Giáo trình Sản xuất sạch hơn

*Chất phản ứng: một chất cho gián đoạn, một chất cho liên tục. Chất cho gián đoạn thường là chất lỏng, ví dụ chất A. Chất cho liên tục thường là chất khí hay có thể là chất lỏng, ví dụ chất B. Phản ứng: A + B  C Với mục đích luôn nghèo chất B trong hỗn hợp phản ứng tránh phản ứng phụ: B + C  D Hay để vận tốc toả nhiệt của phản ứng phù hợp với khả năng giải nhiệt của thiết bị .

pdf73 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2450 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Sản xuất sạch hơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan