Giáo trình Cá, thịt, và chế biến công nghiệp

1.1. Cấu trúc của cá, thịt 1.2. Hoá học của cá, thịt 1.2.1. Hoá học của cá, thịt 1.2.1.1. Những đặc điểm hoá học thịt cá 1.2.1.2. Protit và lipit của thịt, cá 1.2.2. Hoá học của thịt động vật 1.3. So sánh đặc tính công nghệ hoá học về cá với những nhóm có sinh thái khác

pdf32 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3388 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Cá, thịt, và chế biến công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan