Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 1

Bài toán: Tìm vị trí xuất hiện của phần tử có giá trị x trên danh sách đặc a •Tập dữ liệu được lưu trữ là dãy số a1, a2, . ,aNint a[N]; •Khoá cần tìm là x int x;

pdf95 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1817 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan