Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu danh sách, một trong các mô hình dữ liệu quan trọng nhất, được sử dụng thường xuyên trong các thuật toán. Các phương pháp khác nhau để cài đặt danh sách sẽ được xét. Chúng ta sẽ phân tích hiệu quả của các phép toán trên danh sách trong mỗi cách cài đặt. Hai kiểu dữ liệu trừu tượng đặc biệt quan trọng là stack (ngăn xếp) và hàng (hàng đợi) sẽ được nghiên cứu. Chúng ta cũng sẽ trình bày một số ứng dụng của danh sách.

doc44 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên