Giáo dục đại học trong kỷ nguyên kinh tế hiện nay

1. Bối cảnh thế giới hiện nay Thế kỷ XXI đang chứng kiến những thay đổi chưa từng thấy về sự đa dạng đa văn hóa, sự bùng nổ thông tin – kiến thức và công nghệ cao. Tiến bộ xã hội đang mang đến những cơ hội kèm theo những thách thức và gây ra sức ép cho hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học (GDDH) nói riêng phải có những sự thay đổi để đào tạo và cung cấp cho xã hội những con người có những khả năng mới học tập, giải quyết vấn đề, trao đổi, làm việc theo nhóm, năng động sáng tạo, làm công dân, làm lãnh đạo. phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại. GDĐH hiện tại đang đứng trước yêu cầu và thách thức lớn lao: mô hình trường học theo kiểu xưởng máy của thế kỷ trước không còn phù hợp nữa; việc học tập của sinh viên không thể là thụ động tốp thu bài giảng mà phải tham gia tích cực vào bài giảng, vào hoạt động tập thể, theo dự án để có thể tham gia vào hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội sau này. Xu hướng chung của thế giới ngày nay là tiến tới toàn cầu hoá và kinh tế tri thức dựa trên nền tảng sáng tạo khoa học và Công nghệ. Đó là thế giới đang trong quá trình thay đổi cực nhanh cả về cuộc sống vật chất và văn hoá theo từng đợt sóng cách mạng Công nghệ liên tiếp, dồn dập chưa từng thấy. Cách mạng thông tin và tri thức đang diễn ra với tốc độ nhanh đang đưa xã hội bài người vào thời kỳ phát triển mới. Khối lượng và tốc độ trao đổi thông tin tăng nhanh chóng làm nền tảng để tích luỹ và chuyển giao kho tàng trí tuệ của nhân loại cho từng người trên toàn cầu. Điều đó thúc đẩy nền kinh tế tri thức phát triển. Liên quan trực tiếp đến GDĐH, đợt sóng mới về công nghệ thông tin (CNTT), đặc bệt là số hóa và đa truyền thông không dây sẽ ảnh hưởng lớn lao đến quá trình phổ biến, tếp thu, xử lý vận dụng và sáng tạo tri thức. Cho nên có thể nói GDDH thế kỷ XXI là nói đến một nền GDĐH đặt trên cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội mới.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục đại học trong kỷ nguyên kinh tế hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan