Giáo trình thực hành hóa hữu cơ

Phần I là phần đại cương về kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ, phần II là phần thực hành tổng hợp hữu cơ. Phần III là phần thực hành phân tích định tính xác định nhóm chức. Phần đại cương trình bày những quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ, những quy tắc bảo hiểm, những kỹ năng và phương pháp thực hành.

pdf164 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3820 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình thực hành hóa hữu cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan