Kế hoạch hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi

A. Đặc điểm tình hình: Năm học 2015 - 2016 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; Năm học tiếp tục thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; Bước vào năm học mới, Liên đội trường TH Quảng Châu xác định những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau: 1. Thuận lợi: - Công tác giáo dục thiếu nhi và hoạt động công tác Đội cũng như phong trào thanh thiếu nhi luôn được sự quan tâm sâu sắc của Chi bộ, Ban giám hiệu và nhà trường. - Thường xuyên được sự hướng dẫn tổ chức các hoạt động của huyện Đoàn - Hội đồng Đội, phòng GD&ĐT thông qua các đợt tập huấn và công văn hướng dẫn. - Đội ngũ các đồng chí phụ trách chi đội có kinh nghiệm và nhiệt tình trong việc tổ chức các phong trào và công tác giáo dục thiếu niên. - Là một Liên đội có truyền thống trong các phong trào hoạt động trong những năm học trước. Đa phần đội viên tích cực và có ý thức tốt trong việc rèn luyện và học tập. 2. Khó khăn: - Điều kiện kinh tế địa phương nói chung và cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho hoạt động Đội nói riêng đang còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Mặt trái của cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội tiếp tục tác động vào nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi đạo đức của một bộ phận đội viên và phần nào ảnh hưởng tới hoạt động Đoàn - Đội và các phong trào thiếu nhi. - Một số đồng chí được phân công làm phụ trách do điều kiện gia đình hoặc hạn chế về năng khiếu tổ chức hoạt động thiếu nhi nên ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các kế hoạch đề ra.

doc11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 772 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HĐĐ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH QUẢNG CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Châu, ngày 6 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI Năm học: 2015- 2016 Đặc điểm tình hình: Năm học 2015 - 2016 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỉ niệm trọng thể những ngày lễ lớn: Kỉ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; Năm học tiếp tục thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”; Bước vào năm học mới, Liên đội trường TH Quảng Châu xác định những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau: 1. Thuận lợi: - Công tác giáo dục thiếu nhi và hoạt động công tác Đội cũng như phong trào thanh thiếu nhi luôn được sự quan tâm sâu sắc của Chi bộ, Ban giám hiệu và nhà trường. - Thường xuyên được sự hướng dẫn tổ chức các hoạt động của huyện Đoàn - Hội đồng Đội, phòng GD&ĐT thông qua các đợt tập huấn và công văn hướng dẫn. - Đội ngũ các đồng chí phụ trách chi đội có kinh nghiệm và nhiệt tình trong việc tổ chức các phong trào và công tác giáo dục thiếu niên. - Là một Liên đội có truyền thống trong các phong trào hoạt động trong những năm học trước. Đa phần đội viên tích cực và có ý thức tốt trong việc rèn luyện và học tập. 2. Khó khăn: - Điều kiện kinh tế địa phương nói chung và cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho hoạt động Đội nói riêng đang còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Mặt trái của cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội tiếp tục tác động vào nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi đạo đức của một bộ phận đội viên và phần nào ảnh hưởng tới hoạt động Đoàn - Đội và các phong trào thiếu nhi. - Một số đồng chí được phân công làm phụ trách do điều kiện gia đình hoặc hạn chế về năng khiếu tổ chức hoạt động thiếu nhi nên ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các kế hoạch đề ra. B. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp cơ bản: - Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015- 2016 của Hội đồng Đội huyện Quảng Xương. - Căn cứ vào Kế hoạch của Trường TH Quảng Châu về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. - Căn cứ vào thực trạng công tác Đội và phong trào thiếu thi của Liên đội nhà trường năm học 2015 - 2016. Với đặc điểm tình hình như trên, Liên đội trường TH Quảng Châu xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học trong năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau: I- Mục tiêu chung: 1- Triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Tham mưu cho các cấp bộ Đoàn tổng kết, đề ra các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhiệm kì tới. 2- Tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động của Đội. 3- Làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi. 4- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy Đội , đảm bảo chất lượng đội viên; Chú trọng công tác tham mưu xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. II- Chủ đề năm học 2015- 2016: “Thiếu nhi Việt Nam Tự hào truyền thống Hiếu học, chăm ngoan Tiến bước lên Đoàn” III- Các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản: 1- Về công tác tổ chức: - Hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội Chi đội. Tổ chức Đại hội điểm và Đại hội đồng loạt . Bầu Ban chỉ huy chi đội gồm 3 bạn, - Thành lập đội sao đỏ gồm 12 bạn. - Thành lập đội thanh thiếu niên xung kích, trực luân phiên ở các lớp. - Đại hội Liên đội tổ chức vào ngày / 9/ 2015 bầu Ban chỉ huy Liên đội - Ban chỉ huy Liên đội giao ban 1 lần/ tháng. 2- Về rèn luyện: 2.1- Đạo đức: - Chỉ tiêu: + Hạnh kiểm đạt từ 98% trở lên + Không có HS vi phạm các tệ nạn xã hội. + Chi đội đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”: trên 12 chi đội. - Nội dung và biện pháp thực hiện: + Chú trọng tuyên truyền, giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 điều Bác Hồ dạy đối với đội viên. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục tình cảm trong sáng, lối sống lành mạnh, ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, thương yêu, tương trợ lẫn nhau ở đội viên. + Thông qua các hoạt động như: học tập, rèn luyện, lao động nhằm giúp các bạn đội viên nâng cao ý thức phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Qua đó, chuẩn bị tốt cho việc phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thông qua các hình thức giáo dục và tuyên truyền, hướng dẫn các bạn đội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. + Duy trì tốt phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, phong trào “ Uống nước nhớ nguồn”; “ Em yêu biển đảo Việt Nam”; “ Đền ơn đáp nghĩa” và nâng cao hiệu quả phong trào “ Kế hoạch nhỏ” trong thời kì mới và phong trào “ tuổi nhỏ làm việc nhỏ” hay “ nghìn việc tốt”, thực hiện quy tắc ứng xử ở đội viên, sơ kết từng tuần về việc thực hiện ở các chi đội. + Tăng cường các biện pháp xây dựng chi đội tự quản, tạo nề nếp rèn luyện nghiêm túc, hiệu quả. Ngăn ngừa các thói hư tật xấu của đội viên, kỉ luật nghiêm những đội viên vi phạm. + Phối hợp tốt với các tổ chức xã hội trong việc giáo dục đạo đức, tính kỉ luật ở đội viên. 2.2- Học tập: - Chỉ tiêu: - Loại : 80 HS - Không có học sinh xếp loại kém về học lực. + Học sinh giỏi văn hoá: - Cấp tỉnh: 04 giải (2 giải văn hoá, 2 giải năng khiếu) - Cấp huyện: 20 giải văn hoá trở lên ( trong đó có nhiều giải nhất, nhì, ba). + Số giải học sinh giỏi cấp huyện các môn năng khiếu: 15 giải. +Tỷ lệ học sinh chuyển lớp: 95% trở lên; +Tỷ lệ học sinh HTCT: 100% ; + 100% đội viên có đủ và đúng quy định về sách, vở, đồ dùng phục vụ cho học tập. + 100% đội viên thực hiện phong trào “Vở sạch chữ đẹp”, - Nội dung và biện pháp thực hiện: + Phát động và thực hiện tốt các phong trào như: “Đôi bạn cùng tiến”; Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.Tham gia phát hiện và tố giác những bạn đội viên còn chưa nghiêm túc trong thi cử như: quay cóp, nhìn bài của bạn ... + Hưởng ứng và tham gia tốt các Hội vui học tập do Liên đội nhà trường cũng như chi đội tổ chức, các hình thức sân chơi bộ môn ... Mỗi chi đội thành lập ban cán sự bộ môn, truy hỏi bài, kiểm tra bài trước khi vào học. + Liên đội lập kế hoạch kiểm tra và chấm đồ dùng học tập vào đầu năm và học kì. + Phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức tốt hoạt động Báo bảng. + Phụ trách chi đội thường xuyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ hướng dẫn đội viên phát huy tinh thần hỗ trợ bạn nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Tiếp tục duy trì tốt phong trào “ Đôi bạn cùng tiến”. Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, động viên những đội viên thực hiện tốt các phong trào học tập. + Phát động thực hiện phong trào “Vở sạch chữ đẹp” đến từng đội viên. Tổ chức chấm và đánh giá kết quả thực hiện phong trào vào đầu năm học; cuối kì I và cuối năm học. Khen thưởng kịp thời những chi đội thực hiện tốt phong trào. + Duy trì tốt phong trào “Luyện nét chữ - Rèn nết người”. + Khen thưởng kịp thời những đội viên thực hiện tốt nội quy và đạt thành tích trong việc chống tiêu cực trong học tập. Bên cạnh đó có hình thức kỉ luật nghiêm khắc các bạn đội viên và những chi đội thực hiện chưa tốt các phong trào thi đua học tập. 2.3- Về duy trì sĩ số: - Chỉ tiêu: Duy trì sĩ số 100%. - Nội dung và biện pháp thực hiện: + Với mục đích nhằm giúp đỡ những đội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường bằng cả vật chất và tinh thần. Quan tâm đến những đối tượng đội viên còn chưa ngoan, giúp đỡ, cảm hoá, không phân biệt đối xử ... + Tích cực tham gia công tác vận động đội viên ra lớp vào đầu năm học. + Tích cực tổ chức có hiệu quả phong trào “Giúp bạn đến trường”, “Đôi bạn cùng tiến” ở từng chi đội. + Tiếp tục thực hiện tốt khẩu hiệu năm học: “An toàn đến trường” + Phối kết hợp với Đoàn - Đội địa phương trong việc tuyên truyền và giáo dục những bạn đội viên chưa tiến bộ. 2.4- Về hoạt động văn hoá văn nghệ - TDTT: - Chỉ tiêu: +100% đội viên tham gia vào các hoạt động, phong trào do liên đội tổ chức. + Tổ chức Múa hát tập thể: 1 buổi/ tuần. + Tổ chức TD giữa giờ: 2 buổi/ tuần. + Tổ chức các trò chơi dân gian: 2 buổi/ tuần. + 100% học sinh thực hiện tốt Quy tắc ứng xử đội viên và có kỹ năng ứng xử thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô, người trên. + 100% đội viên không vi phạm tệ nạn xã hội, có kỹ năng phòng tránh xảy ra tai nạn giao thông, các tai nạn gây thương tích khác. - Nội dung và biện pháp thực hiện: + Tổ chức các cuộc thi văn nghệ; TDTT và các hình thức vui chơi khác vào dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn như: 20/ 11; 22/ 12; 26/ 3... và hoạt động văn nghệ thường xuyên tại chi đội. + Duy trì nghiêm túc và có chất lượng sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề từng tháng thông qua sinh hoạt 15’ đầu giờ. + Khen thưởng kịp thời các chi đội, đội viên đạt thành tích cao trong các lần thi văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. + Duy trì tốt đội văn nghệ Liên đội, có chương trình tập luyện và biểu diễn khi các đoàn thể đề nghị hoặc trong các đợt sinh hoạt truyền thống ... Chọn lọc những tiết mục tiêu biểu của các chi đội, tổ chức công diễn và biểu dương. + Kết hợp với Ban Giáo dục thể chất - Thẩm mĩ tổ chức tập luyện Múa hát tập thể và Thể dục giữa giờ, tạo ra hình thức sinh hoạt tập trung bổ ích cho mỗi đội viên sau các tiết học. + Tổ chức thường xuyên các hoạt động vui chơi lành mạnh ngoài giờ học. Tích cực sưu tầm và hướng dẫn thực hiện theo hướng tích cực, nhằm lôi kéo sự tham gia của các đội viên đối với các trò chơi dân gian sau giờ học. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết trong Liên đội. + Thường xuyên phổ biến và giáo dục đội viên ý thức bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và thói quen tập luyện TDTT. Tổ chức thi đồng diễn TD trong các đợt thi đua chủ điểm và tổ chức thi các môn thể thao để chọn cử những đội viên có năng khiếu đi tham dự thi đấu ở các cấp vào đầu năm học. + Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực” mỗi đội viên thực hiện tốt công tác xây dựng cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Giáo dục cho mỗi đội viên các ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường. Từ đó, hướng dẫn, tổ chức cho các em tham gia những hoạt động mang tính lâu dài như: trồng và chăm sóc cây xanh, tu sửa cảnh quan, môi trường nhà trường; tham gia thường xuyên các hoạt động làm sạch môi trường tại gia đình, địa phương. 2.5- Về các hoạt động khác: - 100% đội viên có ý thức, thói quen chăm sóc, giữ gìn vệ sinh trường lớp xanh, sạch, đẹp. Mỗi chi đội có 1 công trình để chăm sóc. - 100% đội viên mặc đồng phục theo mùa khi đến trường đi học. - 100% đội viên hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào hoạt động như: Kế hoạch nhỏ; Lá lành đùm lá rách; Xây dựng quỹ Đội - Hội. - Liên đội thường xuyên tổ chức các phong trào thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm nâng cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. - Ban chỉ huy Liên đội - Đội cờ đỏ thường xuyên chăm sóc khu di tích Đền thờ An Dương Vương (1lần/ tuần) - Thực hiện tốt lao động thường xuyên và các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường. - 100% Tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu do nhà trường, Đoàn - Hội và ngành tổ chức. 2.6- Về chương trình rèn luyện đội viên: - Nội dung và biện pháp thực hiện: + Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả “Chương trình rèn luyện đội viên” đa dạng hình thức công nhận hoàn thành các chuyên hiệu. - Lồng ghép vào các chủ điểm trong năm học, Ban chỉ huy Liên đội phát động thi đua. Kết hợp với chi đội theo dõi, đánh giá và cấp chuyên hiệu theo các thứ hạng đạt được cho đội viên. Cụ thể là: - Tháng 9-10: Thực hiện chuyên hiệu: “Chăm học”. - Tháng 11: Thực hiện chuyên hiệu: “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”. - Tháng 12: Thực hiện chuyên hiệu: “Nhà sử học nhỏ tuổi”. Thực hiện chuyên hiệu: “Nghi thức Đội”. - Tháng 1-2/2012: Thực hiện các chuyên hiệu khác, chuyên hiệu “Trưởng thành”. - Tháng 3: Thực hiện chuyên hiệu: “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”. - Tháng 4-5: Thực hiện các chuyên hiệu khác. - Tháng 6-7-8: Hè vui - khoẻ. IV. Nội dung các chương trình hoạt động: 1- Chương trình “ Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh” 1.1 Mục đích: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống và những gia trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam. Giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên. 1.2 Nội dung và giải pháp: - Đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi thông qua các hình thức: Hội diễn văn nghệ, giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; Thi tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về quê hương đất nước nhằm giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, con người, biết yêu thương và chia sẻ với đồng bào - Duy trì và nhân rộng các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “áo lụa tặng bà” Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác “Trần Quốc Toản”. Tổ chức cho các em thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình thương binh liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng; Tham gia tu sửa, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sỹ; Tích cực tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” góp phần tôn tạo khu di tích lịch sử anh hùng Kim Đồng. - Tiếp tục triển khai phong trào “Nói lời hay - Làm việc tốt” nhằm giáo dục đạo đức, khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỉ luật cho đội viên: Biết vâng lời, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô và người lớn; Không nói tục, chửi bậy, khuyến khích phong trào “Gọi bạn, xưng tôi”; “Nhặt được của rơi trả người đánh mất”, tạo môi trường văn hóa, giúp đội viên hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, dành sự quan tâm đặc biệt tới đội viên chậm tiến; Rèn luyện tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày. 2- Chương trình “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”: 2.1 Mục đích: Hướng dẫn các đội viên xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học, giúp bạn vượt khó; Tạo phong trào thi đua sôi nổi, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo của các đội viên; Từng bước trang bị cho đội viên những tri thức cần thiết, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước trong tương lai. 2.2 Nội dung và giải pháp: - Định hướng cho đội viên ý thức “Vượt khó học tốt”, “Học đi đôi” với “Hành”, “Học thực chất - Thi nghiêm túc”; Khuyến khích đội viên xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo; Triển khai có hiệu quả phong trào “Hoa điểm tốt”, “Vở sạch chữ đẹp” - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Chương trình “ Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thanh Hóa”, tạo nhiều nguồn lực để hỗ trợ đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. - Giáo dục thiếu nhi thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường, không nghỉ học tùy tiện, không đi học muộn, không nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ học - Hướng dẫn thiếu nhi biết các kĩ năng sống: biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của bản thân mình, giúp đỡ gia đình theo tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. 3- Chương trình “Vui khỏe an toàn - Làm nghìn việc tốt”: 3.1 Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động giáo dục kĩ năng, các loại hình giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành, khuyến khích thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng, tham gia vui chơi giải trí, phát triển cả về thể chất và tinh thần. Tạo điều kiện giúp thiếu nhi bổ sung kiến thức thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng nhằm bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, tình yêu thiên nhiên, đất nước, tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ bạn bè. 3.2 Nội dung, giải pháp: - Tăng cường giáo dục kỹ năng về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống thiên tai, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích và bạo lực học đường cho đội viên. - Tiếp tục thực hiện phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Trường em xanh - sạch - đẹp” Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sửa, làm mới các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. - Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tương thân, tương ái, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt. - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Công ước quốc tế Quyền trẻ em, luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật Giáo dục - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho đội viên. 4- Chương trình: “Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn": 4.1 Mục đích: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội, chất lượng đội viên, cán bộ Đội; Đẩy mạnh việc phối hợp hoạt động thiếu nhi ở trong Liên đội và trên địa bàn dân cư nhằm xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. 4.2 Nội dung, giải pháp: * Công tác đội viên: - Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức triển khai thực hiện “Chương trình rèn luyện Đội viên” theo hướng thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội, phong trào thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. - Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ trưởng thành Đội cho các đội viên ưu tú gắn với việc triển khai chương trình “Dự bị đoàn viên”. - Nắm vững danh sách các đội viên lớn, tiếp tục bồi dưỡng và tổ chức các hoạt động cho đội viên đã trưởng thành, tạo điều kiện cho các đội viên này được tham gia chương trình “Dự bị đoàn viên”. * Công tác xây dựng Ban chỉ huy Đội, Liên đội, Chi đội: - Tăng cường đổi mới công tác cán bộ chỉ huy Đội, coi trọng việc lựa chọn hướng dẫn bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức cho cán bộ chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng tập huấn cho Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội. - Chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi đội theo đúng nhiệm kì năm học; Đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt Chi đội theo hướng thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi. V- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG:  Tháng Nội dung công việc Công việc trọng tâm Ghi chú 8/2015 Chủ đề: GD kĩ năng tham gia sinh hoạt tập thể - GD kĩ năng tham gia sinh hoạt tập thể - Triển khai múa hát tập thể sân trường (MHTTST), Trò chơi dân gian. - Hát đúng, thuộc 2 bài hát: Quốc ca- Đội ca; - Nghi thức Đội - Lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh bóng bàn và cờ vua tham gia Hội HKPĐ cấp huyện -  Thành lập đội cờ đỏ, sao nhi đồng - Hát đúng, thuộc 2 bài hát: Quốc ca- Đội ca; - Nghi thức Đội. Văn nghệ 9/2015 - Chủ đề: Truyền thống nhà trường, nội quy trường lớp - Duy trì nền nếp công tác Đội, tập đội cờ, trống, văn nghệchuẩn bị K. giảng - Tổ chức lao động vệ sinh, tu sửa bồn lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh  - Học và thảo luận nội quy, nhiệm vụ của năm học. - Họp cờ đỏ, và hướng dẫn cách thực hiện                                           - Lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh môn đá cầu và bơi lội tham gia Hội HKPĐ cấp huyện - Thành lập câu lạc bộ học sinh theo môn học. và tổ chức giao lưu giữa các thành viên trong câu lạc bộ - GD Kĩ năng sống (Chủ đề 1) - GD an toàn giao thông (Chủ đề1) Tổ chức Trò chơi dân gian. Học và ôn múa hát tập thể bài1,2,3. - Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội chi đội, liên đội - Sơ kết thi đua và phát động đợt thi đua mới. - Phát động tháng ATGT cho HS toàn trường. -Múa hát tập thể sân trường - Xây dựng các nề nếp - Đại hội chi đội và liên đội 10/2015 - Chủ