Hướng dẫn viết Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Là sản phẩm của đoàn ĐGN • Được hoàn thành trong thời gian nghiên cứu hồ sơ của đoàn • Phục vụ: Khảo sát sơ bộ và chính thức

pdf11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn viết Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ Cục Khảo thí và KĐCLGD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ • Là sản phẩm của đoàn ĐGN • Được hoàn thành trong thời gian nghiên cứu hồ sơ của đoàn • Phục vụ: Khảo sát sơ bộ và chính thức NỘI DUNG 1. Mức độ phù hợp của báo cáo TĐG 2. Việc đánh giá các tiêu chí 3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá hoặc đánh giá chưa đầy đủ 4. Danh sách những tiêu chí cần kiểm tra minh chứng 5. Danh sách những minh chứng cần bổ sung 6. Đối tượng và nội dung phỏng vấn 7. Cơ sở vật chất, hoạt động chính khoá và ngoại khoá cần khảo sát NỘI DUNG I. Mức độ phù hợp của báo cáo TĐG 1. Nội dung 2. Cách lập luận và lý giải 3. Các ý kiến khác NỘI DUNG II. Việc đánh giá các tiêu chí 1. Việc mô tả hiện trạng của các tiêu chí 2. Việc xác định điểm mạnh, điểm yếu 3. Việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục 4. Việc sử dụng minh chứng 5. Tính trung thực, đầy đủ của minh chứng 6. Kết quả tự đánh giá các tiêu chí NỘI DUNG III. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá hoặc đánh giá chưa đầy đủ 1. Tiêu chí...thuộc tiêu chuẩn... 2. Tiêu chí...thuộc tiêu chuẩn... ... Ghi chú: Đối với tiêu chí chưa được phân tích đầy đủ cần nêu cụ thể. IV. Danh sách những tiêu chí cần kiểm tra minh chứng TT Tiêu chuẩn Tiêu chí Minh chứng cần kiểm tra (chỉ cần ghi rõ mã số minh chứng) 1 2 V. Danh sách minh chứng cần kiểm tra hoặc cần bổ sung • Thông thường là những hồ sơ, sổ sách, tư liệu, hiện vật của nhà trường với mục đích làm rõ hơn các minh chứng được dùng trong BC tự đánh giá • Cần chỉ rõ là những tài liệu nào ? VI. Đối tượng và nội dung phỏng vấn TT Tiêu chuẩn Tiêu chí Đối tượng được phỏng vấn Số lượng Nội dung phỏng vấn Ghi chú 1 2 VII. Cơ sở vật chất, hoạt động chính khoá và ngoại khoá của nhà trường cần quan sát • Cơ sở vật chất: Nhà ăn, khu vui chơi, thư viện, phòng học, trang thiết bị dạy học, đồ chơi,... • Hoạt động chính khoá • Hoạt động ngoại khoá (nếu có) TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Tài liệu liên quan