Giáo trình vật lý hạt nhân

Hạt nhân được cấu tạo từ các hạt cơbản proton và neutron. Khối lượng của proton và neutron lớn gấp hơn 1.800 lần khối lượng của electron me: Khối lượng của electron (me= 9,1. 10-28g), khối lượng của proton mp = 1836,15me = 1,67265.10-24g; khối lượng của neutron mn=1838,69 me=1,67495.10-24g. Nếu lấy đơn vị khối lượng nguyên tử (atomic mass units) kí hiệu amu.

pdf121 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình vật lý hạt nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên