Hệ thống quản lý chất lượng Q - Base

Hệ thống quản lý chất lượng Q-BASE Các nhà nghiên cứu chất lượng đã xây dựng nhiều mô hình hệ thống quản lý chất lượng khác nhau để đáp ứng các mục tiêu và qui mô khác nhau. Trong số các hệ thống quản lý này có thể kể đến Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM), Hệ thống Không sai lỗi (Zezo Defect). Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9000. Mỗi hệ thống nêu trên có mục tiêu và nội dung yêu cầu khác nhau, chẳng hạn hệ thống đảm bảo chất lượng trình bày trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003 nhằm giới thiệu một mô hình quản lý chất lượng có mục tiêu là đem lại lòng tin cho khách hàng rằng họ sẽ nhận được sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu. Hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000 đã được thừa nhận và áp dụng trên qui mô toàn cầu. Ðến giữa năm 1995 trên 100.000 chứng chỉ áp dụng ISO 9000 đã được cấp cho các công ty hoạt động trên 86 quốc gia. Lợi ích của việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9000 đã được khẳng định. Tuy nhiên các yêu cầu đề ra trong ISO 9000 có thể quá cao đối với công ty đang mới bước đầu thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng và đặc biệt đối với các xí nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên các xí nghiệp này không thể bỏ qua công tác quản lý chất lượng nếu như họ muốn có vị trí trên thương trường.

pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1425 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Q - Base, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Page 1 of 5 Hệ thống quản lý chất lượng Q-Base Page 2 of 5 Hệ thống quản lý chất lượng Q-BASE Các nhà nghiên cứu chất lượng đã xây dựng nhiều mô hình hệ thống quản lý chất lượng khác nhau để đáp ứng các mục tiêu và qui mô khác nhau. Trong số các hệ thống quản lý này có thể kể đến Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM), Hệ thống Không sai lỗi (Zezo Defect). Hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9000. Mỗi hệ thống nêu trên có mục tiêu và nội dung yêu cầu khác nhau, chẳng hạn hệ thống đảm bảo chất lượng trình bày trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003 nhằm giới thiệu một mô hình quản lý chất lượng có mục tiêu là đem lại lòng tin cho khách hàng rằng họ sẽ nhận được sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu. Hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000 đã được thừa nhận và áp dụng trên qui mô toàn cầu. Ðến giữa năm 1995 trên 100.000 chứng chỉ áp dụng ISO 9000 đã được cấp cho các công ty hoạt động trên 86 quốc gia. Lợi ích của việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9000 đã được khẳng định. Tuy nhiên các yêu cầu đề ra trong ISO 9000 có thể quá cao đối với công ty đang mới bước đầu thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng và đặc biệt đối với các xí nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên các xí nghiệp này không thể bỏ qua công tác quản lý chất lượng nếu như họ muốn có vị trí trên thương trường. Ðể đáp ứng nhu cầu trên, Tổ chức Telarc của New Zealand đã đưa ra hệ thống quản lý chất lượng có tên gọi là Q-Base. Hệ thống Q-Base có cùng nguyên lý như ISO 9000 nhưng đơn giản hơn và dễ áp dụng hơn. Kể từ khi hệ thống này được tuyên truyền phổ biến ở Việt nam, nhiều doanh nghiệp kinh doanh và dịch vụ, chế biến đã đăng ký xin được hướng dẫn xây dựng HTCL Q-Base thông qua các Chi cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng. Đầu trang Giới thiệu chung về Hệ thống chất lượng Q-Base Hệ thống chất lượng Q-Base đưa ra các chuẩn mực cho một loại hình Hệ thống chất lượng và có thể áp dụng cho một phạm vi rộng rãi các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế. Page 3 of 5 Hệ thống Q-Base đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý chất lượng: chính sách và chỉ đạo về chất lượng, xem xét hợp đồng với khách hàng, kiểm soát thành phẩm, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo, cải tiến chất lượng. Hệ thống Q-Base là tập hợp các kinh nghiệm quản lý chất lượng đã được thực thi tại New Zealand và một số quốc gia khác như AUSTRALIA, Canada, Thuỵ Ðiển, Ðan Mạch. Các nước trong khối ASEAN cũng rất quan tâm đến Q-Base. Hệ thống chất lượng Q-Base chưa phải là tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000 nhưng đang được thừa nhận rộng rãi, làm chuẩn mực để chứng nhận các hệ thống đảm bảo chất lượng. Hệ thống Q-Base sử dụng chính các nguyên tắc của ISO9000 nhưng đơn giản và dễ hiểu hơn. Hệ thống đảm bảo chất lượng theo mô hình ISO 9000, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, khó thực hiện và phức tạp, đặc biệt đối với các xí nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống Q-Base là lý tưởng đối với các công ty đang chập chững trên con đường chất lượng và những công ty nhỏ là đơn vị cung cấp hay nhận thầu cho các công ty lớn. Mặc dù đơn giản và dễ áp dụng, nhưng Hệ thống Chất lượng Q-Base có đầy đủ những yếu tố cơ bản của một Hệ thống Chất lượng, giúp doanh nghiệp kiểm soát được các lĩnh vực chủ chốt trong hoạt động của mình. Nó tập trung vào việc phân công trách nhiệm va giao quyền hạn và khiến cho mọi nhân viên chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đầu trang Hệ thống Q.Base được áp dụng trong các trường hợp: 1. Hướng dẫn để quản lý chất lượng trong các trường hợp; 2. Theo hợp đồng giữa công ty và khách hàng (bên thứ nhất và bên thứ hai); 3. Chứng nhận của bên thứ ba Hệ thống chất lượng Q.Base bao gồm 7 điều khoản chính 1. Quản lý hệ thống chất lượng 2. Kiểm soát các tài liệu chủ yếu 3. Yêu cầu của khách hàng 4. Mua hàng 5. Ðào tạo và hướng dẫn công việc. Page 4 of 5 6. Kiểm tra kiểm soát công việc không phù hợp tiêu chuẩn 7. Cải tiến chất lượng Lợi ích của việc áp dụng và được chứng nhận phù hợp Q-Base Ðạt được chứng nhận phù hợp Q-Base, các tổ chức có những lợi ích sau đây:  Ðối ngoại: - Một hệ thống chất lượng có hiệu quả trở thành một ưu thế trong môi trường cạnh tranh hiện nay.  Ðối nội: - Tăng lợi nhuận nhờ việc hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí bảo trì, tái chế giảm lãng phí; - Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chủ yếu; - Tăng cường kỷ luật lao động. Đầu trang Xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng Q.Base Xây dựng hệ thống chất lượng Q.Base có thể được tiến hành theo các giai đoạn sau: Giai đoạn 1. Phân tích tình hình và lập kế hoạch. 1. Lãnh đạo công ty xác định rõ vai trò của chất lượng và định hướng hoạt động của công ty. 2. Lãnh đạo có quyết tâm xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng trong công ty. 3. Tổ chức quản lý việc xây dựng và thực hiện HTCL thông qua việc thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai. 4. Xây dựng nhận thức về Q-Base trong công ty, tổ chức việc đào tạo cho các thành viên trong ban chỉ đạo. 5. Quy định phạm vi áp dụng của HTCL. 6. Khảo sát hê thống quản lý chất lượng hiện có, các yêu cầu chính sách CL, thủ tục, quy định, quy trình công nghệ hiện hành tại các đơn vị. Page 5 of 5 7. Lập kế hoạch xây dựng và thực hiện Q-Base, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn. Giai đoạn 2. Xây dựng HTCL và triển khai áp dụng. 1. Ðào tạo cho từng cấp về Hệ thống chất lượng Q-Base và về phương pháp xây dựng các văn bản cho HTCL. 2. Viết chính sách và mục tiêu CL dựa trên yêu cầu của Q-Base và mục tiêu sản xuất kinh doanh. 3. Viết các thủ tục và chỉ dẫn công việc theo các điều của Q-Base. 4. Viết sổ tay chất lượng của công ty. 5. Ðào tạo về các phương pháp và thủ tục đã được thành lập cho các thành viên có liên quan. 6. Công bố chính sách CL và chỉ thị của công ty về việc thực hiện các yêu cầu của HTCL. 7. Quyết định ngày áp dụng hệ thống mới và gửi hướng dẫn thực hiện. Có thể áp dụng thí điểm. 8. Thử nghiệm Hệ thống mới trong một thời gian. Giai đoạn 3: Hoàn chỉnh. 1. Công ty tổ chức đánh giá nội bộ để khẳng định sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống chất lượng. 2. Công ty đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục. 3. Công ty có thể nhờ một tổ chức bên ngoài, có thể là tổ chức chứng nhận, đến đánh gía sơ bộ. 4. Ðề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục. 5. Làm đơn xin chứng nhận.