Giáo trình Công tác xã hội trường học

Bài 1 I. KHÁI NIỆM 1. Công tác xã hội trường học nhằm:  Hỗ trợ ban giám hiệu và giáo viên giải quyết các trường hợp cá biệt.  Tạo mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng Nguyễn Thị Oanh, Công tác xã hội đại cương, NXB Giáo dục, 1999 CTXH trường học là một lĩnh vực thực hành chuyên biệt của CTXH. NVXH mang những kiến thức và kỹ năng được đào tạo bài bản đến hệ thống trường học và những những nhóm dịch vụ dành cho học sinh. CTXH trường học được thiết lập nhằm tạo ra những bước tiến xa hơn trong mục tiêu giáo dục: xây dựng một môi trường giảng dạy, học tập, việc thực hiện nhân quyền cũng như sự tự tin cho học sinh. Các trường học cần NVXH để nâng cao khả năng đáp ứng nhiệm vụ đào tạo ; đặc biệt là sự hợp tác của gia đình – nhà trường – xã hội là chìa khóa để các trường hoàn thành sứ mệnh này” (School Social Work Association of America, 2005)  CTXH và trường học được gắn kết một cách gần gũi. Đó là “Giáo dục tại các trường học và công tác xã hội cùng chia sẻ một mối quan tâm chung về các vấn đề xã hội mà học sinh và gia đình đang gặp phải”. Nhiều học sinh gặp khó khăn trong hoạt động phát triển và công tác xã trường học là một trong những lĩnh vực nhằm phát hiện ra những vấn đề khó khăn ấy để giúp đỡ những học sinh này vượt qua theo cách chuyên nghiệp Introduction to social work- ten edition, O.William Farly, Larry Lorenzo Smith, Scott W.Boyle , University of Utah, 2006  Công tác xã hội trong môi trường học đường là một lĩnh vực trong cách tiếp cận chuyên nghiệp để từ đó thấu hiểu và cung cấp sự trợ giúp cho những học sinh chưa thể sử dụng khả năng học tập của mình một cách đầy đủ nhất ,hoặc những vấn đềcủa học sinh - như những đòi hỏi dịch vụ đặc biệt - cho phép các em có được những cơ hội giáo dục cho mình. Một điều quan trọng của những dịch vụ này chính là nhấn mạnh đến việc đưa vào các biện pháp ngăn ngừa mang tính tự nhiên.

pdf52 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Công tác xã hội trường học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 I. KHÁI NIỆM 1. Công tác xã hội trường học nhằm:  Hỗ trợ ban giám hiệu và giáo viên giải quyết các trường hợp cá biệt.  Tạo mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng Nguyễn Thị Oanh, Công tác xã hội đại cương, NXB Giáo dục, 1999 CTXH trường học là một lĩnh vực thực hành chuyên biệt của CTXH. NVXH mang những kiến thức và kỹ năng được đào tạo bài bản đến hệ thống trường học và những những nhóm dịch vụ dành cho học sinh. CTXH trường học được thiết lập nhằm tạo ra những bước tiến xa hơn trong mục tiêu giáo dục: xây dựng một môi trường giảng dạy, học tập, việc thực hiện nhân quyền cũng như sự tự tin cho học sinh. Các trường học cần NVXH để nâng cao khả năng đáp ứng nhiệm vụ đào tạo ; đặc biệt là sự hợp tác của gia đình – nhà trường – xã hội là chìa khóa để các trường hoàn thành sứ mệnh này” (School Social Work Association of America, 2005)  CTXH và trường học được gắn kết một cách gần gũi. Đó là “Giáo dục tại các trường học và công tác xã hội cùng chia sẻ một mối quan tâm chung về các vấn đề xã hội mà học sinh và gia đình đang gặp phải”. Nhiều học sinh gặp khó khăn trong hoạt động phát triển và công tác xã trường học là một trong những lĩnh vực nhằm phát hiện ra những vấn đề khó khăn ấy để giúp đỡ những học sinh này vượt qua theo cách chuyên nghiệp Introduction to social work- ten edition, O.William Farly, Larry Lorenzo Smith, Scott W.Boyle , University of Utah, 2006  Công tác xã hội trong môi trường học đường là một lĩnh vực trong cách tiếp cận chuyên nghiệp để từ đó thấu hiểu và cung cấp sự trợ giúp cho những học sinh chưa thể sử dụng khả năng học tập của mình một cách đầy đủ nhất ,hoặc những vấn đề của học sinh - như những đòi hỏi dịch vụ đặc biệt - cho phép các em có được những cơ hội giáo dục cho mình. Một điều quan trọng của những dịch vụ này chính là nhấn mạnh đến việc đưa vào các biện pháp ngăn ngừa mang tính tự nhiên. Council on social work Education, Description of practice stament for school social work (New York: the Council, 1969), p 1 II. Đối tượng của công tác xã hội trường học  Bản thân CTXH trường học là một lĩnh vực đặc biệt của thực hành ở trong một chỉnh thể thống nhất của CTXH chuyên nghiệp. Vì thế đối tượng của CTXH trường học cũng sẽ mang những đặc đỉêm cơ bản của CTXH  Đối tượng của CTXH như một khoa học chính là các hoạt động xã hội đặc thù nhằm vào các cá nhân, nhóm cộng đồng xã hội cần được giúp đỡ để khôi phục, ngăn chặn các chức năng bị suy thoái, hướng tới việc tự giải quyết các vấn đề xã hội của bản thân, sống hoà nhập với đồng loại.  CTXH trong trường học nhắm đến là để tìm ra biện pháp và cách giúp đỡ những học sinh có “vấn đề” trong học tập và trong cuộc sống, xúc cảm và rối loạn hành vi hay có những suy nghĩ không thực tế; cung cấp những cơ hội học tập tối đa, phát triển tiềm năng của chúng và chuẩn bị hành trang sống cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Ngoài ra còn ngăn chặn những chức năng bị suy thoái và hướng tới việc giúp các em tự giải quyết được vấn đề của mình và hoà nhập vào môi trường học đường, gia đình và xã hội, sống tốt hơn và lành mạnh hơn  CTXH học đường còn hướng tới những nhóm đối tượng khác ngoài học sinh như gia đình, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm mục đích xác định đúng vai trò của những nhóm đối tượng này trong việc giáo dục trẻ em III. Khách thể của công tác xã hội trường học Bao gồm 4 nhóm đối tượng với sự trợ giúp khác nhau:  Học sinh  Phụ huynh học sinh  Thầy cô giáo  Cán bộ quản lý giáo dục IV. Vai trò của công tác xã hội trường học 1. Lập và thực hiện các kế hoạch can thiệp nhận thức – hành vi  Tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề của đối tượng  Sử dụng công cụ đánh giá những cảm xúc, hành vi không đúng gây ra những vấn đề cho đối tượng  Xác định những yếu tố dẫn đến hành vi không đúng  Cùng nhóm cộng tác lên kế hoạch hỗ trợ giúp đối tượng nhận thức phát triển cảm xúc tích cực và dẫn đến thay đổi hành vi  Hỗ trợ học sinh thực hiện kế hoạch can thiệp  Giám sát và thường xuyên theo dõi sự tiến bộ của phương pháp can thiệp. trong trường hợp cần có chỉnh sửa để phù hợp hơn với đối tượng thì cần bàn bạc và thay đổi phương pháp can thiệp hiệu quả hơn  Đánh giá hiệu quả của kế hoạch thay đổi hành vi 2. Quản lý ca đảm bảo đối tượng nhận được các dịch vụ, các cơ hội trị liệu và giáo dục  Đánh giá tình hình, thu thập thông tin thông qua mẫu đơn tiếp nhận của đối tượng, gia đình đối tượng  Xác định các chươngtrình, dịch vụ sẵn có trong trường học và cộng đồng  Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, tiếp cận các nguồn lực, có thể là kết nối đối tượng đến các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội và giáo dục hay cả hỗ trợ tài chính khác  Giám sát và đánh giá hiệu quả các chương trình, dịch vụ đã được kết nối với cộng đồng 3. Can thiệp khủng hoảng đối với những đối tượng bị khủng hoảng  Đánh giá tình hình, tìm hiểu thông tin về đối tượng  Lên kế hoạch trị liệu giúp đối tượng vượt qua khủng hoảng  Kết nối đối tượng với những nguồn lực trường học, gia đình và cộng đồng để hỗ trợ đối tượng vượt qua khủng hoảng  Trang bị cho đối tượng một số kỹ thuật thư giãn đơn giản và kế hoạch cụ thể khi gặp lại tình huống gây khủng hoảng  Có kế hoạch theo dõi đối tượng sau khi trị liệu 4. Tham vấn cá nhân  Thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu đối tượng (thường xuyên việc đánh giá qua những thông tin thu thập được từ đối tượng, những người liên quan và cả những nhận xét từ các nhà chuyên môn khác trong trường học)  Xác định các mục tiêu hỗ trợ đối tượng vượt qua những khó khăn về tâm lý xã hội  Cùng đối tượng xây dựng kế hoạch trị liệu từng bước đạt được các mục tiêu cá nhân  Theo dõi và hỗ trợ đối tượng thực hiện kế hoạch trị liệu  Ghi chép tiến trình các buổi tiếp xúc, tham vấn đối tượng  Đánh giá hiệu quả quá trình hỗ trợ và kết thúc tham vấn cho đối tượng khi vấn đề của đối tượng đã được giải quyết 5. Tham vấn nhóm  Thu thập thông tin, đánh giá những vấn đề học sinh cần tham vấn  Tổ chức nhóm đối tượng, trang bị cho các em những chỉ dẫn, cách thức hoạt động  Xây dựng kếhoạch trị liệu thông qua các buổi sinh hoạt nhóm  Xác định các chủ đề sẽ trang bị cho các em thông qua tham vấn nhóm: kiểm soát giận dữ, tình bạn, kỹ năng giao tiếp xã hội, xây dựng kếhoạch cá nhân  Thực hiện các buổi sinh hoạt nhóm: điều phối, hướng dẫn, tạo cơ hội để các thành viên trong nhóm tham gia, tăng cường kỹ năng xã hội, phát huy hết tiềm năng sẵn có của mình  Điều phối, kết hợp các nguồn lực sẵn có để giúp các thành viên trong nhóm phát triển, nâng cao năng lực cá nhân để phát triển lành mạnh  Đánh giá hiệu quả va kết thúc tham vấn nhóm khi đạt được mục tiêu đề ra 6. Phòng chống tự tử  Theo dõi, phát hiện những đối tượng bị trầm cảm và có nguy cơ dọa tự tử ( thay đổi tính cách đột ngột, có nói hoặc viết sẽ tự tử, thất vọng, không tin tưởng vào tương lai, có tiền sử dọa tự tử, có sở hữu vũ khí, chất gây nghiện, thường xuyên mất ngủ.)  Đánh giá nguy cơ dọa tự tử từ những thông tin thu được qua quá trình theo dõi. Xác định liệu đối tượng đã có kế hoạch tự tử chưa?Đánh giá mức độ nguy cơ đối tượng thực hiện kế hoạch tự tử  Liên hệ với cha mẹ hay người giám hộ của đối tượng để cùng hỗ trợ giúp đối tượng. Luôn phân công không để đối tượng một mình có điều kiện thực hiện tự tử  Cùng gia đình theo dõi, đảm bảo mọi mối nguy hại dẫn đến hành vi tự tử đã bị loại bỏ  Hỗ trợ đối tượng quay lại các hoạt động thường ngày và lấy lại niềm tin, hy vọng sống 7. Tổ chức các chương trình kỹ năng sống và tuyên truyền sống lành mạnh trong các lớp học của học sinh  Đánh giá nhu cầu trang bị kiến thức về kỹ năng sống hay lối sống lành mạnh cho các lớp học  Lên kế hoạch thực hiện các chương trình giáo dục này: Đào tạo một nhóm học sinh nòng cốt trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng trình bày, hướng dẫn các em chuẩn bị phần trình bày, phương pháp, cách thức thực hiện  Hỗ trợ nhóm học sinh nòng cốt thực hiện kế hoạch thích hợp vơi giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ chức đoàn hội,hội phụ huynh học sinh  Đánh giá hiệu quả của hoạt động 8. Tổ chức các hoạt động lôi cuốn học sinh tham gia quá trình học tập (ngăn chặn hiện tượng bỏ học)  Thu thập thông tin, đánh giá thực trạng hoạt động dạy và học ở trường, từ đó tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bỏ học  Lên kế hoạch các chương trình can thiệp: cải thiện mối quan hệ thầy – trò; các chương trình dạy tốt – học tốt; văn hóa, văn nghệ giao lưu thu hút sự quan tâm của học sinh vào các hoạt động của trường; tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ học sinh học tập  Cùng thực hiện các chương trình can thiệp  Đánh giá, có đề xuất phù hợp lên Ban giám hiệu kể cả những đề xuất về chương trình, chính sách của trường 9. Tổ chức các chương trình hỗ trợ và kết hợp gia đình  Thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu và khả năng thực hiện của gia đình học sinh  Cùng gia đình lên kế hoạch thực hiện chương trình tạo môi trường gia đình hỗ trợ tốt nhất có thể cho con em họ làm tốt các hoạt động tại trường học.  Theo dõi, điều phối sự tham gia của các gia đình, tổchức thực hiện các chương trình tại gia đình và tại trường học  Huy động sự hỗ trợ của nhà trường và các tổ chức của phụ huynh học sinh và các chương trình hỗ trợ gia đình  Tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có thể là về tài chính) để gia đình khắc phục được khó khăn  Thực hiện những chuyến đi thăm gia đình để đánh giá tình hình và hỗ trợ gia đình thực hiện kế hoạch cũng như giám sát quá trình gia đình tạo môi trường tốt nhất để trẻ em được học tập 10. Giải quyết các xung đột trong nhà trường (trong cả cán bộ, giáo viên và trong cả học sinh)  Tiếp cận các xung đột, tìm kiếm thông tin,phân tích tình hình  Cùng đối tượng xác định vấn đề, nguyên nhân gây xung đột  Cùng đối tượng phân tích, lựa chọn giải pháp giải quyết xung đột  Theo dõi, giám sát, hỗ trợ thực hiện giải pháp (bao gồm cả việc tập hợp những nỗ lực bên trong và bên ngoài vào thực hiện giải pháp)  Duy trì môi trường giáo dục trong sạch và lành mạnh trong cả cán bộ, giáo viên và trong cả học sinh V. Các giá trị của công tác xã hội trường học  Mỗi học sinh đều được xem như là một cá nhân có những đặc thù riêng biệt và những khác biệt cá nhân này cần được thừa nhận.  Mỗi học sinh đều được quyền tham dự vào tiến trình học tập.  Mỗi học sinh đều có quyền bình đẳng, được đối xử ngang bằng trong học đường, thụ hưởng các cơ hội giáo dục như nhau và các kinh nghiệm được học tập phải phù hợp với nhu cầu của từng học sinh.  Tiến trình học tập không chỉ nhằm cung cấp công cụ để thu thập kiến thức trong tương lai mà còn là một thành phần cốt lõi cho việc phát triển sức khỏe tinh thần của trẻ em. VI. Mục tiêu của công tác xã hội trường học  Tác nhân của sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho học sinh, tạo cho học sinh một động lực để thành công.  Sự thành công này thể hiện rõ trong môi trường học đường, trong mối quan hệ với giáo viên và gia đình học sinh.  Một sự thành công khi công tác xã hội trong trường học kết nối được gia đình, nhà trường và xã hội để cùng chăm lo cho học sinh.  Công tác xã hội trường học ứng dụng các nguyên tắc và phương pháp của chuyên ngành công tác xã hội vào mục đích chính trong trường học, chú trọng đến sự thay đổi hành vi của học sinh.  Nhân viên xã hội tại trường học cần lưu ý rằng sự mất quân bình của học sinh là kết quả của sự tương tác giữa các đặc trưng của cá nhân học sinh với các điều kiện và hoạt động diễn ra trong môi trường gia đình và trường học.  Cho rằng trí thông minh của trẻ mang tính cố định, không thay đổi là một sai lầm. Môi trường gia đình và trường học có ảnh hưởng đến mức độ của trí thông minh của trẻ và sự thành đạt trong học tập cũng như trong tương lai. Thành tựu đạt được đầu tiên ở trường học là điều cốt lõi cho thành tựu đạt được sau này. Tất cả trẻ em đều có khả năng học tập; điều quan trọng là phân tích kỹ năng theo học và mức độ hưng phấn của từng trẻ và áp dụng cách thức giảng dạy phù hợp với từng trẻ. VII. Lịch sử phát triển của công tác xã hội trường học Những sự kiện chính trong lịch sử phát triển công tác xã hội trường học  Năm 1906 – 1907: Dịch vụ công tác xã hội trường học bắt đầu hoạt động độc lập tại các trường học tại New York, Boston và Hartfort trong nỗ lực hỗ trợ chương trình xoá mù chữ trong các gia đình ở Mỹ  Năm 1913: Năm 1913, Rochester, New York, trở thành hệ thống trường học đầu tiên trong cả nước Mỹ tiến hành một chương trình công tác xã hội trường học.  Năm 1921: Hiệp hội quốc gia của những giáo viên vãng gia được thành lập  Năm 1923: Quỹ cộng đồng các quốc gia độc lập đã tăng sự trợ giúp về tài chính cho các nhân viên xã hội trường học làm việc trực tiếp với các thanh thiếu niên phạm pháp. Quỹ này đã thuê 30 nhân viên CTXH trường học ở 20 vùng khác nhau trên đất nước Mỹ để làm việc này  Năm 1945: Văn phòng giáo dục Hoa Kỳ thừa nhận tính chuyên nghiệp của NVXH trường học bằng việc cấp chứng nhận Thạc sĩ CTXH  Năm 1955: Hiệp hội quốc gia CTXH xin văn bản pháp luật để hoạt động CTXH trường học được tách ra hoạt động độc lập  Năm 1959: CTXH trường học chính thức đi vào hoạt động trong Ủy ban Giáo dục Hoa Kỳ  Năm 1969: Hội thảo quốc tế “ thay đổi xã hội và công tác xã hội trường học” được tổ chức đầu tiên tại trường đại học Pennsylvanian và kết quả của hội thảo này được viết thành sách “the school in the community” (1972)  Năm 1973: Hội đồng các tổ chức CTXH thế giới về CTXH trong trường học lần đầu tiên gặp gỡ nhau nhóm họp.  Năm 1975: mô hình thực hành CTXH trường học trong mối quan hệ giữa gia đình – nhà trường- cộng đồng của Costin chính thức được xuất bản  Năm 1976: Hiệp hội quốc gia CTXh lần đầu tiên xây dựng bộ quy chuẩn dành cho NVXH trường học trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động ngăn ngừa  Năm 1986: Hiệp hội quốc gia CTXH trường học toàn cầu tổ chức hội thảo quốc tế “Giáo dục hội nhập trong quá trình chuyển đổi” tổ chức ở New Ocleans với kết quả là việc xuất bản “Thành quả của giáo dục hội nhập với trẻ em gặp rủi ro”  Năm 1992: Bộ tiêu chuẩn về NVXH trường học được NASW sửa lại Nhiệm vụ đặc biệt từ cam kết giáo dục  Năm 1994: NASW khởi xướng hoạt động CTXH trường học như là khu vực hoạt động thực tiễn đầu tiên  Năm 1994: Hiệp hội CTXH trường học Hoa Kỳ chính thức được thành lập, tách khỏi NASW  Các dịch vụ công tác xã hội học đường được đưa vào trường học ở Anh vào năm 1871, sau đó là các trường học tại New York, Boston và Hartfort vào năm 1906 trong nỗ lực hỗ trợ chương trình xoá mù chữ trong các gia đình ở Mỹ  Lúc ban đầ nó chỉ là một hoạt động riêng lẻ. Những nhân viên xã hội trường học được các tổ chức, cơ quan cộng đồng cấp vốn cho hoạt động, bắt nguồn từ sự tin tưởng rằng các trường học công là những nơi hợp pháp cho sự can thiệp sớm này  Năm 1913, Rochester, New York, trở thành hệ thống trường học đầu tiên trong cả nước Mỹ tiến hành một chương trình công tác xã hội trường học.  Đây là bước đầu tiên trong cố gắng tiếp cận với nhu cầu của hệ thống trường học đã được thiết lập từ một số thời điểm. Một sự thật không thể tranh cãi là ở môi trường bên ngoài trường học có sức mạnh cám dỗ trẻ em lớn và sẽ cản trở những nỗ lực từ phía trường học. Sự gặp gỡ của một “giáo viên vãng gia (visiting teacher)” là một cố gắng của trường học nhằm đáp ứng trách nhiệm của mình cho toàn bộ sự bảo trợ xã hội đối vơí trẻ em. Và điều này được đảm bảo trong sự hợp tác tối đa của mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường.  Tiền thân của tên gọi Nhân viên xã hội trường học là các “giáo viên vãng gia”. Các giáo viên này tham dự vào những trường học để giới thiệu và tiến hành những cuộc kiểm tra chỉ số tâm lý cho học sinh. Thời đại IQ cũng bắt đầu được khai sinh  Sự can thiệp không chỉ trong việc giáo dục mà cả lĩnh vực an sinh xã hội. Chương trình thực hiện nhằm loại bỏ những điều không thích hợp được thuc đẩy trong cộng đồng chung, và một số bang đã ra sắc lệnh cho phép việc loại bỏ những sự thiếu thông minh. Nghiên cứu chính hướng đến tội phạm, nghiện hút và lệch lạc xã hội được nhấn mạnh trong kết quả của bài test tâm lý.  Thuật ngữ “giáo viên vãng gia” tiếp tục được thịnh hành trong nhiều thập niên. Nó có nghĩa là những người đại diện cho cơ quan trường học - người rời khỏi trường thay mặt cho học sinh - tiếp xúc, giải quyết những vấn đề quyết những vấn đề với cha mẹ học sinh và có sự can thiệp vào cộng đồng. Nền tảng chính của sự xuất hiện sớm những “giáo viên vãng gia” là cố gắng để cải thiện những tình huống đang gây xáo trộn cho học sinh từ những môi trường học tập khác (học tại gia đình, cộng đồng)  Nhiều hoạt động phù hợp với triết lý của Cải cách Era, tức là trường học công cộng là chìa khoá giúp việc truyền đạt thông tin đến công dân được tăng lên nhanh chóng. Điều đó thật sự cần thiết cho một nền chế độ dân chủ. Giáo dục được xem như là tác nhân của cải cách xã hội, luật lao động trẻ em ban hành năm 1916 đề ra việc bảo vệ trẻ em như là một kỳ tích và bảo đảm cho học sinh những khả năng được học tập và đứng ra can thiệp nếu cha mẹ học sinh gây cản trở việc học của học sinh. Sự chi tiết của đao Luật này sẽ góp phần làm tăng lên số học sinh tham gia vào các lớp học.  Năm 1918, gia đình Harkness đã thiết lập “Quỹ cộng đồng các quôc gia độc lập” để “chung tay bảo đảm sự bảo trợ xã hội cho con người”. Một trong những tầm quan trọng chính của Quỹ này là nhằm ngăn chăn tội phạm vị thành niên. Mục tiêu xa hơn là vào năm 1921, quỹ cộng đồng các quốc gia độc lập đã cung cấp tiền hoạt động cho 30 giáo viên vãng gia (giáo viên tình nguyện xã hội) tham gia, cộng tác với những dự án tại những vùng khác nhau xuyên suốt Hoa Kỳ. Những dự án này đã cung cấp rất nhiều tiện ích cho sự phát triển của CTXH trường học.  Suốt thời kỳ dài của khủng hoảng kinh tế trong những năm 30 của thế kỷ 20 đã có một vài chuyển biến về số lượng nhân viên xã hội học đường. Nhưng sự phát triển chậm lại của mô hình này lại được khôi phục theo sau chiến tranh thế giới thứ II. Vào năm 1968, Costin thừa nhận rằng điểm mạnh của CTXH học đường là các trung tâm tham vấn và trị liệu thiên về “ nghiên cứu hoàn cảnh , thân thế gia đình của cá nhân”  Paula Allen Meares công nhận hoàn toàn nghiên cứu của Costin vào giữa những thập niên 70 và tìm thấy rằng sự chuyển biến từ tầm quan trọng của việc khám và điều trị với hoàn cảnh và thân thế cá nhân sang “tiếp xúc giữa cộng đồng - gia đình – nhà trường và tham vấn giáo dục với học sinh, phụ huynh học sinh”. Một cách chính xác, vai trò của nhân viên xã hội học đường là uốn nắn một cách rộng lớn bởi pháp chế giáo dục đặc biệt, điều mà yêu cầu rằng những học sinh có được một sự nhận biết và nhiều định mức đưa vào kỷ luật để xác định những dịch vụ giáo dục đặc biệt , cái mà có đủ điều kiện để được chọn.  Vào giữa những năm của thập niên 80, những nhân viên xã hội học đường ở những vùng thôn quê và một vài thị trấn nhỏ đã ý thức được cuộc khủng hoảng nông trại và sự khủng hoảng này có liên quan đến những học sinh mà họ phục vụ. Trong suốt cơn bão sa mạc, những nhân viên xã hội học đường đã cung cấp những nhóm phục vụ để giúp đỡ học sinh hiểu được vấn đề này và còn đối phó với chiến tranh. Ngày nay, xã hội đã xuất hiện thêm khá nhiều vấn đề cần giải quyết như AIDS, vô gia cư, bạo hành.mà CTXH học đường thực hành cần giải quyết.  Trong những thập kỷ tiếp theo, nhân viên xã hội trường học tăng nhanh với số lượng lớn trên khắp đất nước để đáp ứng với những thay đổi và nhu cầu xã hội. Luật phổ cập giáo dục, như một ví dụ, đã thu hút sự chú ý của những người lao động hiểu đến sự cần thiết của ảnh hưởng giữa đói nghèo và sức khỏe người nghèo đến sự hiện diện của học sinh trong nhà trường.
Tài liệu liên quan