Giới thiệu Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Là môn kế tiếp các môn Cơ sở dữ liệu và Cấu trúc dữ liệu. Giúp sinh viên hiểu biết sâu về chủ đề CSDL. Nắm được các nguyên lí, sự cần thiết và cơ chế của các chức năng của một hệ CSDL. Nắm được các tiêu chí cần có của một hệ CSDL: Giao tác Xử lý song song Cơ chế phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố An ninh và bảo mật CSDL Phòng máy: Procedure + Trigger

pptx6 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› SGU - CNTT - Các hệ quản trị CSDL 9/16/2013 Giới thiệu Hệ quản trị CSDL ThS. Hoàng Mạnh Hà hoangha84@gmail.com https://sites.google.com/site/hoangha84 Thông tin môn học Mục tiêu môn học Nội dung môn học SGU - CNTT - Các hệ quản trị CSDL 2 Thông tin môn học Tên học phần: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Số tín chỉ: 3 (2,1) Số tiết: 45 tiết Lý thuyết: 30 tiết Phòng máy: 15 tiết Môn học cần: Cơ sở dữ liệu Kiến thức môn cấu trúc dữ liệu SGU - CNTT - Các hệ quản trị CSDL 3 Mục tiêu môn học Là môn kế tiếp các môn Cơ sở dữ liệu và Cấu trúc dữ liệu. Giúp sinh viên hiểu biết sâu về chủ đề CSDL. Nắm được các nguyên lí, sự cần thiết và cơ chế của các chức năng của một hệ CSDL. Nắm được các tiêu chí cần có của một hệ CSDL: Giao tác Xử lý song song Cơ chế phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố An ninh và bảo mật CSDL Phòng máy: Procedure + Trigger SGU - CNTT - Các hệ quản trị CSDL 4 Nội dung môn học Tổng quan chung về hệ CSDL Giao tác và xử lý giao tác Các giao tác song song Các kĩ thuật phục hồi dữ liệu An ninh CSDL Cơ sở dữ liệu phân tán SGU - CNTT - Các hệ quản trị CSDL 5 Một số lưu ý Về việc điểm danh Slide bài giảng, tài liệu Điểm quá trình Điểm cuối kì: [1] x 0.1 + [2] x 0.4 + [3] x 0.5 [1] Điểm danh [2] Điểm quá trình [3] Điểm thi cuối học phần SGU - CNTT - Các hệ quản trị CSDL 6 Tài liệu học tập Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley Fred R. McFadden , Modern Database Management SGU - CNTT - Các hệ quản trị CSDL 7
Tài liệu liên quan