Giáo trình môn hành vi tổ chức chương 3: Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc

Những giá trị thể hiện những phán quyết cơ bản về các dạng cụ thể của hành vi hoặc tình trạng cuối cùng là được ưa thích hay không được ưa thích (đối với cá nhân hay xã hội). Giá trị chứa đựng các yếu tố phán quyết trong đó bao gồm các ý kiến của một cá nhân về cái gì là đúng hoặc sai; tốt hoặc xấu; được ưa thích hay không được ưa thích. Những giá trị luôn chứa đựng sự quy kết về nội dung và cường độ : · Sự quy kết nội dung : cho rằng cách thực hiện hoặc tình trạng cuối cùng là quan trọng hay không quan trọng. · Sự quy kết về cường độ : cụ thể hoá nó là quan trọng như thế nào, đến mức nào.

doc12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3860 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình môn hành vi tổ chức chương 3: Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên