Đề cương câu hỏi địa lí tự nhiên đại cương

: Xác định tọa độ vị trí của A (trong vùng nội chí tuyến), biết rằng độ cao của Mặt Trời lúc 12h trưa ở đó vào ngày 22/6 là 87035’ và giờ ở đó nhanh hơn kinh tuyến gốc là 7h03’ - Xác định vĩ độ của A: A nằm ở vĩ độ bắc vì A vào ngày 22/6 có góc nhập xạ lớn hơn 66033’ (bắc xích đạo) ?A = ? - (900 – h0) = 23027’ – (900 – 87035’) = 21002’B

doc39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2911 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương câu hỏi địa lí tự nhiên đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan