trạm trộn bờ tụng năng suất trung bỡnh (30ữ60 m3 / h) Nhà mỏy sản xuất bờ tụng năng suất lớn (60ữ120 m3 / h) Cú 2 dạng trạm trộn: I.3.1. Trạm cố định. Trạm phục vụ cho cụng tỏc xõy dựng một vựng lónh thổ đồng thời cung cấp bờ tụng phục vụ trong phạm vi bỏn kớnh làm việc hiệu quả. Thiết bị của trạm được bố trớ theo dạng thỏp, một cụng đoạn cú ý nghĩa là vật liệu được đưa lờn cao một lần, thao tỏc cụng nghệ được tiến hành. Thường vật liệu được đưa lờn độ cao từ (18ữ20) m so với mặt đất, chứa trong cỏc phễu xi măng (chứa trong xi lụ). Trong quỏ trỡnh dịch chuyển xuống chỳng được đi qua cõn định lượng sau đú đưa vào mỏy trộn. Điểm cuối cựng của cửa xả bờ tụng phải cao hơn miệng cửa nhận của thiết bị nhận bờ tụng.Trong dõy chuyền cú thể lắp bất cứ loại mỏy trộn bờ tụng nào chỉ cần chỳng đảm bảo mối tương quan về năng suất với cỏc thiết bị khỏc. Để phục vụ cho cụng tỏc bờ tụng yờu cầu khối lượng lớn, tập trung, đường xỏ vận chuyển thuận lợi, cự ly vận chuyển dưới 30 km thỡ sử dụng trạm này là kinh tế nhất. Trong trường hợp vừa cú cỏc cụng trỡnh tập trung yờu cầu khối lượng lớn, vừa cú cỏc điểm xõy dựng phõn tỏn đặc trưng cho cỏc đụ thị Việt Nam cần sử dụng sơ đồ hỗn hợp, vừa cấp hỗn hợp khụ cho cỏc cụng trỡnh nhỏ, phõn tỏn đường xỏ lưu thụng kộm. Nếu cung cấp bờ tụng thỡ phải dựng ụtụ trộn cũn cung cấp hỗn hợp khụ thỡ việc trộn sẽ được tiến hành trờn đường vận chuyển hay tại nơi đổ bờ tụng. I.3.2. Trạm thỏo lắp di chuyển được. Dạng này cú thể thỏo lắp di chuyển dễ dàng, di động phục vụ một số vựng hay cụng trỡnh lớn trong một thời gian nhất định. Thiết bị cụng nghệ của trạm thường được bố trớ dạng 2 hay nhiều cụng đoạn, nghĩa là vật liệu được đưa lờn cao nhờ cỏc thiết bị ớt nhất là 2 lần. Thường trong giai đoạn này phần định lượng riờng và phần trộn riờng, giữa hai phần được nối với nhau bằng thiết bị vận chuyển (gầu vận chuyển, băng tải xe, xe vận chuyển). Vật liệu được đưa lờn cao lần đầu nhờ mỏy xỳc, gàu xỳc băng chuyền....vào cỏc phễu riờng biệt sau đú là quỏ trỡnh định lượng. Tiếp theo vật liệu được đưa lờn cao lần nữa để cho vào mỏy trộn. Cũng như dạng trờn, trong dõy chuyền cú thể lắp bất cứ loại mỏy trộn nào miễn là đảm bảo mối tương quan về năng suất và chế độ làm việc của cỏc thiết bị khỏc. Cửa xả phải cao hơn cửa nhận bờ tụng của thiết bị vận chuyển (nếu thỏp cao hơn phải đưa lờn cao một lần nữa). So với dạng cố định loại trạm này cú độ cao nhỏ hơn nhiều (từ 7mữ10m) nhưng lại chiếm mặt bằng khỏ lớn. Phần diện tớch dành cho khu vực định lượng, phần diện tớch dành cho trộn bờ tụng và phần nối giữa hai khu vực dành cho vận chuyển. Trờn thực tế, tổng mặt bằng cho loại trạm này nhỏ hơn vỡ chỳng cú sản lượng nhỏ hơn nờn bói chứa cũng nhỏ hơn. Khi xõy dựng cỏc cụng trỡnh phõn tỏn, đường xấu, lưu thụng xe khụng tốt thường sử dụng cỏc trạm trộn di động hoặc cung cấp bờ tụng khụ trờn cỏc ụ tụ trộn. Việc trộn được tiến hành trờn đường vận chuyển hay tại nơi đổ bờ tụng. I.4. Mỏy trộn. Cú nhiệm vụ là tạo ra bờ tụng với những mỏc xỏc định. 1.4.1. Cấu tạo chung của cỏc mỏy trộn. Nhỡn chung cỏc mỏy trộn bờ tụng cú nhiều loại và cú tớnh năng khỏc nhau nhưng cấu tạo chung của chỳng đều cú cỏc bộ phận: Bộ phận cấp liệu: Bao gồm mỏng cấp liệu và cỏc thiết bị định lượng thành phần cốt liệu khụ như đỏ, cỏt, sỏi, xi măng. Bộ phận thựng trộn: Thựng trộn . Bộ phận dỡ sản phẩm. Hệ thống cấp nước. I.4.2. Phõn loại mỏy trộn I.4.2.1. Căn cứ theo phương phỏp trộn được chia thành hai nhúm: Nhúm mỏy trộn tự do và nhúm mỏy trộn cưỡng bức. *Nhúm mỏy trộn tự do: Cỏc cỏnh trộn được gắn trực tiếp vào thựng trộn, khi thựng trộn quay cỏc cỏnh trộn sẽ quay theo và nõng một phần cỏc cốt liệu lờn cao, sau đú để chỳng rơi tự do xuống phớa dưới thựng trộn đều vơớ nhau tạo thành hỗn hợp bờ tụng. Loại mỏy này cú cấu tạo đơn giản, tiờu hao năng lượng ớt nhưng thời gian trộn lõu và chất lượng hỗn hợp bờ tụng khụng tốt bằng phương phỏp trộn cưỡng bức . *Nhúm mỏy trộn cưỡng bức. Là loại mỏy cú thựng trộn cố định cũn trục trộn trờn cú gắn cỏc cỏnh trộn, khi trục quay cỏc cỏnh trộn khuấy đều hỗn hợp bờ tụng. Loại mỏy này cho phộp trộn nhanh, chất lượng đồng đều và tốt hơn mỏy trộn tự do. Nhược điểm của nú là kết cấu phức tạp hơn, năng lượng điện tiờu hao lớn hơn. Thường dựng cỏc loại mỏy này để trộn hỗn hợp bờ tụng khụ, mỏc cao hoặc cỏc sản phẩm yờu cầu chất lượng cao. Theo cấu tạo thỡ trong cỏc mỏy trộn cưỡng bức hiện nay đang sử dụng cú hai loại: Mỏy trộn trụcđứng (cũn gọi là mỏy trộn dạng Rụto) và mỏy trộn trục nằm ngang, đễu là mỏy trộn cú thựng trộn cố định. Mỏy trộn trục đứng: Đối với cỏc mỏy trộn trục đứng – như tờn gọi – cỏnh trộn quay xung quanh cỏc trục đứng hoặc một trục thẳng đứng đặt trong khoang trộn hỡnh trụ trũn hoặc hỡnh vành khăn. Người ta gọi cỏc mỏy trộn này theo hỡnh dỏng của thựng trộn là cỏc “mỏy trộn hỡnh đĩa”. Mỏy trộn trục nằm ngang: Mỏy trộn bờ tụng cú trục nằm ngang - giống như hỡnh dỏng của nú – cũn được đặt tờn là “mỏy trộn hỡnh con rựa”. Trong cỏc loại mỏy này, cỏnh trộn chuyển động theo phương vuụng gúc với trục, với cựng một bỏn kớnh. Vỡ vậy sự hỡnh thành dũng hỗn hợp di chuyển theo phương thức trục trộn la do cỏc cỏnh trộn đặt nghiờng thực h iện (gúc nghiờng của cỏc cỏnh đú với phương hướng kớnh thường cú giỏ trị (400...500). Theo nguyờn lý hoạt động mỏy trộn cưỡng bức cú hai loại: Mỏy trộn cưỡng bức liờn tục và mỏy trộn cưỡng bức làm việc theo chu kỳ Mỏy trộn cưỡng bức liờn tục: Quỏ trỡnh nạp trộn và xả bờ tụng diễn ra đồng thời, loại mỏy này vật liệu vào liờn tục do cỏc cỏnh trộn cú hướng thớch hợp nờn vừa trộn vừa chuyển dịch về phớa xả, được dựng để sản xuất bờ tụng và vữa xõy dựng cú năng suất trộn từ 5 m3/ h ữ 60m3 /h thậm chớ 120 m3 / h. Thường cỏc loại mỏy này được tổ hợp trong cỏc trạm trộn vỡ ở đú yờu cầu lượng bờ tụng và vữa lớn, số mỏc hạn chế . Mỏy trộn cưỡng bức làm việc theo chu kỳ: Quỏ trỡnh làm việc của mỏy diễn ra theo trỡnh tự: Nạp liệu, trộn xả bờ tụng. Loại này dựng để sản xuất bờ tụng với thời gian trộn nhanh, chất lượng cao. Thời gian hoàn thành một mẻ trộn khụng đến 90s. Cỏc mỏy này cú dung tớch nạp liệu từ 250 lớt ữ 600 lớt, thớch hợp cho cỏc trạm trộn riờng lẻ, phục vụ nhiều loại cụng trỡnh khỏc nhau. Trong thực tế khi nhu cầu trộn bờ tụng lớn hơn 90m3 hay 1500 m3 thỏng thỡ phải thành lập trạm trộn bờ tụng trong nhà mỏy hay phõn xưởng. I.4.2.2.Căn cứ vào phương phỏp đổ bờ tụng xi măng ra khỏi thựng, chia thành 4 loại: Loại đổ bờ tụng bằng cỏch lật nghiờng thựng Loại đổ bờ tụng bằng mỏng dỡ liệu Loại đổ bờ tụng qua đỏy thựng ( chỉ cú loại mỏy trộn cưỡng bức) Loại đổ bờ tụng bằng cỏch thựng quay ngược lại *Phương phỏp đổ bằng cỏch nghiờng lật thựng: Chỉ thớch hợp với cỏc mỏy trộn kiểu tự do dung tớch thựng nhỏ hơn 250 lớt (đối với loại lật thựng bằng lực quay tay) và nhỏ hơn 350 lớt (loại lật thựng nhờ lực cưỡng bức) *Phương phỏp đổ bằng mỏng: Khi muốn lấy bờ tụng xi măng ra ta đưa mỏng vào, thựng trộn quay sẽ đổ bờ tụng vào mỏng để chảy ra ngoài. Phương phỏp này đổ chậm và khụng triệt để, thường ỏp dụng với cỏc mỏy trộn kiểu tự do hỡnh trụ cú dung tớch thựng từ 450 lớt ữ1000 lớt. *Phương phỏp dỡ liệu bờ tụng xi măng qua đỏy thựng: Dưới đỏy thựng cú cửa dỡ liệu. Khi lấy bờ tụng xi măng ra ta quay cửa tấm dỡ liệu bờ tụng sẽ tự chảy ra. Việc đúng, mở cỏc cửa dỡ liệu thường do cỏc xi lanh thuỷ lực hoặc hơi ộp điều khiển. Phương phỏp này thường ỏp dụng cho cỏc mỏy trộn chu kỳ kiểu cưỡng bức. *Phương phỏp dỡ bờ tụng xi măng nhờ quay thựng ngược lại với chiều quay ban đầu: Cỏnh trộn sẽ đẩy bờ tụng ra khỏi thựng, phương phỏp này thường ỏp dụng ở cỏc xe vận chuyển bờ tụng xi măng chuyờn dựng. I.5. Cấu tạo và nguyờn lý hoạt động của trạm trộn bờ tụng (hỡnh I.1) được trỡnh bày như sau: I.5.1.Cấu tạo: Bói chứa cốt liệu: Từ bói chứa cốt liệu cỏt và đỏ. Vật liệu được đưa xuống 3 băng tải riờng biệt chờ để tiến hành cõn. Bộ phận định lượng: Phõn phối liệu gồm 3 phễu: hai phễu đỏ và một phễu cỏt, định lượng cú 3 quả cõn điện tử (3 cảm biến trọng lượng). Việc đúng, mở cỏc phễu được điều khiển bằng cỏc xi lanh khớ nộn riờng biệt. Phớa dưới cỏc phễu là một thựng đỏy được mở nhờ một xi lanh khớ nộn lần lượt cỏc cửa xả xuống thựng cõn, sau khi cõn xong thỡ thựng liệu được trỳt xuống phễu trộn chung. Chuyển xi măng lờn xi lụ: Xi măng được đưa lờn xi lụ chứa bằng cỏch bơm xi măng từ xe chở xi măng chuyờn dụng lờn xi lụ. Xi măng được đưa lờn miệng xi lụ nhờ trục vớt xoắn hướng trục với xi lụ chứa. Từ miệng xi lụ chứa xi măng được vận chuyển tới cõn định lượng rồi xả vào thựng trộn. Băng tải: Băng tải cú 3 chiếc vận chuyển cốt liệu từ 3 phễu riờng biệt lờn cỏc thựng cõn. Ba băng tải được kộo bởi 3 động cơ khụng đồng bộ rụ to lồng súc cú đổi nối sao – tam giỏc để hạn chế dũng khởi động. I.5.2. Quỏ trỡnh chuẩn bị. Từ cỏc nguyờn vật liệu xõy dựng để sản xuất ra sản phẩm cuối cựng là bờ tụng ta cần thực hiện cỏc cụng việc như sau: Cốt liệu được để riờng biệt ở bói chứa cốt liệu. Cốt liệu được mỏy xỳc lật đưa lờn đầy cỏc thựng phễu riờng rẽ, chờ xả xuống băng tải để vận chuyển lờn cỏc thựng cõn cốt liệu, xi măng được đưa lờn xi lụ chứa xi măng trờn cao. Nước được bơm lờn đầy cỏc thựng chứa để chờ cõn định lượng. I.5.2.1. Kiểm tra cỏc điều kiện làm việc. Để bắt đầu một quỏ trỡnh hoạt động mới, trỏnh trường hợp cú quỏ trỡnh hoạt động trước đú (chẳng hạn như sự cố). Trong thựng cõn nước, cõn phụ gia, cõn xi măng, thựng trộn vẫn chưa xả hết nguyờn liệu. Tại bàn điều khiển người vận hành ấn nỳt Reset để: Mở cửa xả bờ tụng Mở cửa xả thựng cõn cỏt Mở cửa xả thựng cõn đỏ1, đỏ 2. Mở cửa xả thựng cõn xi măng Mở cửa xả thựng cõn nước, phụ gia. Lỳc này mới cho phộp hệ thống làm việc (điều kiện làm việc “=1” ) . Sau khi quỏ trỡnh chuẩn bị xong. Từ mỏy tớnh người vận hành nhập cỏc thụng số của mỏc bờ tụng như: khối lượng cỏt, đỏ1, đỏ2, xi măng, nước, phụ gia, số mẻ và cỏc dữ liệu quản lý hành chớnh như tờn lỏi xe, biển số xe, ngày, giờ xuất hành... Sau đú tới tủ điều khiển người vận hành chọn chế độ hoạt động cho mỏy là tự động hay bằng tay. Nếu là chế độ tự động người vận hành nhấn nỳt AUTO, nếu là chế độ bằng tay thỡ nhấn nỳt MANUAL I.5.2.2. Chế độ điều khiển tự động. ở chế độ điều khiển tự động người vận hành chỉ cần nhấn nỳt Start trờn bàn điều khiển. Động cơ trộn bờ tụng cho chạy ở chế độ khụng tải. Mỏy sẽ tự động cõn đo cỏc khối lượng nguyờn vật liệu, ở đõy thực hiện phương phỏp cõn riờng lẻ. Mở van xả cỏt, cỏt được xả xuống băng tải để đưa lờn thựng cõn. Đồng thời đỏ1 cũng xả để đưa lờn thựng cõn. Khi đỏ1 đủ, băng tải 1 dừng đồng thời băng tải 2 chạy, đỏ2 được đưa lờn thựng cõn. Khi đỏ2 đủ thỡ băng tải 2 dừng. Tại thựng cõn đỏ quỏ trỡnh cõn được thực hiện theo nguyờn tắc cõn cộng dồn: MĐỏ = MĐỏ1 + MĐỏ2