Giáo trình Cơ Sở Dữ liệu

Nội dung: Chương 1: Mô hình quan hệ Chương 2: Ngôn ngữ truy vấn SQL Chương 3: Rang buộc toàn vẹn quan hệ Chương 4: Phụ thuộc hàm Chương 5: Phủ của một tập phụ thuộc hàm Chương 6: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

pdf95 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2584 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Cơ Sở Dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan