Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 5: Phát triển các mẫu ứng dụng ảo cho Workload Deployer của IBM với Rational Application Developer

Về hướng dẫn này Phần 5 của loạt bài nhiều phần này giới thiệu cho bạn các công cụ và các hướng dẫn thực hành phát triển trong Rational Application Developer của IBM để phát triển và kiểm tra các mẫu ứng dụng ảo trên Workload Deployer của IBM. Các bài trước trong loạt bài này đã tìm hiểu về Hệ thống PureApplication® của IBM và các kỹ thuật và các công nghệ để giúp bạn đánh giá, chuẩn bị và di trú các ứng dụng doanh nghiệp lên các mẫu hệ thống ảo. Trong đánh giá của bạn về một ứng dụng doanh nghiệp hiện có hoặc trong thi ết kế của bạn về một ứng dụng mới, bạn có thể quyết định sử dụng một mẫu ứng dụng ảo thay vì một mẫu hệ thống ảo.

pdf3 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 5: Phát triển các mẫu ứng dụng ảo cho Workload Deployer của IBM với Rational Application Developer, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 5: Phát triển các mẫu ứng dụng ảo cho Workload Deployer của IBM với Rational Application Developer Về hướng dẫn này Phần 5 của loạt bài nhiều phần này giới thiệu cho bạn các công cụ và các hướng dẫn thực hành phát triển trong Rational Application Developer của IBM để phát triển và kiểm tra các mẫu ứng dụng ảo trên Workload Deployer của IBM. Các bài trước trong loạt bài này đã tìm hiểu về Hệ thống PureApplication® của IBM và các kỹ thuật và các công nghệ để giúp bạn đánh giá, chuẩn bị và di trú các ứng dụng doanh nghiệp lên các mẫu hệ thống ảo. Trong đánh giá của bạn về một ứng dụng doanh nghiệp hiện có hoặc trong thiết kế của bạn về một ứng dụng mới, bạn có thể quyết định sử dụng một mẫu ứng dụng ảo thay vì một mẫu hệ thống ảo. Lưu ý: Tất cả các tính năng trong Rational Application Developer của IBM làm việc được với Workload Deployer của IBM cũng sẽ làm việc được với Hệ thống PureApplication của IBM. Việc phát triển một mẫu ứng dụng ảo không đơn thuần chỉ là lắp ghép các thành phần với nhau giống như các ứng dụng doanh nghiệp, các ứng dụng Web, các ứng dụng OSGi và các cơ sở dữ liệu. Nó cũng gồm việc triển khai thực hiện logic nghiệp vụ của những thành phần đó, sử dụng các ngôn ngữ lập trình và các công cụ quen thuộc với các nhà phát triển phần mềm thông thường. Ví dụ, logic nghiệp vụ của một thành phần ứng dụng Web có thể bao gồm các lớp Java™, các gói OSGi, các trang HTML, các hàm JavaScript và các bản định kiểu CSS. Đây là các kiểu tạo phẩm mà các nhà phát triển phần mềm chỉnh sửa, chạy và kiểm tra trong một ngày làm việc bình thường. Điều quan trọng là việc chuyển tiếp thành các mẫu ứng dụng ảo không phá vỡ công việc hàng ngày trong quá trình làm việc của nhà phát triển. IBM Rational Application Developer cho phần mềm WebSphere® đã được làm phong phú thêm bằng các công cụ làm cầu nối giữa môn viết mã với môn lắp ráp các mẫu ứng dụng ảo. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách để:  Tạo và làm việc với các cấu hình máy chủ Workload Deployer.  Tạo và xuất bản các mẫu ứng dụng ảo lên Workload Deployer.  Thu nhận các mẫu ứng dụng ảo từ Workload Deployer vào Rational Application Developer.  Giữ cho các mẫu ứng dụng ảo được đồng bộ giữa Workload Deployer và Rational Application Developer.  Triển khai các mẫu ứng dụng ảo từ Rational Application Developer.  Gỡ ra và loại bỏ các mẫu ứng dụng ảo khỏi Workload Deployer.  Xuất khẩu và nhập khẩu các mẫu ứng dụng ảo.  Làm việc với các thiết lập sở thích của các công cụ Workload Deployer. Các điều kiện tiên quyết Hướng dẫn này được viết cho Phiên bản V8.0.4 của Rational Application Developer và Phiên bản V3.1 của Workload Deployer của IBM. Bạn phải có quyền truy cập vào một Phiên bản V3.1 của Workload Deployer hoặc cao hơn với ít nhất một lược tả môi trường được xác định. Tài khoản người dùng của bạn trên Workload Deployer bắt buộc phải có các quyền hạn dưới đây. Để kiểm tra các quyền hạn của bạn, chọn System > Users (Hệ thống> Những người dùng) từ bảng điều khiển Workload Deployer, sau đó tìm đến và chọn tài khoản người dùng của bạn. Bảng điều khiển này cho thấy các đặc tính của tài khoản người dùng của bạn, bao gồm các quyền hạn của bạn, có nghĩa là các hoạt động bạn có quyền hoặc không được quyền thực hiện. Sau khi bạn chọn tài khoản người dùng của mình, hãy xác nhận rằng ít nhất là có các quyền hạn sau và đã được chọn. Các quyền hạn:  Triển khai các mẫu trong đám mây.  Tạo các mẫu mới.  Quản lý đám mây (khung nhìn chỉ đọc).  Quản lý thiết bị (khung nhìn chỉ đọc).  Kiểm toán (khung nhìn chỉ đọc). Về đầu trang Các yêu cầu hệ thống Bạn phải có Phiên bản V8.0.4 của Rational Application Developer hoặc cao hơn được cài đặt với các tính năng dưới đây như được thể hiện trong Trình quản lý cài đặt - Installation Manager (xem Hình 1):  Các công cụ phát triển Web o Bộ công cụ Ajax, Dojo và các công cụ phát triển HTML. o Các công cụ phát triển JSP và servlet.  Các công cụ phát triển dịch vụ Web và Java™ EE.  Các công cụ phát triển OSGi.  Phát triển WebSphere Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere) o Phiên bản 7.0 của WebSphere Application Server  Các công cụ phát triển WebSphere Application Server V7.0.  Các công cụ để phát triển các ứng dụng mà không cần một bản cài đặt máy chủ cục bộ. Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua tính năng này nếu bạn có một bản cài đặt cục bộ của WebSphere Application Server V7.0.  Các công cụ phát triển Workload Deployer của IBM.  Các tính năng mở rộng o Môi trường phát triển trình cắm thêm (PDE - Plug-in Development Environment). Hình 1. Các tính năng cần thiết Về đầu trang Thời gian thực hiện Cần khoảng 3 giờ để hoàn thành hướng dẫn này.
Tài liệu liên quan