Giáo trình Phương pháp lập trình

(Bản scan) C được tạo bởi Dennis Ritchie ở Bell Telephone Laboratories vào năm 1972 để cho phép lập trình viên phát triển các ứng dụng hiệu quả hơn các ngôn ngữ lập trình hiện có tại thời điểm đó. Điểm mạnh và mềm dẻo của C cho phép các nhà phát triển ở Bell Labs tạo nên các ứng dụng phức tạp như hệ điều hành Unix.

pdf127 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2178 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Phương pháp lập trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan