Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver (Tiếng việt)_P14: Tạo trang đầu tiên

• Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó. • Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server. • Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau. • Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS. • Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh vào các Trang.

doc8 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 4724 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver (Tiếng việt)_P14: Tạo trang đầu tiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DREAMWEAVER8 BÀI 14 NGÀY 17.8/.2006 SOẠN KS TRẦN VIỆT AN SÁCH DREAMWEAVER 8 Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó. Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server. Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau. Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS. Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh vào các Trang. I.TẠO 1 TRANG MỚI : Trang đầu Tiên trong 1 Site sẽ là Trang Index.html. Sau đó tạo các Trang kế tiếp . Để tạo 1 Trang Mới , bạn sử dụng Start Page hay HT New Document. II.SỬ DỤNG START PAGE : Trong phần Create New > Nhấp HTML .(H1). Bạn cũng có thể sử dung Start Page để mở các Trang mà bạn đã làm việc gần đây . Chỉ việc nhấp tên của Mục trong Phần Open a recent Item của Start Page. Nhấp ColFusion hoặc PHP cũng tạo 1 Trang HTML . Nhấp CSS sẽ tạo 1 Style Sheet CSS Mới . (H2). Nhấp bất kỳ chọn lựa khác sẽ tạo các tài liệu được thiết kế cho ngôn ngữ lập trình Web khác nhau. Nếu nhấp bất kỳ Mục trong Phần Create From Samples của Start page , Dreamweaver mở HT New Document để bạn chọn Trang Mẫu.Các Bạn nên nhấp từng Mục để xem. Có thể tắt Start page : Menu Edit > Preferences > Nhấp Hạng Mục General > Hủy chọn Show Start page. SỬ DỤNG HT NEW DOCUMENT : Menu File >New ( Ctrl+N ). HT New Document hiện ra > Đang mở Tab General.(H3). Chọn 1 Mục trong Cột Category > Cột Basic Page sẽ thay đổi tùy Mục bạn đã chọn. Chọn Mục ở Cột Phải > Khung Preview có Ảnh xem trước ( Hầu như có sẵn khi chọn Trang Mẫu và Template với phần mô tả bên dưới ). Bạn có thể tạo 1 số tài liệu trong HT nầy > Menu bật lên Document Type (DTD) sẽ có sẵn . Bạn có thể thay đổi DocType từ Menu bật lên. Thí dụ chọn Page Designs(CSS).(H4). Nếu muốn thay đổi bất kỳ xác lập mặc định > Preference > HT Mới xuất hiện > bạn có thể thay đổi loại tài liệu. (H5). Tab Templates sẽ đề cập sau. ĐẰNG SAU DOCTYPE : DocType là 1 phần khai báo ở đầu 1 Trang HTML nhằm xác định DTD ( Document Type Definition ) đang được sử dụng cho File . Các trình duyệt Web sử dụng phần khai báo DocType để xác định cách trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dreamweaver chèn Doctype XHTML 1.0Transitional và mã mà nó tạo nhất quán với chuẩn đó.(H6). SỬ DỤNG CÁC TRANG MẪU ; Mở HT New Document > Cột Category > Chọn Mục CSS Style Sheets là các tài liệu Style Sheet CSS > Chọn bất kỳ Style Sheet mẫu > Thấy Ảnh xem trước và phần Mô tả . (H7). Mở HT New Document > Cột category > Chọn Frameset> Có 15 Frameset tạo sẵn với các kiể Khung khác nhau .(H8). Hạng Mục Page Designs(CSS) cung cấp 6 mẫu tốt hoàn toàn dựa vào CSS cho kiểu trình bày của chúng.(H9). Starter page cung cấp cho bạn hàng chục trang để bạn sử dụng để tạo toàn bộ các Site .(H10). Có một số Hạng Mục Site như : Entertaiment, Travel . Spa và nhiều hơn nửa. Mỗi loại Site có 1 Trang chủ - 1 Trang sản phẩm - 1 Trang văn bản -1 Trang Catalog – 1 Trang Calendar. Tất cả chia sẻ cùng 1 kiểu thiết kế cơ bản . Những loại nầy hữu dụng nhưng được tạo dựa vào các Table để trình bày.(H11). Page Designs cho các kiểu trình bày (Layout) cơ bản : Một cửa sổ Đăng nhập – 1 Trang Catalog – 1 mẫu biểu chú giải . Những Layout nầy cũng được tạo bằng cách sử dụng các tables để trình bày .(H12). Tạo 1 trang từ 1 Trang Mẫu : File > New .(Ctrl+N). Chọn 1 Mục trong Cột Category > Cột Phải thay đổi theo . Chọn Mục ở Cột Phải > Preview cho bạn xem Ảnh trước có phần mô tả bên dưới . Nhấp Create.(H13). Chỉnh sửa Trang Mẫu theo ý muốn.