Bài giảng Lập trình căn bản - Bài 4: Lệnh While - Hoàng Đắc Mạnh

4.1.2. Hoạt động của vòng lặp WHILE Vòng lặp while hoạt động theo nguyên tắc sau: Bước 1: Kiểm tra Biểu thức điều kiện trước Bước 2: Nếu điều kiện sai (=0) thì thoát khỏi lệnh while. - Nếu điều kiện đúng (!=0) thì thực hiện công việc rồi quay lại kiểm tra điều kiện tiếp.

ppt6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình căn bản - Bài 4: Lệnh While - Hoàng Đắc Mạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNGSỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VĨNH PHÚCTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - ĐỨC VĨNH PHÚCBÀI 4: LỆNH WHILEGiáo viên: Hoàng Đắc Mạnh4.1.1 Cú pháp4.1. Vòng lặp whilewhile ([biểu thức điều kiện])Công việc;Biểu thức điều kiện: giá xác định đk thoát cho vòng lặpTrong đó:Từ khóa while phải viết bằng chữ thường.Giáo viên: Hoàng Đắc MạnhBÀI 4: LỆNH WHILECông việc: được thể hiện bằng 1 câu lệnh hay 1 khối lệnh.4.1.2. Hoạt động của vòng lặp WHILEVòng lặp while hoạt động theo nguyên tắc sau:Bước 1: Kiểm tra Biểu thức điều kiện trướcBước 2: Nếu điều kiện sai (=0) thì thoát khỏi lệnh while.- Nếu điều kiện đúng (!=0) thì thực hiện côngviệc rồi quay lại kiểm tra điều kiện tiếp.Giáo viên: Hoàng Đắc MạnhBÀI 5: LỆNH WHILEVào4.1.3. Lưu đồGiáo viên: Hoàng Đắc MạnhBÀI 5: LỆNH WHILE4.2. Bài tập áp dụng 4.2.1. Bài tập 1Viết chương trình in ra màn hình 6 dòng chữ “LẬP TRÌNH CĂN BẢN” trên 6 hàng khác nhau ?Giáo viên: Hoàng Đắc MạnhBÀI 5: LỆNH WHILE4.3. Bài tập áp dụng 4.3.2. Bài tập 2Viết chương trình nhập vào n số nguyên và in ra dãy số từ 1 đến n
Tài liệu liên quan