Giáo trình Enzyme

Enzyme là các chất xúc tác của các hệ thống sinh học. Chúng có khả năng xúc tác đặc biệt, thường là mạnh hơn nhiều sovới các chất xúc tác tổng hợp. Tác dụng xúc tác của chúng mang tính đặc hiệu cao đối với cơ chất, làm tăng đáng kể tốc độ các phản ứng hóa học xảy ra trong môi trường nước ở điều kiện nhiệt độ và pH êm dịu.

pdf78 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Enzyme, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên