Hướng dẫn phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng

Phân tích, xác định các yêu cầu/ nội hàm của tiêu chí. 2. Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí. 3. Những TT, MC liên quan đến yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập. 4. Nơi thu thập TT, MC. 5. Phương pháp, phương tiện thu thập TT, MC. 6. Phân tích, xử lý các TT, MC. 7. Ví dụ

pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐT: 04 39747108 Fax: 04 39747109 Email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn 2NỘI DUNG CHÍNH 1. Phân tích, xác định các yêu cầu/ nội hàm của tiêu chí. 2. Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí. 3. Những TT, MC liên quan đến yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập. 4. Nơi thu thập TT, MC. 5. Phương pháp, phương tiện thu thập TT, MC. 6. Phân tích, xử lý các TT, MC. 7. Ví dụ 3HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ 1. Phân tích, xác định yêu cầu/nội hàm của tiêu chí: - Nội hàm của tiêu chí có mấy yêu cầu? - Nội dung của từng yêu cầu là gì? Lưu ý: Coi mỗi tiêu chí như một đề bài tự luận→ Phải chép đúng đề; đọc thật kỹ, hiểu đề, mới làm đúng yêu cầu của đề; không bỏ sót yêu cầu hay viết ra ngoài yêu cầu của tiêu chí (nên copy từ file VBHN 07 hoặc CV 529/KTKĐCLGD-KĐĐH) 4HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ 2. Những câu hỏi cần đặt ra cho tiêu chí: Đối với từng yêu cầu: • Nhà trường có thực hiện không? • Nếu đã thực hiện thì thực hiện như thế nào? • Kết quả thực hiện ra sao, có đáp ứng mục tiêu nhà trường đề ra? • Nhà trường có những TT, MC gì chứng tỏ đã thực hiện những công việc đó? 5HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ 3. Những TT, MC liên quan đến yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập: - Các TT, MC dạng văn bản; - Các bảng biểu, số liệu thống kê; - Các TT, MC khác (hiện vật, ảnh chụp, băng ghi âm, ghi hình). 6HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ 4. Nơi thu thập TT, MC: - Nơi ban hành chủ trương, định hướng, chỉ đạo vấn đề này; - Nơi tổ chức, thực hiện việc này; - Nơi kiểm tra, đánh giá, tổng kết; - Nơi đầu mối tổng hợp, theo dõi, lưu trữ hồ sơ; - Những con người cụ thể đã tham gia thực hiện. 7HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ 5. Phương pháp, phương tiện thu thập TT, MC: - Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dùng trong đo lường, đánh giá CLGD; - Sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ: máy tính, photocopy,; - Sử dụng các phương tiện đi lại,; - Có kế hoạch thu thập TT, MC một cách khoa học, hiệu quả; quan hệ hợp tác, thân thiện với những nơi có TT, MC. 8HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ 6. Phân tích, xử lý các TT, MC: - Kết quả: có TT, có MC cho tiêu chí hay không; - Lựa chọn MC: đủ số lượng và phù hợp ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm của tiêu chí (phân biệt TT/MC); - Xây dựng các bảng biểu thống kê, tổng hợp (nếu cần); - Mã hóa các MC theo hướng dẫn, lưu ý các minh chứng dùng chung; - Tin học hóa các MC để tiện cho việc sử dụng, tra cứu. 9VÍ DỤ Tiêu chí 8.1: Thư viện của trường có đủ tài liệu, sách báo, tạp chí để học tập và tham khảo theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học. Phân tích tiêu chí Nghiên cứu yêu cầu/nội hàm của tiêu chí Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (Tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm) Những TTMC thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập Thu thập các TTMC này ở đâu? Phương pháp thu thập? Phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập ? Phân tích, xử lý các TTMC thu thập được - Y/c 1: Thư viện của trường có đủ tài liệu, sách báo, tạp chí để học tập và tham khảo theo yêu cầu của chương trình đào tạo - Yêu cầu về tài liệu đọc bắt buộc và tài liệu tham khảo của các chương trình đào tạo là như thế nào? - Số lượng và chất lượng tài liệu, sách báo, tạp chí để học tập và tham khảo của Thư viện như thế nào, có đáp ứng yêu cầu của các chương trình đào tạo không? -Bảng thống kê các tài liệu đọc bắt buộc, các tài liệu tham khảo của các chương trình đào tạo; -Bảng thống kê số lượng, chất lượng các tài liệu, sách báo, tạp chí có trong thư viện. - So sánh hai bảng thống kê trên -Phòng đào tạo; Các Khoa đào tạo. -Thư viện của trường; Phòng Kế hoạch - Tài chính... -NC cứu hồ sơ, văn bản - Lập bảng thống kê Mã hóa MC: - H8.8.1.1 - H8.8.1.2 10 Phân tích tiêu chí - Y/c 2: Thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học. - Thư viện có đáp ứng được yêu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và người học hay không? (về diện tích, cơ sở vật chất; kinh phí đầu tư; số lượng các đầu sách, tài liệu tham khảo; đội ngũ nhân viên; các dịch vụ) - Sự đáp ứng đó thể hiện như thế nào? (sự quan tâm của độc giả; đánh giá của các bên liên quan đối với thư viện; mức độ hài lòng của độc giả đối với thư viện). -Số liệu về diện tích phòng đọc, trang thiết bị, nhân viên thư viện chuyên trách, ...; -Lịch làm việc của thư viện, văn bản hướng dẫn độc giả sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu; -Thống kê số lượng người đến thư viện đọc và mượn sách/tài liệu và tỷ lệ tăng hằng năm (Cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học); -Kinh phí chi cho việc mua sắm sách, báo, tạp chí, trang thiết bị của thư viện hằng năm; -Kết quả điều tra về mức độ thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học. -Thư viện của trường; Phòng Hành chính - Tổng hợp. - Phòng Kế hoạch - Tài chính... -Phòng ĐBCLGD. -Nghiên cứu hồ sơ, văn bản -Photo toàn bộ/trích lục văn bản; -Điều tra, khảo sát; -Phỏng vấn... Mã hóa MC - H8.8.1.3 - H8.8.1.4 - H8.8.1.5 - H8.8.1.6 - H8.8.1.7 11 Phân tích tiêu chí Điểm mạnh và tồn tại - Thư viện có điểm mạnh và tồn tại gì so với các yêu cầu của tiêu chí -Báo cáo tổng kết hoạt động 3 năm 2010-2013 -Báo cáo hoạt động của thư viện hằng tháng/quý/năm. -Đánh giá của nhà trường và các cơ quan khác đối với kết quả hoạt động của thư viện -Ban giám hiệu; -Thư viện của trường. -Phòng Hành chính - Tổng hợp. - Nghiên cứu hồ sơ, văn bản - Photo toàn bộ/trích lục văn bản; - H2.2.8.1 - H8.8.1.8 - H2.2.8.1 12 Danh mục minh chứng TT Mã TTMC Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 1 H8.8.1.1 Thống kê số lượng các tài liệu bắt buộc và các tài liệu tham khảo của CTĐT Trường TCX 2 H8.8.1.2 Thống kê các tài liệu, sách báo, tạp chí của thư viện Trường TCX 3 H8.8.1.3 Số liệu về diện tích phòng đọc, trang thiết bị, nhân viên thư viện chuyên trách Trường TCX 4 H8.8.1.4 Lịch làm việc của thư viện, văn bản hướng dẫn độc giả sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu Thư viện Trường TCX 5 H8.8.1.5 Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện giai đoạn 2010-2013 143/BC-TV Ngày 05/2/2014 Thư viện Trường TCX MC dùng chung 6 H8.8.1.6 Báo cáo quyết toán kinh phí mua sắm sách, báo, tạp chí, trang thiết bị của thư viện hằng năm Phòng KH-TC Trường TCX 7 H8.8.1.7 Kết quả điều tra về mức độ thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học. Phòng ĐBCL Trường TCX 8 H8.8.1.8 Bằng khen, giấy khen cho thư viện qua các năm UBND TP Hà Nội; Trường TCX 9 H2.2.8.1 Báo cáo tổng kết hoạt động 3 năm 2010-2013 140/BC-TCX Ngày 03/2/2014 Trường TCX MC dùng chung 13 14 BÀI TẬP Yêu cầu: • Xác định các yêu cầu của nội hàm tiêu chí. • Xác định những công việc, hoạt động nhà trường đã thực hiện (liên quan đến tiêu chí đó). • Xác định những TT, MC (liên quan đến các hoạt động, công việc đã thực hiện) • Dự kiến việc mã hóa MC. Làm theo mẫu đã phát. 15 Trân trọng cảm ơn!
Tài liệu liên quan