Giới thiệu sơ lược phân tích dữ liệu với SPSS

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) là một phần mềm dùng để phân tích các kết quả điều tra trong mọi lĩnh vực, từ xã hội, giáo dục, y khoa, kinh tế, marketing, sản xuất kinh doanh...SPSS có một giao diện giữa người và máy rất đơn giản để tạo ra các đồ thị và khi đã tạo được một đồ thị, nhờ giao diện này mà người sử dụng có thể tuỳ ý hiệu chỉnh đồ thị cũng như hoàn thiện chúng.

pdf40 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 4599 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu sơ lược phân tích dữ liệu với SPSS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SPSS TS. LÊ VĂN HUY Email: levanhuy@vnn.vn Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics NỘI DUNG CHÍNH Giới thiệu về SPSS Mã hóa dữ liệu Giao diện và nhập liệu Một số điểm thường sử dụng Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics SƠ LƯỢC VỀ SPSS SPSS là gì? SPSS FOR WINDOWS (Statistical Package for Social Sciences) Tại sao là SPSS? STATA EVIEWS EXCEL SAS Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics MÃ HÓA DỮ LIỆU (CODING) Các loại mã hóa Mã hóa trước Mã hóa sau Ví dụ 1: Nam 0: Nữ 1: Đồng ý 0: Không đồng ý 1: Rất không đồng ý 7: Rất đồng ý Chú ý khi Coding Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics MÃ HÓA DỮ LIỆU Các loại mã hóa Mã hóa trước Mã hóa sau Ví dụ 1: Nam 0: Nữ 1: Đồng ý 0: Không đồng ý 1: Rất không đồng ý 7: Rất đồng ý Chú ý khi Coding Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics TIẾNG VIỆT (THEO UNICODE) Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics TIẾNG VIỆT (THEO UNICODE) Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics CHỌN DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics HÃY THỰC HÀNH Lựa chọn dữ liệu với điều kiện Giới tính = Nam Chú ý quan trọng: Sau khi chọn và phân tích sau, hãy trả về dữ liệu gốc khi chọn All case Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics CHỌN DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics MÃ HÓA LẠI BIẾN Hãy mã hóa lại biến TUOI Tuổi < 25 Tuổi > = 25 Nên mã hóa và lưu lại trên biến mới Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics MÃ HÓA LẠI BIẾN Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics MÃ HÓA LẠI BIẾN Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics TÍNH TOÁN CÁC BIẾN Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics ĐỌC DỮ LIỆU TỪ EXCEL Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics PHÂN TÍCH MÔ TẢ Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics PHÂN TÍCH MÔ TẢ Thống kê xu hướng hội tụ Đồ thị Kiểm tra độ phân tán Kiểm tra phân phối Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics PHÂN TÍCH MÔ TẢ Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics NHẬP LIỆU CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Ví dụ: Bạn hãy cho biết nhiều nhất 9 loại báo mà bạn thường đọc tại Cơ quan (nơi làm việc) Hà Nội mới SGGP Lao Động Tiền Phong Tuổi trẻ Phụ nữ Việt Nam Sài Gòn Tiếp thị Thế giới Phụ nữ An ninh thế giới Æ Có thể chọn nhiều hơn một phương án Æ làm thế nào để nhập liệu Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics NHẬP LIỆU CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Analyze Multiple Response Define Variable Sets Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics NHẬP LIỆU CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Nhập thông tin Biến: BAO Label: Báo thường đọc Nhấn Add Nhập kiểu định nghĩa Dichotomies / Categories Nhập số lượng lựa chọn Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Chọn và chuyển tên biến cần tính Mô tả tần suất Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Kết quả thống kê Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Chọn các biến vào phân tích Nhấn Define Rangers để định nghĩa biến nominal ở cột Kết quả thống kê Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables) Kéo biến GIOITINH sang ô cột, biến TRINHDO sang ô dòng Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables) Kéo biến GIOITINH sang ô cột, biến TRINHDO sang ô dòng Nếu tính thêm % thì chọn Compact Sau đó chọn Sumary Statistics Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables) Tùy theo mục đính tính % theo hàng, hoặc cột thì chọn tại đây và kéo sang phần Display Sau đó chọn Apply to Selection Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables) Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TRUNG BÌNH Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TRUNG BÌNH Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TRUNG BÌNH Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics SO SÁNH 2 THAM SỐ TRUNG BÌNH Ước lượng tham số trung bình: Dữ liệu: định lượng (liên tục) Độ tin cậy (1-mức ý nghĩa) So sánh trung bình hai mẫu độc lập: H0: Không khác nhau giữa độ tuổi trung bình giữa người nữ và người nam trong tổng thể H1: Có sự khác nhau giữa độ tuổi trung bình giữa người nữ và người nam trong tổng thể Điều kiện ứng dụng: Dữ liệu định lượng (liên tục) Dữ liệu của hai nhóm phải tuân theo quy luật phân phối chuẩn Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics SO SÁNH 2 THAM SỐ TRUNG BÌNH Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Chọn các biến phân tích Nhấn Define Group để Đ.ng Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Nếu sig. trong kiểm định phương sai>0,05 thì phương sai giữa hai mẫu bằng nhau, ta sẽ dùng kết quả kiểm định t ở dòng thứ 1 Giá trị t của kiểm định p-value của giá trị t Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics PHÂN TÍCH MQH GIỮA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH Điều kiện (hai biến định tính) Các giả thuyết: H0: Hai biến độc lập với nhau (hai biến không có MQH) H1: Hai biến có liên quan với nhau χ2 được thiết lập để xác định có hay không một mối liên hệ giữa hai biến, nhưng nó không chỉ ra được cường độ của mối liên hệ đó. χ2 cho phép tìm ra những mối liên hệ phi tuyến tính Cramer-V: Cường độ của nó biến động từ 0 đến 1. Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics PHÂN TÍCH MQH GIỮA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics PHÂN TÍCH MQH GIỮA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH