Hà nội: Văn hoá và phong tục

Có người bảo em từ kiểu áo người Tày, người Mường mà ra. Có người bảo ở em có vài chi tiết nơi áo của các chị em Huế, Chăm. Lại có người cho rằng em thành hình từ bộ áo mớ ba mớ bẩy của đất Kinh Bắc huyền thoại. Những ý kiến đó đều có những tỷ lệ chính xác nhất định nào đó.

pdf87 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2448 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hà nội: Văn hoá và phong tục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan