Hợp ngữ ASM - Chương 06 - Nhập môn ASM

Giúp khám phá bí mật phần cứng cũng như phần mềm máy tính Nắm được phàn cứng máy tính làm việc với hệ điều hành và hiểu được bằng cách nào 1 trình ứng dụng giao tiếp vpis hệ điều hành Một máy tính hay một họ máy tính sử dụng một tập lệnh mã máy riêng cũng như một ngôn ngữ Assembly riêng

pdf39 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2231 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hợp ngữ ASM - Chương 06 - Nhập môn ASM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên