Giáo trình Hướng dẫn lập trình Delphi

Delphi cho phép bạn tạo ra một chương trình bằng các công cụ rất mạnh. Chẵn hạn như với 3 cái click chuột và không cần xử lý mã lệnh bạn có thểtạo và chạy một chương trình soạn thảo đơn giản. Công việc mà phải mất vài tuẫn lễ để làm được với các ngôn ngữ cũ. Mỗi chương trình Delphi đều có 1 PROJECT (dự án), chứa đựng mọi thứ cần thiết cho chương trình. Đây là ngôn ngữ dựa trên nền tảng ngôn ngữ hướng đối tượng của Pascal (Object Pascal). Đặt một dự án trong 1 thư mục riêng biệt.

pdf38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3078 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Hướng dẫn lập trình Delphi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 1 Friday, January 23, 2004 Quyển 1 HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH DELPHI Nhập môn Phụ lục TỰA ĐỀ Trang Giới thiệu thông tin 2 Tóm lượt môi trường lập trình Delphi 3 Bài 1 Chương trình Delphi đơn giản nhất 4 Bài 2 Sử dụng nút nhấn và thuộc tính 5 Bài 3 Xuất văn bản và sử dụng nhãn 7 Bài 4 Ra và vào của văn bản 9 Bài 5 Sử dụng lệnh IF 12 Bài 6 Adding Machine - Alter it to do [ - * div ] as well. 13 Bài 7 Thêm Items vào một List Box 14 Bài 8 Tạo menu - Một Text Editor - Files 15 Bài 9 Graphics, sự lặp lại sử dụng FOR và các biến 20 Ngôn ngữ Pascal Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 2 Lời giới thiệu Delphi cho phép bạn tạo ra một chương trình bằng các công cụ rất mạnh. Chẵn hạn như với 3 cái click chuột và không cần xử lý mã lệnh bạn có thể tạo và chạy một chương trình soạn thảo đơn giản. Công việc mà phải mất vài tuẫn lễ để làm được với các ngôn ngữ cũ. Mỗi chương trình Delphi đều có 1 PROJECT (dự án), chứa đựng mọi thứ cần thiết cho chương trình. Đây là ngôn ngữ dựa trên nền tảng ngôn ngữ hướng đối tượng của Pascal (Object Pascal). Đặt một dự án trong 1 thư mục riêng biệt. Tài liệu này yêu cầu bạn phải biết về những công cụ trong Window và làm sao để quản lý hồ sơ (File), thư mục (Folder) để bắt đầu công việc này! Thư mục chương trình. Đây là 1 ý tưởng tốt để các các dự án Delphi của bạn vào trong thư mục mà bạn đã định (thư mục của mình). Bạn sẽ nhầm lẫn nếu có quá nhiều các dự án đặt trong các thư mục khác nhau. Việc đầu tiên là bạn hãy tạo một thư mục để cất giữ chương trình của bạn chẵn hạn: D:\Delphi\My Program Có thể sử dụng MS DOS or Windows Explorer để tạo thư mục. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 3 Tóm lượt môi trường lập trình Delphi Có nhiều cách để thực hiện các lệnh trong Windows. Những ví dụ đã cho bên dưới: 1) Alt+F4 .Nghĩa là bạn phải nhấn giữ phím Alt, tiếp theo bấm F4 và thả phím Alt. 2) Alt | File | Save. Bấm Alt tiếp theo F cuối cùng S. Chữ bị gạch dưới biểu hiện là phím nóng. Bạn đừng nên giữ Alt sau khi bấm F. 3) Click chuột vào File sau đó click Save. 4) Click vào biểu tượng trên ToolBar như vầy nè: 5) Học và sử dụng các phím tắt trong menu 6) Để File Save-All nó là Ctrl+V Các phím tắt cần thiết Đóng cửa sổ hiện thời. Alt+F4 Thoát Alt | File | Exit Chạy chuong trình F9 Ghi nhận Form thiết kế F12 Ghi nhận thay đổi đối tượng F11 Chuyển tới điều khiển tiếp theo Tab Chuyển đổi thuộc tính tính và các Tab trong đối tượng Ctrl+Tab Tạo xử lý được lựa chọn trong đối tượng Ctrl+Enter Thuôc tính có sẵn trong đối tượng Ctrl+Enter Thả list của Control trong đối tượng Ctrl+Down-Arrow Thả list của đối tượng Alt+Down-Arrow Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 4 Học Bài 1 - Chương trình Delphi đon giản nhất Do This Explanation Nhiệm vụ Viết chương trình theo những bước bên dưới. Khởi động Delphi Tạo một dự án (project) Alt | File | New Application Bạn cần tạo thư mục này. Use MS DOS or File Manager. Lưu project của bạn tới đó. F:\Delphi\My Program Alt | File | Save All Hai file sẽ được lưu. UNIT1.PAS PROJECT1.DPR Chạy project. Bạn sẽ có một form trống, có thể đổi kích thước, di chuyển và đóng. F9 Nhớ phím này. Đóng chương trình bạn đang chạy. Nó rất quan trọng để nhớ làm nó. Delphi sẽ xử lý khác nếu bạn còn chương trình nào chạy và nó có thể “bối rối”. Ba phương pháp có sẵn Alt | SpaceBar | Close Alt+F4 Click vào góc cạnh của form để đổi kích thước Bấm F11 nhiều lần và ghi nhớ nó. F11 F11 F11 Nhớ phím này. Bấm F12 nhiều lần và ghi nhớ nó F12 F12 F12 Nhớ phím này. Lưu công việc của bạn. Alt | File | Save All Sau đó thoát từ Delphi. Alt | File | Exit Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 5 Học bài 2 – Nút nhấn và thuộc tính. Do This Explanation Nhiệm vụ Viết chương trính theo chỉ dẫn dưới đây Mở F:\Delphi\lkn\Project1.Dpr Alt | File | Open Project Chọn một button bằng cách click chuột trái vào biểu tượng như hình bên Bấm chuột trái lên form1 và rê chuột để vẽ nút nhấn như hình bên Thay đầu đề (Caption) của nút bên phần “Properties”. Thay vì Button1, bạn hãy thay bằng “&Red” (dấu “&” đề chỉ thị phím tắt, ở đây là chữ “R”). Sau đó bấm F11. Bấm đúp chuột trái vào buttion này. Khi đó bạn sẽ làm gì, Delphi sẽ viết vài dòng lệnh Pascal cho bạn Đây là đoạn mã lệnh Delphi tạo ra.Bạn không được thay đổi mà chỉ đánh thêm lệnh thực thi vào đó procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin end; Đánh dòng lệnh này. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 6 Form1.Color := clRed; cl nghĩa là màu. Nó là CLRED chứ không phải là C1RED. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Form1.Color := clRed; end; Chạy chương trình và nhấn chuột trái vào nút có nhãn ‘Red’. Form sẽ đổi thành màu đỏ F9 Đóng chương trình mà bạn đang chạy Alt+F4 Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 7 Nhiệm vụ: Thêm nhiều nút lệnh theo dạng clYellow, clGreen như hình bên Xem các mã lệnh tạo bằng Delphi. NHỚ rằng bạn KHÔNG ĐƯỢC thay đổi or xóa mã lệnh tạo bằng Delphi. Bạn chỉ có thể xóa, thay đổi mã mà mình tạo. Sự khởi đầu cho việc tạo mã lệnh bằng Delphi. Lưu dự án (project) của bạn. Alt | File | Save Project Thoát khi bạn đã kết thúc Alt | File | Exit Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 8 Học Bài 3 – Nhãn và đầu ra văn bản Trong bài học này, bạn sẽ viết một chương trình hiển thị văn bản (text) khi nhấn vào nút. Việc trình bày văn bản là kỹ năng cơ bản cần trong lập trình. Trong bài học 2, bạn đã viết đoạn mã để trả lời khi nhấn nút. Mã này được gọi là xử lý sự kiện. Những sự kiện ở đây là những biến cố khi nhấn nút, chuột di chuyển hoặc bấm chuột. Trong bài học này, bạn sẽ kích hoạt được các sự kiện xử lý nhiều hơn. Do This Explanation Nhiệm vụ Viết chương trình theo hướng dẫn dưới đây. Khi bạn nhấn nút, đoạn text ‘Hello World’ sẽ xuất hiện. Tạo thư mục cho dự án này. Use MS DOS or Windows File Manager. Tạo thư mục này: C:\Delphi\Hello Tạo dự án Delphi mới Alt | File | New Application Lưu dự án này tới C:\Delphi\Hello Alt | File | Save All Tạo một Button và một Label trên form này. Click vào label. Click vào form. Click vào button. Click vào form. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 9 Thay đổi Tiêu đề của Button1 là ‘&Hello’ giống như bài học 2. Thay đổi Caption của Label1 là để trống. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 10 Bấm đúp vào nút ‘&Hello’ để phát sinh xử lý sự kiện Ghi chú Mã lệnh bên dưới gọi là Bộ xử lý sự kiện EVENT HANDLER Đây là mã lệnh Delphi tạo. Bạn Không Thể thay đổi nhưng có thể them vào mó procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin end; Thêm vào bộ xử lý sự kiện procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Label1.Caption := 'Hello World!'; end; Chạy chương trình. Click vào button. Đoạn text Hello World sẽ xuất hiện. F9 Nhiệm vụ Thêm 2 button và label vào form. Làm đoạn text xuất hiện tương ứng khi nhấn nút. Thực hành nó cho đến khi bạn thấy tốt hoặc quá chán! Nhiệm vụ Hãy thử nghiệm các thuộc tính khác của đối tượng. Chẳn hạn thay đổi màu của form tới clLime. Bạn hãy click vào mũi tên để tìm các màu trong danh sách. Phải chăn là bạn có thể thay màu, font chữ. Tất cả các nhiệm vụ này thực hiện chỉ bằng cái click chuột. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 11 Học Bài 4 – Ra, vào Văn Bản. Trong bài học này, bạn sẽ viết chương trình nhận văn bản từ bàn phím và in ra màn hình khi bạn nhấn nút. Đây là kỹ năng cơ bản cần trong lập trình. Bạn cũng học làm sao để chuyển dịch những đối tượng từ form. Bạn sẽ có thể nhầm lẫn khi thực hiện nhiễm vụ này trừ khi bạn nhớ tên cácLabels, Buttons và Edit Controls của bạn Do This Explanation Nhiệm vụ Viết chương trình theo chỉ dẫn dưới đây Đánh text vào Edit Control (top). Khi bạn bấm nút Copy, text sẽ hiện ra trong label ở cửa sổ (hình bên) Mở dự án đã làm lúc trước. Alt | File | Open Project Xóa tất cả Button, Label ở trong form đó. Bấm chuột vào các đối tượng và bấm Del. Nếu các Label có thể khó thấy, bạn có thể bấm Tab để chuyển qua Label đó. Xóa các mã xử lý sự kiện cũ. Đây là một khó khăn, bạn hãy xóa các lệnh mà bạn đánh. Delphi sẽ tự động xóa các mã này nếu không dùng. Nếu việc xóa có sai lệch thì bạn có thể tạo dự án mới cho chắc! Bấm F12 để hiện cửa sổ mã lệnh và xóa chúng. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Label1.Caption := 'Hello World'; end; Xóa dòng xử lý sự kiện các chữ in đậm (Chữ in đậm Bold) Lặp lại bước này với tất cả các mã lệnh mã bạn đã tạo để xử lý sự kiện. Sử dụng Alt | File | Save Project để Delphi dọn dẹp các mã lệnh mà nó tạo ra. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 12 Bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng chương trình. Tạo một Edit, 1 Label và 1 Button trên form chương trình. Bấm F11 để kiểm tra đối tượng (Object). Thuộc tính Text của Edit1 để trống Thuộc tính Caption của Label1 để trống. Thuộc tính Caption của Button1 là “Copy”. Bấp đúp vào nút Copy để tạo xự kiện tương ứng. Bạn phải nhập hàng một. Delphi sẽ tạo ra cái khác. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Label1.Caption := Edit1.Text; end; Khi bạn bấm vào nút nhấn, thì Label1.Caption sẽ thể hiện nội dung của Edit1.Text. Nhiệm vụ Viết một chương trình với nhiều điều khiển hơn. Chương trình này phải copy Name và Address khi bạn bấm nút Copy . Xem thử nó có giống như ví dụ trên không? Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 13 Sử dụng Object Inspector để đổi tên Labels, Buttons và Edit controls như ở đây. Bạn phải kết luận với ButtonCopy EditAddress EditSurname EditTitle LabelAddress LabelAddressOutput LabelSurname LabelSurnameOutput LabelTitle LabelTitleOutput Tạo sự kiện điều khiển procedure TForm1.ButtonCopyClick(Sender: TObject); begin LabelTitleOutput.Caption := EditTitle.Text; LabelSurnameOutput.Caption := EditSurname.Text; LabelAddressOutput.Caption := EditAddress.Text; end; Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 14 Học bài 5 - Quyết định sử dụng lệnh IF Một kỹ năng cơ bản mà người lập trình phải làm. Đây là nhiệm vụ của bài 2 nhưng chúng ta phải thay đổi màu từ form, nó chọn 1 màu mới thay thế màu cũ. Xây dựng lại chương trình trong bài học 2 làm cho form màu đỏ. Cho chương trình làm việc. Thấy rằng bạn có thể làm nó mà không cần sử dụng hướng dẫn này. rồi thay đổi các sự kiện như sau.Việc này tiêu biểu để sử dụng If Statement (lệnh IF). procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin messageBeep(0); { Tiếng bíp báo hiệu khi bạn nhấn nút} if form1.color = clBtnFace then { Nếu form có màu của nút} begin {khi đó form thành } form1.color := clRed {màu đỏ} end else if form1.color = clRed then {nếu form không phải màu đỏ} begin form1.color := clYellow; {chuyển thành màu vàng} end else begin form1.color := clBtnFace; end end; Nhiệm vụ Thêm nhiều màu hơn vào sự chọn lựa đã thực hiện ở trên. Thêm vào button thứ hai vào form để khi qua bước khác qua những màu nối tiếp với nhau. Thay đổi lệnh “messageBeep(0)” để chương trình kêu tiếng bíp lên khi form trở lại màu đỏ. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 15 Học bài 6 – Thêm phép tính Nhiệm vụ Viết chương trình chứa đựng những thành phần sau và có tên như hình bên. Tạo sự kiện xử lý của nút nhấn như sau. procedure TForm1.ButtonAddClick(Sender: TObject); begin editAnswer.text := intToStr( strToInt(editFirstNumber.Text) + strToInt(editSecondNumber.Text)); end; Ví dụ này là một khó khăn chung với người lập trình. Hầu hết các ngôn ngữ đều tốt về inputting và outputting văn bản. Việc làm này cũng thế nhưng đối với những số thì không phải dễ như vậy đâu. Chương trình Pascal cũ phải chăng đã bỏ quên văn bản được nhập khi một số được chờ đợi. Duy nhất Delphi là chấp nhận văn bản này. Có nghĩa là văn bản phải được chuyển đổi tới số tương ứng của nó. Sử dụng hàm sau đây để thực hiện việc này. strToInt(‘Text Goes Here’) Hàm này có tên là String To Integer nhưng được rút ngắn. String là kiểu dữ liệu Pascal để cất giữ văn bản. Bạn có thể tìm hiểu Pascal để biết thêm chi tiết. Integer là kiểu dữ liệu Pascal để cất giữ những số nguyên, không bao gồm các số sau dấu phẩy của số thập phân. Sự chuyển đổi đảo ngượic được sử dụng intToStr(Number goes Here). Hàm này có tên là Integer To String nhưng tên được rút gọn. Nhiệm vụ Thêm ba nút lên form của bạn có nhãn là Subtract, Multiply and Divide. Những ký hiệu toán học cho Delphi như sau: Thao tác Ký hiệu use cho số nguyên Ký hiệu sử dụng cho số thực Cộng + + Trừ - - Nhân * * Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 16 Chia lấy thương DIV / Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 17 Học Bài 7 - Thêm Items tới một List Box Nhiệm vụ Thêm 1 ListBox, 1 Edit và 2 Buttons vào form. Gắn nhãn đúng cho nút. Tạo xử lý sự kiện như bên dưới. Học cách sử dụng ItemIndex . Những xử lý sự kiện procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin listBox1.Items.Add(Edit1.text); end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin listBox1.Items.Delete(ListBox1.ItemIndex); end; Nhiệm vụ: Sử dụng Delphi Help System để biết thông tin trên topic như ItemIndex. Chèn con trỏ vào đó và bấm F1. Hệ thống giúp đỡ này thì khó với những người mới nhưng ta phải sử dụng thường xuyên. nếu bạn xem những chủ đề trong hướng dẫn, Bạn sẽ biết được làm cách nào để biết cách sử dụng các thành phần mà bạn chưa từng biết. Nếu bạn đã biết quá rõ những vấn đề chính thì bạn có thể lờ đi. Nhiệm vụ Viết chương trình tương tự như phần trên nhưng sử dụng 1 ComboBox thay cho 1 ListBox. Use Delphi Help đề làm bài này. Nếu bạn bấm OK , ‘Quick’ phải được thêm vào danh sách. Sau đó ComboBox phân loại danh sách. (Chỉ nhấp đúp chuột 1 lần là đủ để làm nó) Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 18 Học bài 8 - Tạo Menus - Một Text Editor - Files Một ứng dụng đầy đủ Bài học này tiên tiến hơn và sử dụng nhiều đặc tính mới trong Delphi. Bài này cũng sử dụng rất nhiều điều khiển. Bạn sẽ cần để tìm chúng. Nhìn vào ảnh ở dưới. Nếu giả sử chuột lướt qua nút nhận, một tip màu vàng hiện ra cho bạn biết chức năng của nút này. Nếu bạn sử dụng TABS, bạn sẽ chuyển qua điều khiển khác. 1 Tạo thư mục cho công việc của bạn chẵn hạn F:\Delphi\Editor 2 Khởi động Delphi 3 Tạo 1 dự án mới : File | New | Project 4 Lưu dự án tới F:\Delphi\Editor 5 Thêm các thành phần sau vào form của bạn và đặt các thuộc tính tương ứng. Đổi tên các thành phần để khớp với chức năng khi đánh mã. Ghi chú : Chạy chương trình sau mỗi bước thực hiện để phát hiện lỗi nhanh và dễ dàng sử chữa. Thành phần T. tính Giá trị Giải thích Memo1 Align alClient Lines Blank Chọn TStrings [...] và xóa Memo1 WantTabs True (Nhấp đúp chuột để làm điều này.) MainMenu1 Không thuộc tính nào cần thay đổi. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 19 OpenDialog 1 DefaultEx t TXT FileName *.TXT Filter Text File *.TXT |*.TXT Click vào [...] để làm. Bạn sẽ điền vào cái hộp này và nhấn OK. InitialDir . Title Open A File SaveDialog1 DefaultEx t TXT FileName *.TXT Filter Text File *.TXT |*.TXT Click vào [...] để làm. Bạn điền vào hộp (box) và click OK. InitialDir Title Save File With A New Name Form1 Caption Untitled 6 Click vào icon MainMenu1 để tạo menu chứa các submenu . Đánh Captions và ShortCuts (phím tắt) như hình dưới đây. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 20 Sử dụng '&' để xác định kí tự phím nóng khi bấm Alt và kí tự sau dấu “&”. Ví dụ: &File E&xit Điền các thuộc tính của menu như hình bên. 7 Tạo sự kiện cho File | Exit bằng cách nhấn đúp chuột vào icon MainMenu1 và nhấn đúp vào tùy chọn menu File | Exit . Delphi sẽ tạo các mã xử lý sự kiện sau:. procedure TForm1.Exit1Click(Sender: TObject); begin end; Bạn đánh vào đó Close; Nó sẽ như thế này: (thực hiện đóng chương trình) procedure TForm1.Exit1Click(Sender: TObject); begin Close; end; 8 Tạo sự kiện xử lý File | Open tương tự như trên và nhấn đúp vào tùy chọn menu File | Open . Delphi sẽ tạo mã lệnh xử lý sự kiện sau: Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 21 procedure TForm1.Open1Click(Sender: TObject); begin end; Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 22 9 Sử dụng Delphi Help System để hoàn tất bước thứ 8 Đọc và theo hướng dẫn trong đó nha bạn. Click vào đối tượng OpenDialog1. Bấm F1 để giúp đỡ. Click Methods để thấy phương pháp làm. Click vào Execute là phương pháp sẵn có duy nhất. Click vào Example để xem ví dụ làm sao sử dụng phương pháp này. Sử dụng Edit | Copy để sao chép những hàng ở giữa Begin và End. Bạn cần nó giúp đỡ. Bôi đen những dòng bạn cần và hãy bấm Copy button. Chép những dòng sau: if OpenDialog1.Execute then begin Memo1.Lines.LoadfromFile(OpenDialog1.FileName); SaveDialog1.Filename := OpenDialog1.FileName; Caption := OpenDialog1.FileName; end; Paste nó vào giữa Begin và End trong sự kiện bạn tạo ở bài 8. Bạn nên kết thúc lên trên với hàng này. Như vầy nè: procedure TForm1.Open1Click(Sender: TObject); begin if OpenDialog1.Execute then begin Memo1.Lines.LoadfromFile(OpenDialog1.FileName); SaveDialog1.Filename := OpenDialog1.FileName; Caption := OpenDialog1.FileName; end; end; 10 Tạo sự kiện xử lý cho File | Save tương tự như các phần trên để xử lý tùy chọn menu File | Save . Bạn nên kết thúc các sự kiện như thế này. Bạn phải đánh vào giữa Begin and End. Delphi sẽ tạo phần còn lại. Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 23 procedure TForm1.Save1Click(Sender: TObject); begin if SaveDialog1.FileName '*.TXT' Then begin Memo1.Lines.SavetoFile(SaveDialog1.FileName); { Lưu file } end else begin messageDlg( 'File has no name.' + chr(13) + { Hiện thông báo} 'File not saved.' + chr(13) + 'Use File | Save As to save the file.', mtWarning, [mbOK], 0); end end; 11 Tạo sự kiện xử lý cho File | Save As. Rất tương tự với việc xử lý sự kiện File | Open . Hãy đánh đoạn mã cho sự kiện như đây. procedure TForm1.SaveAs1Click(Sender: TObject); begin if SaveDialog1.Execute then begin Memo1.Lines.SavetoFile(SaveDialog1.FileName); OpenDialog1.Filename := SaveDialog1.FileName; Caption := OpenDialog1.FileName; end; end; Reviewed by NGUYEN, Ba Thanh Distributed by Diễn đàn Tin học – 24 Học bài 9 - Đồ họa Sự lặp lại sử dụng FOR và các Biến Các Biến Variables có tên như “pigeon holes” . Đây là chương trình sử dụng biến số nguyên nơi số được cất giữ. Số này sử dụng từ 1 tới 10. Để tạo một biến bạn có thể đánh như bên dưới. Tên biến ở đây là ‘i’ nhưng bạn có thể đặt tên nào mà bạn thích và dễ nhớ cũng được. Var i : Integer; Vòng lặp FOR Cái này được sử dụng khi bạn muốn chương trình lặp lại một nhiệm vụ với số lượng và thời gian định trước. Ví dụ bên dưới là vòng lặp cần lặp lại 10 lần For i := 1 To 10 Do { Lặp lạ