Hành chính học đại cương

Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, quan niệm về hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, quá trình ban hành và thực thi các quyết định hành chính nhà nước, chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, kiểm soát đối với hành chính nhà nước và nâng cao năng lực, hiệu quả của hành chính nhà nước

ppt281 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2562 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hành chính học đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan