Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver(Tiếng việt)_P2: Cửa sổ tài liệu

1. Khi nhấp Shortcut hiện ra Bảng WorkSpace Setup > Chọn Designer > Ok. Nếu thay đổi chọn lựa trên > Menu Window > WorkSpace LayOut . Ra 3 Mục để bạn chọn lựa .Sách nầy giả định tất cả mọi người dùng Window đều chọn Designer LayOut . (H1).

doc5 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2784 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver(Tiếng việt)_P2: Cửa sổ tài liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan