Giáo trình hỉnh thành hệ thống ứng dụng sự định hướng của hệ trượt trong đơn tinh thể

Sắt, nhôm, bạc, đồng, vàng (mạng lập phương tâm khối và tâm mặt) dẻo hơn rất nhiều so với kẽm (mạng sáu phương xếp mặt)

pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hỉnh thành hệ thống ứng dụng sự định hướng của hệ trượt trong đơn tinh thể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên