Hướng dẫn sử dụng máy Fax KX-Fc241

Máy mẹ: -Phím MIDDLE SOFT là phím chính giữa ngay d-ới màn hình của máy mẹ. -Quay phím NAVIGATOR là phím hình tròn bên trái của máy mẹ -Nhấn OK là phím bên phải của phím NAVIGATOR Tay con: -Phím JOYSTIC hay MENU (của tay con) là phím hình tròn ở chính giữa tay con. -Phím OK =nhấn phím JOYSTIC vào -Phím SPEAKER PHONE là phím có biểu t-ợng hình loa

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy Fax KX-Fc241, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn sử dụng H−ớng dẫn sử dụng máy Fax KX-Fc241 Giới thiệu một số phím chức năng Máy mẹ: -Phím MIDDLE SOFT là phím chính giữa ngay d−ới màn hình của máy mẹ. -Quay phím NAVIGATOR là phím hình tròn bên trái của máy mẹ -Nhấn OK là phím bên phải của phím NAVIGATOR Tay con: -Phím JOYSTIC hay MENU (của tay con) là phím hình tròn ở chính giữa tay con. -Phím OK =nhấn phím JOYSTIC vào -Phím SPEAKER PHONE là phím có biểu t−ợng hình loa Bạn có thể tiến hành cài đặt các chức năng lần l−ợt nh− sau: 1. đặt thời gian (trên máy mẹ) Bạn ấn phím [MENU] Tiếp tục ấn [e] hoặc [f] cho đến khi màn hình hiển thi: SET DATE & TIME PRESS SET Bạn ấn phím [SET] Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng - ngày- năm - giờ - phút cho máy. Bạn ấn phím [*] để chọn AM, hoặc phím [#] để chọn PM. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ,ấn [MENU] để thoát 2. đặt LOGO (trên máy mẹ) Bạn ấn phím [MENU] Tiếp tục ấn [e] hoặc [f] cho đến khi màn hình hiển thi: YOUR LOGO Bạn ấn phím [SET] ; Khi đó bạn có thể vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát 3.Vμo số Fax của bạn (trên máy mẹ) Bạn ấn phím [MENU] Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 1 Hướng dẫn sử dụng Tiếp tục ấn [e] hoặc [f] cho đến khi màn hình hiển thi: YOUR FAX NO Bạn ấn phím[SET]; Lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số Fax của bạn. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát 4. Đặt chế độ in báo cáo sau mỗi bản fax (trên máy mẹ) Bạn ấn phím [MENU] Tiếp tục ấn [e] hoặc [f] cho đến khi màn hình hiển thị: SENDING REPORT =ERROR [+/-] Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn chế độ. Chế độ ERROR : in báo cáo khi Fax lỗi. ON: In ra sau mỗi khi gửi Fax. OFF: Không in báo cáo. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ 5. đặt chế độ nhận fax (trên máy mẹ) A) Máy để chế độ luôn luôn nhận fax tự động: Bạn nhấn phím AUTO ANSWER cho đến khi màn hình hiển thị Màn hình hiển thị FAX ONLY MODE Khi đó đèn AUTO ANSWER sáng.Trong tr−ờng hợp này thì tất cả các cuộc điện thoại gọi vào đều đ−ợc hiểu là tín hiệu fax đến. B) Máy để chế độ luôn luôn nhận fax thủ công: Bạn nhấn phím AUTO ANSWER cho đến khi màn hình hiển thị Màn hình hiển thị TEL MODE Khi đó đèn AUTO ANSWER tắt. Lúc này muốn nhận fax thì bạn phải nhấc tổ hợp lên trả lời điện thoại gọi đến, sau đó nhấn phím FAX START để nhận fax. 6. đặt số hồi chuông để nhận Fax (trên máy mẹ) ( Khi máy để chế độ FAX ONLY- chỉ nhận Fax ) : Bạn ấn phím [MENU] Tiếp tục ấn [e] hoặc [f] cho đến khi màn hình hiển thi: FAX RING COUNT Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 2 Hướng dẫn sử dụng RING=2 [+/-] Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn số l−ợng hồi chuông từ 1-9 . Nếu dùng kết hợp với máy trả lời tự động thì cần đặt hơn 4 hồi chuông. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát 7. đặt chức năng thống kê của máy FAX : ( Sau 30 bản Fax ) Bạn ấn phím [MENU] trên máy mẹ Tiếp tục ấn [e] hoặc [f]đến khi xuất hiện “ADVANCED SETTING” , ấn [SET] Tiếp tục ấn [e] hoặc [f] cho đến khi màn hình hiển thị: AUTO JOURNAL =ON [=/-] Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn chế độ ON ( sẽ in báo cáo thống kê sau mỗi 30 bản ), hoặc chế độ OFF ( không in báo cáo này ). Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát 8. đặt chức năng gửi Fax theo giờ (trên máy mẹ) Bạn ấn phím [MENU] ấn [#] [2] [5] nhấn [+] hoặc [-] để chuyển chế độ ON Bạn ấn phím [SET] máy sẽ hiển thị NO= ; bạn vào số Fax mà bạn cần Fax. Bạn ấn phím [SET] Màn hình sẽ hiển thị TIME=12:00 AM ; Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát 9. Khai thác bộ nhớ của máy : Nhớ tên ng−ời và số điện thoại. Nhớ số điện thoại vào máy mẹ: Nhấn [MENU] đến khi hiển thị “PHONEBOOK SET” ấn [*] Vào tên và nhấn [SET] Vào số điện thoại và nhấn [SET] Nhấn [MENU] Nhớ số điện thoại vào tay con: Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 3 Hướng dẫn sử dụng Nhấn phím PHONEBOOK (phím bên trái trên cùng, ngay phía d−ới màn hình) trên tay con Nhấn phím JOYSTIC, quay phím này đến khi xuất hiện “H/set PHONEBOOK”. Nhấn phím JOYSTIC vào. Sử dụng bàn phím đánh vào tên ng−ời, trong quá trình đánh tên sử dụng JOYSTIC để dịch chuyển con trỏ. Nhấn phím JOYSTIC vào đê xác nhận Sử dụng bàn phím đánh số vào 1080 Nhấn phím JOYSTIC vào đê xác nhận Quay phím JOYSTIC vào để chọn loại bạn muốn, tốt nhất là cứ chọn OFF Nhấn phím JOYSTIC vào mục SAVE để xác nhận . Tìm số điện thoại trong danh sách Nhấn vào phím PHONEBOOK (phím trên cùng bên trái tay con) Dùng phím JOYSTICK để tìm tên ng−ời cần gọi Tìm thấy rồi thì chỉ bấm phím TALK (Phím màu xanh) để gọi. Nhớ là nói chuyện ít thôi không tốn tiền điện thoại nhé 10. Cách gửi bản fax : - Bạn để tài liệu úp xuống khay; - Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím [MONITOR]; - Quay số Fax mà bạn cần Fax. Sau đó bạn chờ cho khi đến nghe tiếng rít u..u.. của tín hiệu Fax thì bạn ấn phím [START] để gửi bản Fax đi; Hoặc bạn có thể ấn phím [START] ngay sau khi bạn quay số. 11. PHOTOCOPY - Bạn để tài liệu úp xuống khay; - ấn [COPY START] - ấn [+] hoặc [-] để chọn kích th−ớc phóng to , thu nhỏ - ấn [COPY START] Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 4 Hướng dẫn sử dụng - Đợi 20 s. - ấn [STOP] để ngừng copy 12. Ghi âm lời chμo Trên máy mẹ: -Nhấn giữ phím [GREETING] đến khi máy phát tiếng bip dài, thông báo cho bạn bắt đầu ghi âm. Ghi âm lời chào (không dài quá 1 phút) rồi ấn [GREETING] để thoát. 13. Gửi fax đến nhiều địa chỉ cùng một lúc -Nhập danh sách : ấn MENU ấn # sau đó dùng phím [+] hoặc [-] để chọn số cần gửi từ danh sách ấn SET để l−u và tiếp tục chọn những số khác ấn SET lần nữa để thoát. -Gửi đi: Bạn để tài liệu úp xuống khay; ấn phím [f] Nhấn tiếp [+] hoặc [- ] để chọn “Broadcast” Sau đó ấn phím [START] để gửi bản Fax đi 14.từ chối các bản fax không mong đợi Kích hoạt chế độ: ấn [MENU] cho đến khi màn hình hiển “JUNK FAX PROH“’ ấn [f] ấn + / - để chọn chế độ ON ấn [SET] ấn [MENU] Nhập các địa chỉ mà bạn không muốn nhận FAX váo “JUNK LIST” (Ví dụ những địa chỉ th−ờng Fax quảng cáo) ấn [MENU] cho đến khi màn hình hiển “JUNK FAX PROH“ ấn [f] cho đến khi màn hình hiển “JUNK LIST SET“ ấn [SET] ấn [+] hoặc [-] để chọn địa chỉ mong muốn ấn [SET] Nhấn [STOP] Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 5 Hướng dẫn sử dụng Khi đó bạn sẽ không phải nhận những bản FAX không mong đợi từ các địa chỉ có trong danh sách “JUNK LIST” 15.Nhận fax từ xa -Kích hoạt chế độ nhận Fax từ xa: ấn MENU ấn # sau đó 41 Màn hình hiển thị: FAX ACTIVATION = ON (+/-) ấn + hoặc – để chọn chế độ ON/OFF ấn SET, rồi vào mã nhận Fax (mặc định là: “*#9” ) ấn SET và MENU để thoát. -Khi đó, bạn sẽ không phải thao tác tại máy mẹ để nhận Fax nữa. Bạn chỉ cần ấn [*][#][9] (mã mặc định) trên tay con để nhận Fax. 16. Đμm thoại giữa các tay con Tay con 1 Nhấn [INT] và [2] (tay con cần đàm thoại) Tay con 2 ấn phím thoại để trả lời 17.ghi âm đμm thoại 2 chiều (chỉ dùng cho tay con) ấn [JOYSTIC] Nhấn [OK] Ghi âm xong bấm STOP để kết thúc 18. Lập nhóm Bấm [JOYSTIC] Chọn “SETTING HANDSET” , bấm [OK] Chọn “DISPLAY OPTION”, bấm [OK] Chọn “CATEGORY NAME”, bấm [OK] Chọn nhóm , bấm [OK] Vào tên nhóm, bấm [OK] Sau đó bạn có thể chọn màu cho nhóm, để khi đổ chuông bạn biết cuộc gọi thuộc nhóm nào. - Chọn màu cho nhóm Bấm [JOYSTIC] Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 6 Hướng dẫn sử dụng Chọn “SETTING HANDSET” , bấm [OK] Chọn “DISPLAY OPTION”, bấm [OK] Chọn “PRIVATE COULOR”, bấm [OK] Chọn màu green (xanh), Red(đỏ), orange( da cam) Bấm [OK] 19.Chặn không cho gọi ra ngoài Dòng máy này đ−ợc thiết kế chức năng độc đáo ngăn chặn cuộc gọi, chức năng này nhằm không cho bà hàng xóm sang gọi nhờ điện thoại buôn chuyện. Chặn từ máy mẹ Nhấn [MENU] Nhấn [#] [2][8] Nhấn [SET] Nhập vào “0000” Nhấn [+] hoặc [-] chọn chế độ ON Nhấn [SET] rồi Nhấn [MENU] để kết thúc Chặn từ tay con Bấm [JOYSTIC] Chọn “SETTING HANDSET” , bấm [OK] Chọn “CALL OPTION”, bấm [OK] Chọn “CALL BAR”, bấm [OK] Nhập vào “0000” (bốn số 0) Chọn chế độ ON, ấn [OK] Đặt máy. 20.Ngăn cản cuộc gọi di động , ngoại tỉnh Bấm [JOYSTIC] Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 7 Hướng dẫn sử dụng Chọn “SETTING BASE” , bấm [OK] Chọn “CALL OPTION”, bấm [OK] Chọn “CALL RESTRICTED”, bấm [OK] Nhập vào “0000” (bốn số 0) Chọn những máy cần chặn (tay con hay máy mẹ) Vào số máy cần chặn (ví dụ : nhập “09” sẽ cấm gọi di động; “17” sẽ cấm dùng dịch vụ 171,178…; “0” cấm cả di động và ngoại tỉnh…) ấn [OK] , để xoá số cấm, ấn [C] Gác máy. Cụng ty TNH Điện Tử Viễn Thụng Hà Nội Addr: 41 Vừ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Ph one: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn 8
Tài liệu liên quan