Kế hoạch hóa “năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân nhất là lực lượng thanh thiếu niên về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ nói riêng. Nhằm tăng cường lập lại trật tự giao thông, trật tự lòng lề đường, chống ùn tắc giao thông ở các tuyến đường trọng điểm giao lộ và nút giao thông quan trọng; phấn đấu giảm dần tỷ lệ về tai nạn giao thông trên địa bàn quận. - Định hướng xây dựng nếp sống văn hóa — văn minh đô thị cho mỗi người, cho cộng đồng sống và làm việc theo pháp luật và quy định, quy ước của cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” với mục tiêu chung là xây dựng thành phố An toàn

pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch hóa “năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH HÓA “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề “ Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau: I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU: 1. Mục tiêu: -Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân nhất là lực lượng thanh thiếu niên về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ nói riêng. Nhằm tăng cường lập lại trật tự giao thông, trật tự lòng lề đường, chống ùn tắc giao thông ở các tuyến đường trọng điểm giao lộ và nút giao thông quan trọng; phấn đấu giảm dần tỷ lệ về tai nạn giao thông trên địa bàn quận. - Định hướng xây dựng nếp sống văn hóa — văn minh đô thị cho mỗi người, cho cộng đồng sống và làm việc theo pháp luật và quy định, quy ước của cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” với mục tiêu chung là xây dựng thành phố An toàn - Sạch đẹp — Thân thiện; góp phần làm chuyển biến mỹ quan đô thị của quận và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. -Tăng cường lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, xem đây là khâu đột phá nhằm giảm bức xúc trong nhân dân; phấn đầu từng bước xây dựng nền hành chính hướng vào phục vụ dân, vì dân. 2. Yêu cầu: -Để Kế hoạch “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đạt được hiệu quả cao nhất, cần có sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên củacác cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân từ quận đến phường, các phòng ban, đơn vị và sự phối hợp tuyên truyền vận động của Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức xã hội; đồng thời công tác xây dựng văn minh đô thị ở địa bàn cơ sở phải trở thành chỉ tiêu thi đua bắt buộc trong bình xét thi đua năm 2008. -Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, trường học, cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện văn minh đô thị nhằm tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân trực tiếp hưởng ứng tham gia với tư cách là một chủ thể vừa vận động vừa thực hiện. II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN: 1. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông: 1.1- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 23/8/2007 của UBND Quận và mở một cuộc vận động lớn trong nhân dân quận Bình Thạnh “Toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự và an toàn giao thông đường bộ” không vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, không đua xe trái phép; không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán hoặc tập kết phương tiện, hàng hóa, vật tư gây ách tắt giao thông. Phấn đấu 100% người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố. 1.2- Xây dựng phương án tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng: lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng dân quân cơ động của quận đội, lực lượng Công an và dân quân các phường nhằm điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, xử lý kịp thời những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, phấn đấu giảm số điểm và số vụ ùn tắt giao thông trên địa bàn quận. 1.3- Mỗi phường xây dựng từ 01 đến 02 tuyến đường trọng điểm để thực hiện chủ trương lề thông, hè thoáng, sạch đẹp, tạo sự chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Riêng các phường trung tâm quận: Phường 1, 2, 3, 6, 7, 14 có phương án phối hợp thực hiện triệt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị khu vực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, các công sở, Đài liệt sỹ và chợ Bà chiểu. 1.4- Tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, ngăn chặn kịp thời, xử lý thật nghiêm những trường hợp tệ nạn đua xe trái phép. Phấn đấu giảm tối đa tai nạn giao thông trong đó tai nạn giao thông nghiêm trọng giảm 20%, trên cả 3 mặt: số sụ, số người chết và số người bị thương. 2. Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng: 2.1- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn quận (2006 — 2010); cần tập trung các nội dung: - Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, không vứt rác ra đường phố, xuống kênh rạch. Thường xuyên thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy góp phần hạn chế tối đa việc ngập úng trong các khu dân cư; duy tu sửa chữa và nâng cấp kịp thời các con đường, hẻm hư hỏng làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và việc lưu thông của các phương tiện. - Thực hiện tốt tiêu chuẩn xây dựng công sở văn minh — an toàn - sạch đẹp tại các công sở, cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất — kinh doanh hoạt động trên địa bàn quận. - Có phương án bố trí các thùng rác, nhà vệ sinh công cộng; hệ thống đèn chiếu sáng .. ở những nơi công cộng. 2.2- Xây dựng nếp sống văn hóa trên đường phố, giữ gìn vệ sinh, không tiểu tiện, khạc nhổ bừa bãi; xây dựng thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong nội bộ nhân dân. 2.3- Kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm kênh rạch, nước thải y tế, chất lượng vệ sinh đô thị, xử lý nghiêm khắc các doanh nhgiệp gây ô nhiễm, bắt buộc triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm, phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn thu gom đạt 100%, tỷ lệ chất thải nguy hại đạt 100%, tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%. Kiên quyết và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường. 2.4- Có biện pháp giải quyết các tệ nạn xã hội ở công viên, người lang thang, ăn xin, trẻ em cơ nhỡ; kiên quyết đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc gửi về địa phương, gia đình quản lý. 3. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị: 3.1- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm cố ý hoặc không tự nguyện chấp hành trong việc xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm đất công, sông, kênh, rạch. Xác định rõ hành lang kỹ thuật để làm cơ sở kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường giao thông, lộ giới hẻm, sông, rạch và các công trình khác có liên quan đến đường nội bộ khu dân cư, chung cư. 3.2- Thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành các quy định đối với các đơn vị thi công công trình đào đường, vỉa hè, duy tu dặm vá mặt đường trên các tuyến đường, không để gây hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông. 4. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, địa bàn dân cư xanh - sạch và chăm lo tốt đời sống nhân dân: 4.1- Tập trung duy trì hoạt động các tụ điểm sinh hoạt văn hóa ở khu phố để thu hút các tầng lớp nhân dân đến sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu niên. Từng bước đầu tư có trọng điểm về cơ sở vật chất nhằm hoàn chỉnh và triển khai phương án quy hoạch ngành; tập trung chỉnh trang nâng cấp các điểm có sẵn để phục vụ tốt các hoạt động, phong trào quần chúng. 4.2- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phấn đấu 01 phường đạt chuẩn phường văn hóa; nâng cao chất lượng khu phố văn hóa, 100% khu phố tiên tiến 3 năm liên tục đăng ký xây dựng khu phố văn hóa; 65% khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa; 65% Tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố - mặt trận đạt chuẩn văn hóa. 4.3- Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; nâng cao tính xã hội hóa của chương trình, huy động nguồn lực của cộng đồng xã hội trên cơ sở tăng cường hơn nữa trách nhiệm của xã hội và của mọi người dân về mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, tạo thành một phong trào hành động sâu rộng trong nhân dân. Phấn đấu đến hết quý II/2008 đưa 34 hộ còn trong chương trình có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm; lên mức thu nhập trên 6 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến cuối năm 2008 đưa từ 30 — 40% hộ cận nghèo có mức thu nhập trên 6 triệu đồng/người/năm lên mức trên 8 triệu đồng/người/năm (1.270 hộ), trong đó trên mức 10.000.000 đồng người/năm (317 hộ). 4.4- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy; vận động nhân dân tham gia, phối hợp trong việc tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ, giới thiệu việc làm, học văn hóa, đào tạo nghề chăm sóc sức khỏe và cùng gia đình có giải pháp hỗ trợ cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, có công ăn việc làm, tránh phân biệt đối xử, định kiến, nhằm giúp cho người tái hòa nhập cộng đồng an tâm, ngăn ngừa thấp nhất hành vi tái nghiện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm mua bán chất ma túy; phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự đạt từ 10% trở lên so năm 2007. 5. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính: 5.1- Tiếp tục thực hiện ứng dụng có hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nối mạng liên thông thí điểm mạng công nghệ thông tin với 5 UBND phường và tiếp tục triển khai mở rộng đối với 4 phường có đủ điều kiện. Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các lĩnh vực, cung cấp dịch vụ hành chính tốt nhất đến công dân. 5.2- Tăng cường thực hiện thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý và điều chuyển, sắp xếp bố trí công tác khác đối với những trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Phấn đấu hạn chế tối đa tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn (hồ sơ giải quyết đúng hạn tối thiểu đạt từ 80% trở lên đối với tất cả các lĩnh vực). Công khai đầy đủ 100% các quy trình, thủ tục hồ sơ hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân. 5.3- Nâng cao văn hóa ứng xử trong công sở và trong cộng đồng, phấn đấu 100% các đơn vị, phòng ban và các Ủy ban nhân dân phường hưởng ứng thực hiện văn hóa ứng xử cộng đồng nhằm xây dựng sự thân thiện của cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân; xây dựng thái độ ứng xử văn minh, lịch sự của công chức với nhân dân và với khách nước ngoài.. Trong đó chú trọng xây dựng tác phong văn minh trong giao tiếp hành chính và thực thi công vụ; xây dựng tinh thần phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ công chức phải biết “cười”, biết “cảm ơn, xin lỗi” khi giao tiếp và hành xử công vụ; hướng dẫn tận tình, cụ thể cho tổ chức và công dân khi có yêu cầu. 5.4- Thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo, nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng ban trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động đúng theo quy chế. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một dấu, một cửa”; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức viên chức về trình độ quản lý nhà nước, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo kế hoạch. Tổ chức sắp xếp bộ máy các phòng ban, đơn vị, các UBND phường trên cơ sở gọn, nhẹ, tiết kiệm biên chế, chi phí hành chính nhưng phải đảm bảo đủ năng lực trình độ và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1- Phân công thực hiện: 1.1- Nội dung “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” được triển khai trên nhiều lĩnh vực, có liên quan đến tất cả các phòng, ban, đơn vị và các Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban nhân dân quận phân công các đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách từng lĩnh vực chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, phòng ban chuyên môn và các phường triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch. 2.2- Giao Thủ trưởng các đơn vị: - Ban chỉ huy Công an quận chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, Phòng Quản lý đô thị và các Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai và thực hiện nội dung 1. - Phòng tài nguyên — Môi trường quận chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Cty Dịch vụ công ích quận, Trung tâm y tế dự phòng và các Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai và thực hiện nội dung 2. Riêng nội dung 2.4 giao Phòng Lao động thương binh và xã hội tham mưu kế hoạch thực hiện. - Thanh tra xây dựng quận chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện nội dung 3. - Phòng Văn hóa thông tin - thể thao quận chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và các Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai và thực hiện nội dung 4. - Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân quận chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức triển khai và thực hiện nội dung 5. - Phòng Tư pháp chủ trì biên soạn và tổ chức tốt việc tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ về Luật giao thông đường bộ, các Văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị để nhân dân tự giác thực hiện. Về tuyên truyền bề nổi và cổ động trực quan giao Trung tâm văn hóa có kế hoạch thực hiện cụ thể. - Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với cơ quan chủ trì và phòng ban liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân quận duyệt cấp kinh phí và quản lý, thanh quyết toán nguồn kinh phí dành cho việc triển khai thực hiện kế hoạch đúng quy định. -Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc quận: •Chủ trì và phối hợp thực hiện các nội dung của kế hoạch theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao. •Tổ chức chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch triển khai đến các Khu phố, Tổ dân phố; tổ chức truyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cộng đồng dân cư và cán bộ công chức - người lao động, cán bộ chiến sĩ công an, quân sự của phường. •Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên tổ chứckiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. •Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và nhân điển hình ở cơ sở. - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng quậnchủ trìphối hợp với phòng văn hóa thông tin - thể thao và các phòng ban, đơn vị liên quan đề xuất các danh hiệu thi đua, kiểm tra, đề xuất khen thưởng phong trào thi đua định kỳ 6 tháng và cả năm theo quy định. 1.3- Đề nghịỦy ban MTTQ quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động quận có biện pháp lồng ghép triển khai Kế hoạch “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trong hệ thống tổ chức của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng nếp sống văn hóa — văn minh đô thị trong các tổ chức thành viên và đoàn viên, hội viên của các đoàn thể. Thông qua các phong trào thi đua, tổ chức cho quần chúng ra quân thực hiện các nhiệm vụ tại cộng đồng, tổ chức các hoạt động tập thể như các cuộc thi tìm hiểu, thi vẽ, làm báo tường, sáng tác thơ nhạc, hội diễn về chủ đề của năm 2008 ở nhiều quy mô với nội dung phù hợp các nhóm đối tượng. 2- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo: - Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và các Chủ tịch UBND phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận căn cứ kế hoạch của quận xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị mình và gửi Kế hoạch về UBND quận (Văn phòng HĐND & UBND quận) chậm nhất trước ngày 20 tháng 1 năm 2008 để tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện. - Ngày 20 hàng tháng các cơ quan đơn vị và các phường gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của đơn vị mình về Văn phòng HĐND & UBND quận để tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND quận và thành phố - Thời gian từ ngày 10/12 đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2008 các cơ quan đơn vị và các phường phải tổ chức tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của đơn vị mình; đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện lâu dài trong những năm tiếp theo.Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và các Chủ tịch UBND phường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.