Giáo trình thực hành SQL Chương 1+2

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ được sử dụng cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ SQL chuẩn được đưa ra bởi ANSI (American National Standards Institude) và ISO (International Standards Organization) với phiên bản mowus nhất hiện nay là phiên bản SQL-92

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình thực hành SQL Chương 1+2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên