HQT CSDL hướng đối tượng (OODBMS: Object-Oriented DataBase Management System)

1. Giới thiệu - Sự phát triển của HQT CSDL và các ứng dụng - Ưu nhược điểm của HQT CSDL quan hệ - Tiếp cận hướng đối tượng

pdf246 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu HQT CSDL hướng đối tượng (OODBMS: Object-Oriented DataBase Management System), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên