Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 11: Chọn phông chữ để soạn thảo

1.Bài mới: - Thếnào là phông ch ữ? ( Là ki ểu chữth ểhiện trong văn b ản) - Đểt ạo ra phông chữchúng ta có th ểđọc đư ợc ta phải chú ý điều gì? (Chú ý ch ọn những phông chữcó kí t ựVN ởđầu) - Các thao tác đểchọn phông chữ (Có nhi ều cách đểchọn phông chữ: hôm nay chúng ta làm quen v ới m ột cách ch ọn phông chữbằng chuột) B1: Bôi đen chữcần chọn phông B2: Kích chuột vào Fomat/ ch ọn font; một bảng hiện ra

pdf13 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 5 - Bài 11: Chọn phông chữ để soạn thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần 11) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 11:Chọn phông chữ để soạn thảo 1. Mục đích yêu cầu: - Chọn được phông chữ để soạn thảo. - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' 1.Bài mới: - Thế nào là phông chữ? ( Là kiểu chữ thể hiện trong văn bản) - Để tạo ra phông chữ chúng ta có thể đọc được ta phải chú ý điều gì? (Chú ý chọn những phông chữ có kí tự VN ở đầu) - Các thao tác để chọn phông chữ (Có nhiều cách để chọn phông chữ: hôm nay chúng ta làm quen với một cách chọn phông chữ bằng chuột) B1: Bôi đen chữ cần chọn phông B2: Kích chuột vào Fomat/ chọn font; một bảng hiện ra - 2HS - 2HS 3HS - HS theo dõi từng động tác của GV Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 3' 10' Ta chọn các phông chữ có kí tự VN ở đầu trong cột Font bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn, phông chữ nào được chọn sẽ có vết sáng xanh và đổi phông chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá trình chọn chúng ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với phông chữ trong văn bản mẫu B3: Kích chọn OK - Gọi 3 HS thao tác chọn phông chữ - Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn được phông chữ giống phông chữ mầu nhất - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông chữ. 2. Củng cố dặn dò: ? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì? 3. Trò chơi Luyện gõ 10 ngón trong Mario - Lớp theo dõi - 2HS - HS thực hiện yêu cầu 2HS 2HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần11) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 11: Luyện tập chọn phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45' - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ đúng như phông chữ mẫu: Trong sương sớm Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi Vừa mới bước qua ngõ duối Đã đi lơ lửng giữa trời Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sương khói ngổn ngang Trâu quên đôi sừng lấm đất Tưởng mình lững thững lên Trăng Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc Sau lưng, đồng lếnh láng bay.... Trần Đăng Khoa - Lần lượt từng HS thực hiện yêu cầu Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần12) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 12: chọn Lại phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 5' 37' 3/ 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì? 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ đúng như phông chữ mẫu: Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Hót rằng cây phi lao này Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Trần Đăng Khoa 3. Củng Cố dặn dò: - Nêu các thao tác chọn phông chữ văn bản - Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn phông chữ bài: "Sắc màu em yêu". 2HS 2HS - Lần lượt từng HS thực hiện yêu cầu 2 HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần12) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 12: Luyện tập chọn phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45/ - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ đúng như phông chữ mẫu: Vườn Cải Gió lên vườn cải tốt tươi Lá xanh như mảnh mây trời lao xao Em đi múc nước dưới ao Chiều chiều em tưới, em rào, em trông. Sớm nay bướm đến lượn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi Bé Giang trông thấy nhoẻn cười Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng Trần Đăng Khoa - Lần lượt từng HS thực hiện yêu cầu Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần 13) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 13:Chọn cỡ chữ để soạn thảo 1. Mục đích yêu cầu: - Chọn được cỡ chữ để soạn thảo. - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30' 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì? 2. Bài mới: - Các thao tác để chọn cỡ chữ (Có nhiều cách để chọn cỡ chữ: hôm nay chúng ta làm quen với một cách chọn cỡ chữ bằng chuột) B1: Bôi đen chữ cần chọn cỡ chữ B2: Kích chuột vào Fomat/ chọn font; một bảng hiện ra - 2HS - 2HS 3HS - HS theo dõi từng động tác của GV Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú Ta chọn các cỡ chữ trong cột Size bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn, cỡ chữ nào được chọn sẽ có vết sáng xanh và đổi cỡ chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá trình chọn chúng ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với cỡ chữ trong văn bản mẫu B3: Kích chọn OK - Gọi 3 HS thao tác chọn cỡ chữ - Lớp theo dõi 3' 10' - Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn được phông chữ giống phông chữ mầu nhất - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông chữ. 2. Củng cố dặn dò: ? Nêu các bước để chọn cỡ chữ văn bản? - Thông thường chúng ta thường để cỡ chữ 14 3. Trò chơi Luyện gõ 10 ngón trong Mario - 2HS - HS thực hiện yêu cầu 2HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần13) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 13: Luyện tập chọn cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45/ 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 2HS 3/ ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: Trong sương sớm Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi Vừa mới bước qua ngõ duối Đã đi lơ lửng giữa trời Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sương khói ngổn ngang Trâu quên đôi sừng lấm đất Tưởng mình lững thững lên Trăng Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc Sau lưng, đồng lếnh láng bay.... Trần Đăng Khoa 2HS - Lần lượt từng HS thực hiện yêu cầu Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần14) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 14: chọn Lại cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 5' 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bước để chọn cỡ chữ văn bản? ? Thông thường chúng ta để cỡ chữ bao nhiêu? 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 2HS 2HS 37' 3/ ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Hót rằng cây phi lao này Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Trần Đăng Khoa 3. Củng Cố dặn dò: - Nêu các thao tác chọn cỡ chữ văn bản - Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn cỡ chữ bài: "Sắc màu em yêu". - Lần lượt từng HS thực hiện yêu cầu 2 HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần14) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 14: Luyện tập chọn cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45/ - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: Vườn Cải Gió lên vườn cải tốt tươi - Lần lượt từng HS thực hiện yêu cầu Lá xanh như mảnh mây trời lao xao Em đi múc nước dưới ao Chiều chiều em tưới, em rào, em trông. Sớm nay bướm đến lượn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi Bé Giang trông thấy nhoẻn cười Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng Trần Đăng Khoa Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần15) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 15: ôn tập cho phông chữ và cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ, cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 5' 37' 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bước để chọn phông chữ văn bản? ? Nêu các bước để chọn cỡ chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì? ? Khi soạn thảo văn bản ta thường chọn cỡ chữ bao nhiêu 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 2HS 2HS 2HS 2HS - Lần lượt từng HS thực 3/ ngón, rồi chọn phông chữ, cỡ chữ đúng như phông chữ, cỡ chữ mẫu: Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Hót rằng cây phi lao này Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Trần Đăng Khoa hiện yêu cầu Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần15) Ngày dạy: ................. Kế hoạch dạy học Bài 15: Luyện tập chọn cỡ chữ, phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45/ 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ, cỡ chữ đúng như phông chữ, cỡ chữ mẫu: Trong sương sớm Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi Vừa mới bước qua ngõ duối Đã đi lơ lửng giữa trời 2HS 2HS - Lần lượt từng HS thực hiện yêu cầu 3/ Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sương khói ngổn ngang Trâu quên đôi sừng lấm đất Tưởng mình lững thững lên Trăng Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc Sau lưng, đồng lếnh láng bay.... Trần Đăng Khoa Bài chọn lại cỡ chũ: HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Hót rằng cây phi lao này Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Trần Đăng Khoa Bài Luyện tập HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng như cỡ chữ mẫu: Vườn Cải Gió lên vườn cải tốt tươi Lá xanh như mảnh mây trời lao xao Em đi múc nước dưới ao Chiều chiều em tưới, em rào, em trông. Sớm nay bướm đến lượn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi Bé Giang trông thấy nhoẻn cười Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng Trần Đăng Khoa
Tài liệu liên quan