Giáo dục quốc phòng - Bài 11: Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

Nhữngvấnđềchungvềxâydựngkhuvựcphòngthủtỉnh(Thànhphố). 1.1Kháiniêmkhuvựcphòngthủtỉnh(Thànhphố) -Vềtổchức:KVPTtỉnh(TP)là tổchứcQP-ANcủađịaphương;là yếutố cơbảnđểphânbiệtKVPTtỉnh (TP) vớicáctổ chứckhác: tổ chức kinhtế,chínhtrị,quânsự . -Hệthốngthếtrận:KVPTtỉnh(TP)hợpthànhbởihệthốngcáclàng, xã (phường)vữngmạnhtoàndiện Làsự kếthợpchặtchẽcácKVPThuyện(quận), cácKVPTthen chốt, căncứchiếnđấucăncứhậuphương,các mụctiêu trọng yếucủa tỉnh(TP). -NộidungxâydựngKVPT:xâydựngtoàndiệnvềchínhtrị,kinhtế,quân sự,anninh,vănhóaxãhội.cảlực lượngvàthếtrậntạonênsứcmạnh tổnghợptạichỗ Quátrìnhxâydựngcácnộidungtrênnằmtrongmốiquanhệtựbảovệ vàđượcbảovệ.

pdf38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 6132 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo dục quốc phòng - Bài 11: Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Người thực hiện: ThS. NGÔ MẠNH PHỤNG Bài 11 XÂY DỰNG TỈNH (THÀNH PHỐ) THÀNH KHU VỰC PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN A.Ý định giảng dạy: Nêu tên bài học, mục đích yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp. B.Nội dung bài giảng: 1. Những vấn đề chung về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (Thành phố). 1.1 Khái niêm khu vực phòng thủ tỉnh (Thành phố) -Về tổ chức: KVPT tỉnh(TP) là tổ chức QP-AN của địa phương; là yếu tố cơ bản để phân biệt KVPT tỉnh (TP) với các tổ chức khác: tổ chức kinh tế, chính trị, quân sự.. -Hệ thống thế trận: KVPT tỉnh (TP) hợp thành bởi hệ thống các làng, xã (phường) vững mạnh toàn diện Là sự kết hợp chặt chẽ các KVPT huyện (quận), các KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu căn cứ hậu phương, các mục tiêu trọng yếu của tỉnh(TP) . -Nội dung xây dựng KVPT: xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế,quân sự,an ninh, văn hóa xã hội...cả lực lượng và thế trận tạo nên sức mạnh tổng hợp tại chỗ Quá trình xây dựng các nội dung trên nằm trong mối quan hệ tự bảo vệ và được bảo vệ. -Mục đích: xây dựng KVPT tỉnh (TP) nhằm tạo sức mạnh tổng hợp độc lập tác chiến để bảo vệ địa phương, cơ sở tỉnh (TP) vững chắc, cùng cả nước bảo vệ Tổ quốc VN XHCN. 1.2 Vị trí,tác dụng của KVPT tỉnh (TP): a)Vị trí của KVPT tỉnh (TP): – Có vị trí chiến lược quan trọng – Là một bộ phận hợp thành nền tảng của thế trận QPTD kết hợp với thế trận ANND. Xây dựng KVPT tỉnh (TP) là trực tiêp xây dựng cái gốc, cái nền vững chắc để hợp thành thế trận QPTD kết hợp với thế trận ANND của cả nước. – Xây dựng KVPT tỉnh (TP) vững chắc là quá trình chuẩn bị thế trận CTND địa phương để hợp thành thế trận CTND toàn quốc. Góp phần trực tiếp củng cố xây dựng hậu phương chiến lược của địa phương và cả nước. – KVPT tỉnh (TP) là nơi trực tiếp tổ chức cho nhân dân, các LLVT thực hiện đường lối, quan điểm, tư tưởng và nhiệm vụ quân sự của Đảng, nhà nước, của ĐP trong từng thời kì. – Là nơi trực tiếp giữ gìn, kế thừa, phát triển những kinh nghiệm, truyền thống quân sự của tổ tiên và dân tộc ta trong thực tế. – KVPT tỉnh (TP) là chỗ dựa vững chắc, tạo điều kiện và phối hợp với bộ đội chủ lực đến tác chiến ở địa phương. b)Tác dụng của KVPT tỉnh (TP) - Trong thời bình: KVPT tỉnh (TP) vững chắc là chuẩn bị tiềm lực sức mạnh mọi mặt, phát huy sức mạnh tại chỗ,độc lập,tự lực của từng cơ sở,địa phương. Kịp thời đối phó với mọi tình huống: DBHB, BLLĐ, gây rối trật tự công cộng. Giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển mọi mặt của địa phương. - Trong thời chiến: KVPT tỉnh (TP) vững chắc là điều kiện quan trọng đểû địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng giành thế chủ động kịp thời đánh trả địch. Thực hành hoạt động tác chiến ngăn chặn, tiêu hao, sát thương làm chậm tốc độ tiến công của địch, tạo thời cơ, điều kiện phối hợp với chủ lực và địa phương bạn làm thất bại mọi thủ đoạn tác chiến của chúng, bảo vệ vững chắc địa phương, góp phần bảo vệ Tổ quốc,chế độ XHCN Việt Nam. 1.3 Nhiệm vụ của KVPT tỉnh (TP) a)Thường xuyên giữ vững ổn định chính trị,đấu tranh chống mọi hoạt động phá hoại của kẻ thù - Đối với nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị: lãnh đạo, chính quyền địa phương chỉ đạo kết hợp chặt chẽ các nội dung: + Xây dựng phát triển địa phương toàn diện. + Coi trọng bảo vệ quyền làm chủ, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. + Chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Làm tốt ba nội dung trên là cơ sở, điều kiện giữ vững ổn định chính trị trong KVPT. - Đối với nhiệm vụ đấu tranh chống hoạt động phá hoại của kẻ thù: Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo kết hợp chặt chẽ các nội dung: + Thường xuyên giáo dục nhân dân ý thức cảnh giác cách mạng nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, nhận thức đúng vị trí, nhiệm vụ chống DBHB, BLLĐ trong tình hình hiện nay. + Làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền và các hoạt động khác của kẻ thù. + Phát huy sức mạnh các lực lượng, sử dụng mọi biện pháp, luôn chủ động xây dựng, tập duyệt các phương án, kế hoạch đểû đối phó kịp thời các tình huống. b)Xây dựng LLVT và thế trận CTND địa phương, kịp thời phát iện, ngăn chặn, đánh bại mọi ý đồ xâm lược của kẻ thù. - Xây dựng LLVT địa phương gồm: BĐĐP,DQTV và chuẩn bị lực lượng quần chúng vũ trang rộng rãi để thực hiện toàn dân đánh giặc. Yêu cầu: xây dựng toàn diện chất, lượng cao, tỉ lệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, lâu dài. Thực sự là nòng cốt xây dựng nền QPTD, CTND địa phương. - Xây dựng thế trận CTND địa phương phải đáp ứng: chủ động, kịp thời phát hiện ngăn chặn,đánh bại mọi ý đồ xâm lược của kẻ thù trong mọi tình huống. Tự bảo vệ địa phương mình. Kết hợp chặt chẽ thế trận với bố trí lực lượng, bảo đảm hoạt động tác chiến rộng khắp, bám trụ lâu dài, cài xen giữ vững thế trận CTND địa phương. c)Vừa SSCĐ,vừa sản xuất,bảo vệ sản xuất góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. - KVPT tỉnh (TP) có nhiệm vụ: + Động viên sức người, sức của để duy trì mọi hoạt động (nhất là hoạt động tác chiến) liên tục lâu dài của địa phương. + Đóng góp lực lượng cho cấp trên, chi viện cho tỉnh bạn và thực hiện các chính sách xã hội của địa phương. - Yêu cầu của quá trình xây dựng KVPT tỉnh (TP): + Có kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ ngay từ đầu và cả quá trình sản xuất trong thời chiến. + Bảo đảm cho địa phương vừa chiến đấu vừa sản xuất duy trì được đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. 2.Nội dung và biện pháp chủ yếu xây dựng KVPT tỉnh (TP) 2.1 Nội dung: - Mục tiêu xây dựng KVPT tỉnh (TP): “Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QPAN, văn minh về văn hóa xã hội”. Để thực hiện mục tiêu đó,tập trung 5 nội dung: a)Xây dựng về chính trị: - Vị trí: xây dựng về chính trị là nội dung cơ bản, nhằm tạo ra cái gốc, cái nền vững chắc của KVPT tỉnh (TP). - Nội dung: +Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng Đối tượng: toàn dân, mọi cấp mọi ngành, nhất là cán bộ, Đảng viên. Mục đích: làm cho mọi người nhâïn thức rõ tình hình nhiệm vụ chung và của địa phương, vị trí tác dụng nội dung xây dựng KVPT, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với cách mạng và địa phương,nâng cao lòng yêu nước,yêu chế độ,quê hương,lòng tự hào và phát huy truyền thống dân tộc quê hương. Xây dựng lòng tin ý thức trách nhiệm,nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ địa phương,góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc ta. Biện pháp:vận dụng linh hoạt,sáng tạo nhiều biện pháp phù hợp có hiệu quả. +Công tác tổ chức: kiện toàn,củng cố tổ chức ở cơ sở địa phương vững mạnh là yếu tố tạo nên sức mạnh chính trị,tinh thần của KVPT tỉnh (TP) Hệ thống tổ chức cơ sở gồm:tổ chức Đảng,chính quyền các cấp,các tổ chức đoàn thể quần chúng Yêu cầu xây dựng tổ chức: Tổ chưcù Đảng: thường xuyên củng cố,nâng cao sức chiến đấu,năng lực lãnh đạo,nâng cao chất lượng Đảng viên,luôn giáo dục phẩm chất đạo đức cho Đảng viên(chú ý Đảng viên có chức,có quyền) Tổ chức quần chúng: phát huy vai trò,chức năng,của tổ chức quần chúng,đặc biệt là mặt trận Tổ quốc,nhằm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân,gắn việc nâng cao đời sống vật chất,trình độ dân trí,quyền làm chủ của nhân dân. +Thực hiện chính sách:thực hiện chính sách KVPT tỉnh (TP) là phát huy quyền làm chủ của nhân dân “dân biết,dân bàn,dân làm,dân kiểm tra”.Thiết thực đem lại quyên lợi cho mọi người dân Là việc làm trực tiếp củng cố lòng tin,tạo sức mạnh của quần chúng trong xây dựng và bảo vệ địa phương,góp phần bảo vệ Tổ quốc và chế độ. +Nội dung thực hiện chính sách:thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo;nâng cao trình độ dân trí và mức sống giữa các tầng lớp dân cư. Giải quyết việc làm cải thiện,cải thiện điều kiện lao động đem lại lợi ích cụ thể cho người lao động. b)Xây dựng về kinh tế: -Xây dựng kinh tế là một nội dung có ý nghĩa quyết địnhtrực tiếp tạo ra sức mạnh vật chất của KVPT tỉnh (TP) Là yếu tố trực tiếp tạo tiềm lực vật chất của QP-AN tại địa phương -Nội dung tập trung 5 vấn đề: +Nắm vững quan điểm của Đảng về kết hợp KT với QP-AN +Trên cơ sở chiến lược phát triển KT-XH của đất nước,các địa phương khi định ra kế hoạch,xây dựng quy hoạch phát triển KT-Xh của địa phương trước mắt cũng như lâu dài,phải tính toán kĩ để vừa đảm bảo ổn định,cải thiện đời sống nhân dân,vừa tùng bước tích lũy cho QP- AN đáp ứng hài hòa giữa xây dựng và bảo vệ ĐP. +Có kế hoạch,biện pháp tích cựcđiều chỉnh dân cư,xây dựng vùng kinh tế điểm,điều hòa giữa các vùng kinh tế,nhằm tạo ra lực lượng và thế trận đều khắp,vững chắc trong KVPT . +Quá trình xây dựng kinh tế phải kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng với các công trìng quốc phòng . Khi xây dựng các công trình quân sự,triển khai cơ sở sản xuất hàng quân sự,phải đáp ứng yêu cầu quân sự và dân sinh. +Chăm lo cải thiện đời sống vật chất của nhân dân,có kế hoạch phòng thủ dân sự,thực hiện chính sách xã hội. c)Về văn hóa-xã hội: -Xây dựng văn hóa xã hội trong KVPT là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến tiềm lực quốc phòng góp phần xây dựng con người phát triển cao về trí tuệ,trong sáng về đạo đức,phong phú về tâm hồn,cường tráng về thể chất,là nhân tố cơ bản tạo nên tiềm lực tinh thần của KVPT tỉnh (TP) -Nội dung xây dựng: +Về văn hóa: bồi dưỡng nâng cao trình độ dân trí cho toàn dân,nhất là đội ngũ Cán bộ, Đảng viên ở các vùng sâu vùng xa. Thực hiện “ai cũng được học hành,xã hội học tập”,chống bỏ học,thất học. Giáo dục mọi người giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Đấu tranh chống xâm nhập xăn hóa đồi trụy,phản động gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh,tạo môi trường văn hóa mới trong KVPT. +Về xã hội: mục tiêu xây dựng “xã hội dân chủ,công bằng văn minh” Nội dung: - Tạo việc làm cho người lao động - Có kế hoạch thực hiện chính sách xóa đói,giảm nghèo - Tổ chức tốt lao động và đời sống cho mọi thành viên - Duy trì và mở rộng các phong trào:đền ơn đáp nghĩa,chăm sóc gia đình thương binh,liệt sĩ,bà mẹVN anh hùng,người có công.gắn với đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội . d)Xây dựng về QS-AN: -Là nội dung trung tâm ,tạo ra tiềm lực nòng cốt cho sức manh quốc phòng anh ninh của KVPT tỉnh (TP) Quan hệ mật thiết với nội dung khác trong KVPT. -Nội dung:Xây dựng QS-AN phải toàn diện. Trọng tâm:xây dựng lực lượng và thế trận,kết hợp lực và thế trong quá trình xây dựng KVPT +Xây dựng LLVT trong KVPT gồm:BĐĐP,DQTV,bộ đội biên phòng,công an nhân dân,bộ đội chủ lực(nếu có) Yêu cầu: coi trọng chất lượng,nhất là chất lượng chính trị,luôn trung thành,có bản lĩnh vững vàng,có sức chiến đấu,trình độ SSCĐ cao.Tổ chức gọn,mạnh,có số lượng hợp lý. LLVTĐP không tổ chức biên chế lớn,có chất lượng cao,đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. Xây dựng LLDBĐV mạnh,coi trọng công tác tạo nguồn,xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật bảo đảm sinh hoạt,huấn luyện và xử lý tình huống. Chủ động căm lo bảo quản,sửa chữa vũ khí trang bị được cấp,tích cực tổ chức SX cải tiến vũ khí thô sơ tự tạo,bảo đảm cho toàn dân đánh giặc,chủ động trong mọi tình huống. +Xây dựng thế trận KVPT:thế trận KVPT tỉnh (TP)là sự liên kết các lực lượng do LLVT làm nòng cốt kết hợp với các lực lượng khác,bố trí hợp lý đạt được yêu cầu về QP-AN Thành phần gồm: Các xã(phường)bố trí thành thế trận cơ sở,là nền tảng,hạt nhân của thế trận KVPT Các KVPT huyện(quận) tổ chức theo địa bàn hành chính ,trên cơ sở liên kết thế trận xã(phường) và các căn cứ chiến đấu,căn cứ hậu phương,KVPT then chốt,muc tiêu trọng yếu. KVPT then chốt tỉnh(TP):là địa bàn mục tiêu trọng yếu của tỉnh(TP),địa bàn có giá trị chiến thuật chiến dịch;nơi trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội và đầu mối giao thông quan trọng Mỗi khu vực tỉnh (TP)có từ 1 đến 2 KVPT then chốt,nằm trong 1 đến 2,3 huyện. Căn cứ chiến đấu tỉnh (TP):là nơi đứng chân,bám trụ của LLVT,bố trí cơ quan lãnh đạo chỉ huy cơ bản,là bàn đạp cho lực lượng cấp trểntiển khai tiến công tiêu diệt địch. Mỗi tỉnh (TP) có 1 đến 2 CCCĐ chính và có CCCĐ dự bị . Căn cứ hậu phương tỉnh (TP):là nơi bố trí cơ quan lãnh đạo,điều hanh chỉ huy của tỉnh (TP),triển khai cơ sở san xuất,dự trữ vật chất kĩ thuật bảo đảm chiến đấu lâu dài.Có thể xác định 1 đến 2 căn cứ hậu phương. Các mục tiêu trọng yếu của tỉnh (TP):cơ quan đầu não,cơ sở kinh tế lớn:sân bay,bến cảng. Các trận địa của bộ đội chủ lực Ngoài ra cần chú ý:hệ thống TTLL,đường cơ động,công trình phòng thủ,kho tàng v.v 2.2 Một số biện pháp xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (TP) a)Thường xuyên làm tốt công tác GDQP cho tất cả đối tượng trong KVPT -GDQP là một nhiệm vụ cấp bách trước mắt,cơ bản,lâu dài của KVPT tỉnh (TP) -Đối tượng:là toàn dân,chú ý cán bộ Đảng viên . - Mục đích: để thấy rõ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo bệ Tổ quốc,nhiệm vụ nội dung xây dựng KVPT,âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Nâng cao cảnh giác,trách nhiệm công dân,chủ động tham gia xây dựng KVPT vững chắc bảo vệ quê hương . -Kế hoạch,biện pháp: cụ thể,đa dạng phù hợp đối tượng. b)Vận dụng đúng đắn cơ chế lãnh đạo,điều hành chỉ huy trong KVPT Cơ chế:Đảng lãnh đạo,chính quyền điều hành,cơ quan quân sự kết hợp cơ quan trong tỉnh (TP) làm tham mưu tổ chức thực hiện.Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh (TP) chỉ huy thống nhất các LLVT khi có chiến tranh. c)Vận dụng linh hoạt,phù hợp các phương pháp Vận dụng linh hoạt các phương pháp xây dựng KVPT tỉnh (TP) vững chắc: -Xây đựng quy hoạch,kế hoạch dài hạn,ngắn hạn và từng năm -Xây dựng kinh tế xã hội kết hợp xây dựng KVPT -Tuyên truyền giáo dục,phát động phong trào rộng rãi,tự giác trong nhân dân,hưởng ứng ngày hội QP-AN -Thường xuyên có kế hoạch chặt che,tổ chức huấn luyện,tập duyệt các phương án ,biện pháp phòng chống,ngăn chặn,xử lí các tình huống. d)Thực hiện nghiêm túc pháp luật,chế độ,chính sách ccủa Đảng,nhà nước và đề cao trách nhiệm công dân tích cực xây dựng KVPT tỉnh (TP). -Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các luật định của nhà nước:luật nghĩa vụ quân sự,luật QĐND,pháp lệnh DQTV,về lực lượng DBDV về bộ đội biên phòng.(Nghị định119/CP) -Tổ chức thực hiện tốt các chính sách:chính sách hậu phương quân đội,gia đình có công với Cách mạng,thương binh,gia đình liệt sĩ. -Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia xay dựng các văn bản pháp quy liên quan đến QP-AN,KVPT. KẾT LUẬN Bài 12 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH TỰU KHCN HIỆN ĐẠI TRONG QUÂN SỰ A.Ý định giảng dạy: Nêu tên bài học,mục đích yêu cầu,nội dung thời gian,phương pháp . B.Nội dung bài giảng 1. Tác động của các thành tựu KHCN hiện đại trong quân sự 1.1 Tác động đến tư tưởng tinh thần của bộ đội - Hai yếu tố quyết định thắng lợi trên chiến trường là con người và vũ khí,con người là quyết định. - Các cuộc chiến tranh hiện nay và trong tương lai, vũ khí CNC phát triển mạnh,tác động lớn đến tâm lí con người,nhất là người lính trên chiến trường bị ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng họ có thể dao động,giảm sút ý chí chiến đấu hoặc bi quan, thiếu lóng tin, nhất là khi chưa hiểu rõ điểm mạnh,điểm yếu và cách phòng chống loại vũ khí này. - Để phòng chống vũ khí CNC ảnh hưởng đến tư tưởng bộ đội, cần phải: + Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng,nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, khắc phục tư tưởng quá đề cao hoặc coi thường vũ khí CNC,làm rõ mối quan hệ giữa con người và vũ khí,vũ khí CNC có nhược điểm của nó. + Nắm vững tính năng tác dụng vũ khí CNC, biết sử dụng và đánh trả vũ khí CNC + Xây dựng các công trình phòng chống vũ khí CNC 1. 2 Tác động đến việc phát triển VKTB kĩ thuật và một số mặt kháccó liên quan đến quốc phòng a)Tác động KHCN tới sự phát triển VKTB kĩ thuật - Trong lĩnh vực vũ khí thông thường + Tầm bắn các phương tiện hỏa lựu tăng thêm so với chiến tranh thế giới thứ 2 Pháo dã chiến tăng 5 lần, pháo chống tăng tăng 6 lần Pháo phản lực tăng 5 lần Bán kính hoạt động máy bay phản lực tăng 5- 7 lần + Độ chính xác và khả năng cơ động:các phương tiện và điều khiển có sử dụng kĩ thuật điện tử, vi điện tử khả năng phản ứng nhanh, độ chính xác cao. Các loại đầu tự dẫn bằng laze hoặc truyền hình được sử dụng Các loại tên lửa không đối đất, tổ hợp tên lửa đất đối hải với đầu tự dẫn, tự dẫn vô tuyến, tự dẫn hồng ngoại ra đời được sử dụng rộng rãi + Uy lực sát thương:tăng đáng kể, thực sự là cuộc cách mạng về uy lực và độ chính xác trong vũ khí chiến thuật, chiến lược, tiêu diệt các mục tiêu trong vũ trụ Do áp dụng các CN mới trong phóng thuốc, cải tiến các loại bom mìn, đạn, các phương tiện phóng rải. - Trong lĩnh vực vũ khí chiến lược, vũ khí CNC + Vũ khí chiến lược:vũ khí hạt nhân đang diễn ra sự biến đổi nhanh chóng đối với tất cả vũ khí tiến công và phòng ngự, theo tiêu chuẩn gọn nhẹ, tiện cơ động, phản ứng nhanh độ chính xác cao. + Vũ khí công nghệ cao:sử dụng rộng rãi trong chiến tranh tương lai, gồm vũ khí CXC và vũ khí CNC Vũ khí CXC:có điều khiển và không có điều khiển, có khả năng sát thương mục tiêu bằng phát bắn hoặc phát phóng như các loai bom đạn, ngư lôi, tên lửa Vũ khí CNC:là vũ khí thiết kế, chế tạo dựa theo thành tựu của cách mạng KHCN, có sự nhảy vọt về chất. Vũ khí CNC chia làm 3 loại: - Có khả năng hủy diệt lớn:hạt nhân, nguyên tử, nhiệt hạch, notron, hóa, sinh, vi trùng - Loại dựa trên cơ sở những nguyên lí kĩ thuật mới, vũ khí năng lượng định hướng có thể so sánh ngang với
Tài liệu liên quan