Giáo trình Công nghệ sạch

Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, loài người chỉ chú trọng đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời kỳ hiện đại càng thúc đẩy quá trình khai thác tài nguyên càng triệt để, tốc độ ngày càng nhanh. Họ chưa có một ý thức giữ gìn, bảo vệ hoặc khôi phục lại nguồn tài nguyên thiên nhiên mặc dù họ biết rằng nó sẽ cạn kiệt dần. Chỉ vài thập k?trở lại đây với sự khủng hoảng dầu ở Trung Đông, sự ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, đất,. ở nhiều nơi trên thế giới có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và cuộc sống của cộng đồng,

pdf105 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2414 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Công nghệ sạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên