Hướng dẫn sử dụng Lead Card View

PHẦN MỀM CRMONLINE CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?  BÁN HÀNG THEO QUI TRÌNH 4 BƯỚC: MỚI, ĐANG LIÊN HỆ, ĐÃ CHUYỂN ĐỔI, PHÁT SINH GIAO DỊCH.  TẠO MỚI NHANH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG.  CẢNH BÁO VÀ BẮT TRÙNG TRONG KHI NHẬP: Số di động, Email, MST, CMND.  HIỂN THỊ LỊCH SỬ LÀM VIỆC VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC SẮP TỚI.  GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG:Cuộc gọi, Cuộc gặp, Ghi chú, Email báo giá, Cơ hội bán hang, Người liên hệ, Tickets.  TỰ ĐỘNG:  Chuyển tình trạng khách hàng từ “Mới” sang “Đang liên hệ” khi có 1 hoạt động hoàn tất.  Ngừng chăm sóc kh tiềm năng hoặc khách hàng khi có ghi chú ngừng chăm sóc  Chuyển đổi (converted) khách hàng tiềm năng khi kéo thả qua cột “Đã chuyển đổi”.  Chuyển đổi kh sang “Phát sinh giao dịch “ khi có 1 cơ hội được chốt (Close Won)  Cảnh báo khách hàng có vụ việc (tickets) đang mở.

pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn sử dụng Lead Card View, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LEAD CARD VIEW CTY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT – LONGPHAT CRM “Phần mềm quản lý khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng trên nền suitecrm” DUY TRAN (Mr) 0911 536 678 Duy.tran@crmonline.vn https://crmonline.vn PHẦN MỀM CRMONLINE CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?  BÁN HÀNG THEO QUI TRÌNH 4 BƯỚC: MỚI, ĐANG LIÊN HỆ, ĐÃ CHUYỂN ĐỔI, PHÁT SINH GIAO DỊCH.  TẠO MỚI NHANH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG.  CẢNH BÁO VÀ BẮT TRÙNG TRONG KHI NHẬP: Số di động, Email, MST, CMND.  HIỂN THỊ LỊCH SỬ LÀM VIỆC VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC SẮP TỚI.  GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG:Cuộc gọi, Cuộc gặp, Ghi chú, Email báo giá, Cơ hội bán hang, Người liên hệ, Tickets.  TỰ ĐỘNG:  Chuyển tình trạng khách hàng từ “Mới” sang “Đang liên hệ” khi có 1 hoạt động hoàn tất.  Ngừng chăm sóc kh tiềm năng hoặc khách hàng khi có ghi chú ngừng chăm sóc  Chuyển đổi (converted) khách hàng tiềm năng khi kéo thả qua cột “Đã chuyển đổi”.  Chuyển đổi kh sang “Phát sinh giao dịch “ khi có 1 cơ hội được chốt (Close Won)  Cảnh báo khách hàng có vụ việc (tickets) đang mở. PHẦN MỀM CRMONLINE CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN  TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG THEO NHIỀU TIÊU CHÍ: Tên liên hệ, Số điện thoại, tên công ty, tên viết tắt, mã số thuế.  LỌC KH KHÔNG ĐƯỢC CHĂM SÓC: 7 ngày qu, tháng này và năm này.  THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG ĐÃ DIỄN RA CỦA NHÂN VIÊN THEO THỜI GIAN: Tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước và khoảng thời gian (Báo cáo tổng hợp hoạt động của nhân viên).  THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG HIỆN CÓ: Bao nhiêu kh mới, bao nhiêu đang liên hệ, bao nhiêu đã chuyển đổi và bao nhiêu kh đã mua hàng.  SẮP XẾP KHÁCH HÀNG TĂNG HOẶC GIẢM DẦN: Theo ngày tạo hoặc doanh số.  THỐNG KÊ KH CÔNG TY CÓ NGÀY THÀNH LẬP TRONG TUẦN, THÁNG, NĂM.  THỐNG KÊ NGƯỜI LIÊN HỆ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG TUẦN THÁNG NĂM. PHẦN MỀM CRMONLINE CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN  THỐNG KÊ DOANH SỐ DỰ KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG THEO: THỜI GIAN, NHÓM BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG.  THỐNG KÊ DOANH SỐ BÁN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG THEO: THỜI GIAN, NHÓM BÁN HÀNG, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG.  SO SÁNH DOANH SỐ ĐÃ BÁN / DOANH SỐ DỰ KIẾN THEO: TUẦN, THÁNG, NĂM VÀ THỜI GIAN.  BÁO CÁO THỐNG KÊ DẠNG BIỂU ĐỒ (DYNAMIC REPORT).  PHÂN QUYỀN DỮ LIỆU THEO MÔ HÌNH TỔ CHỨC PHÂN CẤP (CTY HOẶC CTY CÓ NHIỀU CHI NHÁNH). VÍ DỤ MÔ HÌNH SAU:  TỔNG CTY: THẤY TOÀN BỘ DỮ LIỆU.  GĐ CHI NHÁNH: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA CHI NHÁNH MÌNH.  GĐ KINH DOANH: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA NHÂN VIÊN MÌNH NHƯNG K THẤY ĐƯỢC CỦA GĐCN.  TPKD: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA NVKD NHƯNG K THẤY ĐƯỢC CỦA GĐKD.  NVKD: CHỈ THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA CHÍNH MÌNH. QUI TRÌNH BÁN HÀNG TRÊN LEADCARD VIEW 1. MỚI: KH tiềm năng chưa được chăm sóc. 2. ĐANG LIÊN HỆ: KH tiềm năng đã được chăm sóc. 3. ĐÃ CHUYỂN ĐỔI: KH tiềm năng thật sự có nhu cầu (thường là đã báo giá). 4. PHÁT SINH GIAO DỊCH: KH đã mua hàng . THÊM MỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG THÊM MỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG GHI NHẬN CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI KHÁCH HÀNG TRÊN LEAD CARD 1. Gọi điện (Call) 2. Gặp mặt (Meeting) 3. Ghi chú (Notes) 4. Gởi email (Emails) 5. Cơ hội bán hàng (Opportunities) 6. Người liên hệ của công ty (Contacts) 7. Vụ việc (tickets) 1/GHI NHẬN CUỘC GỌI VỚI KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng cuộc gọi Nhập các thông tin và nhấn lưu để hoàn tất 2/GHI NHẬN CUỘC GẶP VỚI KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng cuộc gặp Nhập các thông tin và nhấn lưu để hoàn tất 3/GHI NHẬN GHI CHÚ VỀ KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng notes Nhập các thông tin và nhấn lưu để hoàn tất Ghi chú: Chỉ chọn giá trị “Dead Lead” hoặc “Unactivate Account” khi muốn ngừng chăm sóc kh tiềm năng hoặc khác hàng. Khi chọn giá trị này và lưu thì kh sẽ tự động ẩn khỏi LeadCard 4/GỞI EMAIL CHO KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng email Nhập hoặc chọn các thông tin và nhấn gởi để hoàn tất. Ghi chú: Type khi gởi email: - Chọn “Rỗng” nếu là hoạt động gởi email trao đổi với khách hàng. - Chọn “Quote” nếu là hoạt động gởi email báo giá. NGỪNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Kích vào biểu tượng notes Nhập lý do ngừng chăm sóc và nhấn lưu để hoàn tất NGỪNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CỘT 3 VÀ CỘT 4) Kích vào biểu tượng notes Nhập lý do ngừng chăm sóc và nhấn lưu để hoàn tất Ghi chú: Khách hàng ở đây có 2 trường hợp - KH chưa mua hàng (ở cột Đã chuyển đổi). - KH đã mua hang (ở cột phát sinh giao dịch). CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Kích chọn giữ chuột vào kh ở cột 1 hoặc 2 và kéo qua cột 3 Hệ thống sẽ confirm lại việc chuyển đổi. Nhấn ok thì Converted, Cancel để hủy. Ghi chú: - Với loại khách hàng là B2B: Hệ thống tự động tạo 1 kh công ty (Accounts) và 1 người liên hệ (contact) chính đi cùng. - Với loại khách hàng là B2C: Hệ thống tự động tạo 1 kh cá nhân (Accounts). - Toàn bộ hoạt động với khách hàng tiềm năng trước đó sẽ được chuyển đổi theo khách hàng vừa được chuyển đổi. Kh đã qua cột 3 và cột 4 thì k thể kéo lại cột 1 hoặc 2. 5/TẠO CƠ HỘI BÁN HÀNG Kích vào biểu tượng cơ hội Nhập các thông tin và nhấn lưu để hoàn tất. Ghi chú: - Với khách hàng ở cột “Đã chuyển đổi” khi tạo cơ hội bán hàng: Giá trị của bước bán hàng được chọn “Chốt Thắng” thì kh tự động chuyển từ cột 3 qua cột 4. CẬP NHẬT NHANH TÌNH TRẠNG CHỐT THẮNG CHO CƠ HỘI BÁN HÀNG Ở cột 3 hoặc 4 tìm khách hàng và kích chọn mở chi tiết Bên tab cơ hội kích chọn dấu X màu đỏ để đóng cơ hội (Chốt thắng) 6/TẠO NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng contact để tạo người liên hệ. Nhập các thông tin và nhấn lưu để hoàn tất. 7/TẠO VỤ VIỆC (TICKETS) KHÁCH HÀNG Kích vào biểu tượng tickets để tạo vụ việc. Nhập các thông tin và nhấn lưu để hoàn tất. CẬP NHẬT NHANH TRẠNG THÁI VIỆC (TICKETS) Tìm khách hàng và và kích chọn để mở chi tiết. Bên tab vụ việc kích chọn dấu X để cập nhật nhanh tình trạng vụ việc đã hoàn thanh. TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TRÊN LEAD CARD Tìm kiếm toàn cục: Tên liên hệ, số điện thoại, tên cty, mst, tên viết tắt. Tìm kiếm cơ bản trên từng tình trạng khách hàng: Tên liên hệ, số điện thoại, tên cty, mst, tên viết tắt. LỌC KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CHĂM SÓC Chọn các điều kiện lọc khách hàng không được chăm sóc: - Trong 7 ngày qua (Nhỏ hơn ngày hiện tại trừ 7 ). - Tháng này (Nhỏ hơn tháng hiện tại). - Năm này (Nhỏ hơn năm hiện tại). Kết quả hiển thị trên màn hình LeadCard View. THỐNG KÊ DOANH SỐ KHÁCH HÀNG Doanh số dự kiến theo: - Thời gian: Tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước, từ ngày đến ngày. - Theo nhóm bán hàng - Theo nhân viên bán hàng. Doanh số bán hàng theo: - Thời gian: Tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước, từ ngày đến ngày. - Theo nhóm bán hàng - Theo nhân viên bán hàng. Doanh số dự kiến trong tháng này: - 288,000,000 vnđ với khách hàng mới. - Và 65,000,000 vnđ với khách hàng cũ (kh đã mua hàng trước đó). Doanh số bán hàng trong tháng này là: 394,000,000 vnđ DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÓM NGƯỜI DÙNG Kích chọn nút Filter bên góc trái LeadCard Kết quả: Doanh số bán hàng trong năm này của nhóm “Nhân Viên Bán Hàng” DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Kích chọn nút Filter bên góc trái LeadCard Kết quả: Doanh số bán hàng trong năm này của “1 hoặc nhiều nhân viên” CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT – CRMOnline 44 Đường số 12, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò Vấp, Tp.HCM https://crmonline.vn Hotline: 0911 536 678
Tài liệu liên quan