Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động không thể thiếu trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo; là cầu nối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội đồng thời là phương tiện phát huy mọi nguồn lực làm tốt công tác giáo dục học sinh trong nhà trường. Xác định rõ đây là một hoạt động giáo dục cơ bản thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức góp phần hình thành nhân cách của học sinh. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vạn Ninh. Nay, Trường Tiểu học Vạn Lương 1 lập kế hoạch tổ chức thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2012 – 2013 như sau: A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học: - Tổng số phòng học: 12 phòng - Tổng số học sinh 483 em được chia làm 16 lớp. - Tỉ lệ bình quân: 30,2 học sinh/lớp

doc24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN LƯƠNG 1 Độc lập - Tự do - hạnh phúc Số: 56 /KH-VL1 Vạn Lương, ngày 25 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Năm học: 2012 – 2013 Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động không thể thiếu trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo; là cầu nối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội đồng thời là phương tiện phát huy mọi nguồn lực làm tốt công tác giáo dục học sinh trong nhà trường. Xác định rõ đây là một hoạt động giáo dục cơ bản thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức góp phần hình thành nhân cách của học sinh. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vạn Ninh. Nay, Trường Tiểu học Vạn Lương 1 lập kế hoạch tổ chức thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2012 – 2013 như sau: A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học: - Tổng số phòng học: 12 phòng - Tổng số học sinh 483 em được chia làm 16 lớp. - Tỉ lệ bình quân: 30,2 học sinh/lớp I. Thuận lợi: - Thường xuyên được sự chỉ đạo của Phòng giáo dục về chuyên môn và các hoạt động phong trào do Huyện, Phòng tổ chức. - Các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường nhiệt tình hỗ trợ cho các hoạt động. - Đa số học sinh có tinh thần học tập, chăm ngoan, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi. Có tinh thần đoàn kết cao. II. Khó khăn: - Các em là học sinh nông thôn nên còn rụt rè chưa mạnh dạn vì vậy khó khăn trong việc sinh hoạt tập thể, ngoại khóa. - Một số ít phụ huynh học sinh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em mình, còn khoán trắng cho nhà trường. - Một số môn học còn thiếu thiết bị và đồ dùng dạy học theo hướng đổi mới. B. MỤC TIÊU: - Tổ chức các hoạt động theo hình thức hoạt động mới để học sinh làm quen với phương pháp hoạt động chủ động phù hợp với mục tiêu đào tạo mới, đồng thời nhằm giúp học sinh có những hiểu biết và thái độ đúng đắn về các giá trị văn hóa, xã hội của dân tộc và nhân loại. - Nội dung hoạt động cơ bản bám sát nội dung hoạt động Đội các cấp, theo chương trình rèn luyện Đội viên và các nội dung giáo dục truyền thống (kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, truyền thống nhà trường, quê hương, ) hằng năm cũng như các vấn đề cấp thiết đối với học sinh như: Phòng chống ma túy học đường, An toàn giao thông, quyền trẻ em, luật dân sự Việt Nam, - Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học ở trên lớp; tạo điều kiện thuận lợi để các em làm quen với những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; giúp các em có cơ hội liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống. - Làm quen và tập luyện các kỹ năng cơ bản, cần thiết của học sinh tiểu học như: kỹ năng sống; kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể một cách chủ động và có trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các tình huống nảy sinh trong học tập và hoạt động tập thể - Có thái độ đúng đắn, có tình cảm tích cực thể hiện ở sự hứng thú với các hoạt động, được góp sức lực, khả năng của mình vào hoạt động của tập thể. C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG: I. Công tác chống lưu ban, bỏ học: - Tổ chức tốt tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. - Thực hiện tốt phương châm “Gia đình –Nhà trường – Xã hội cùng chăm lo học sinh”. - Củng cố, duy trì thực hiện tốt các nề nếp, kỷ cương trong học tập và những qui định chung của đơn vị. - Học sinh chấp hành và thực hiện tốt nội qui và 10 điều văn minh của người học sinh. - Nghỉ học (cha hoặc mẹ) vào trường xin phép theo mẫu qui định. GVCN kịp thời thông báo về gia đình những học sinh nghỉ 02 ngày trong tuần không xin phép. - Tạo mọi điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tốt, cho học sinh diện chính sách, con gia đình nghèo mượn sách giáo khoa. II. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nếp sống: 1. Đối với học sinh : - Thông qua các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện đầy đủ các chủ điểm tháng nhằm giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Kĩ năng sống”, “Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả”, “Mười điều văn minh trong giao tiếp của học sinh”, - Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh giáo dục tư tưởng, đạo đức, nếp sống văn minh cho học sinh trong đơn vị. - Phát huy và xây dựng tốt các nề nếp kỉ cương trong nhà trường, nâng cao vai trò tự quản của học sinh trong từng tiết học ở từng lớp nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. - Tổ chức tốt tiết sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm. - Thường xuyên giáo dục cho học sinh về trật tự an toàn giao thông, về phòng chống ma tuý, HIV-AIDS, phòng chống tai nạn thương tích, các bệnh thông thường, bệnh tay chân miệng, giáo dục pháp luật. phòng chống các tệ nạn xã hội, - Theo dõi, nắm cụ thể các trường hợp học sinh cá biệt để có kế hoạch giúp đỡ giáo dục tốt. - Thực hiện đủ các chủ đề, chủ điểm quy định cho mỗi tháng. - Tham gia các hoạt động chính trị tại đại phương như: cổ động, mít-tinh Chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ; tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo do các cấp tổ chức. - Chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường trên cơ sở phát huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của các ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên chi đội. - Tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi sinh hoạt lớp và bằng các phương tiện truyền thông trong nhà trường. - Tổ chức cho học sinh năm bắt và phát huy giá trị di tich văn hóa, lịch sử đia phương qua việc chăm sóc, tham quan khu di tích Đình Hiền Lương; các hội thi dưới dạng như thi đố vui để học, tìm hiểu thế giới quanh ta - Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục&Đào tạo phát động. *. Chỉ tiêu: 100 % thực hiện tốt. 2. Đối với giáo viên : - Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui định của Ngành giáo dục. - Chấp hành và thực hiện tốt điều lệ nhà trường phổ thông, qui chế chuyên môn. - Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người giáo viên, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được phân công. - Xây dựng tốt nề nếp giảng dạy, sinh hoạt, hội họp cơ quan. Thực hiện tốt nội qui cơ quan, thực hiện tốt ATGT. Luôn gương mẫu là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. - Thực hiện tốt vai trò của người Đảng viên, người Đoàn viên công đoàn, người giáo viên. â Chỉ tiêu:100% thực hiện tốt. II. Vận dụng phương tiện dạy học hiện đại vào trong các tiết hoạt động ngoại khóa: Khai thác tối đa tìm năng về cơ sở vật chất của nhà trường đặc biệt là các phương tiện thiết bị mới để học sinh nhanh chóng làm quen như sử dụng băng đĩa, đèn chiếu trong các hoạt động ngoại khóa. III. Hoạt động về văn hóa, nghệ thuật: - Tổ chức các hội thi mang tính giáo dục về chiều sâu như: Hội thi “Tìm hiểu An toàn giao thông”; thi làm tập san (sáng tác thơ, truyện ngắn về thầy cô) nhân ngày 20/11; thi tìm hiểu về lịch sử địa phương nhân ngày 22/12, Với mục tiêu bồi dưỡng và làm phong phú thêm về tinh thần, đưa cái đẹp vào cuộc sống, biết thưởng thức cái đẹp, hành động đẹp. - Khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ ở nhà thiếu nhi, ở trường học (câu lạc bộ cờ vua, đá cầu, toán học, khoa học, tiếng việt, tiếng hát dân ca, mỹ thuật,). - Tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh tham gia thi viết bài tuyên truyền, thi sáng tạo, IV. Lao động vệ sinh: - Ngoài công việc vệ sinh sân trường, lớp học hàng ngày, nhà trường còn chú trọng tổ chức cho học sinh tham gia lao động giúp đỡ địa phương như vệ sinh đường hương thôn, chăm sóc Di tích lịch sử văn hóa cách mạng Đình Hiền Lương, lao động giúp đỡ gia đình, - Giáo dục học sinh biết vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi mình ở, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, - Tổ chức cho các em học sinh tái chế những vật dụng như: vỏ chai nhựa, giấy bìa cứng. làm các phương tiện học tập, đồ chơi cho các em nhỏ. V. Giáo dục thể chất - giáo dục thẫm mĩ và nghệ thuật 1. Giáo dục thể chất: - Thực hiện đầy đủ các tiết dạy thể dục chính khoá các khối lớp, xây dựng tốt nề nếp thể dục giữa giờ. Thường xuyên rèn luyện thể lực và giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, lành mạnh cho học sinh và không vi phạm các tệ nạn xã hội. - Tổ chức các đội năng khiếu về thể dục thể thao, tiến hành bồi dưỡng, tập luyện thường xuyên như: đội điền kinh, cờ vua, bóng bàn, đội bóng đá nam - Thực hiện tốt nề nếp đồng phục giáo viên thể dục và học sinh lớp 3, 4, 5 trong giờ thể dục chính khoá. 2. Giáo dục thẩm mĩ và nghệ thuật: - Phát động phong trào thi đua dạy và học tốt bộ môn Nhạc, Mỹ thuật ở các khối lớp. - Tổ chức tốt việc thực hiện lồng ghép giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục ngoại khoá, giáo dục tích hợp qua các môn đạo đức, tự nhiên xã hội, khoa học... - Tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, làm báo tường, cắm hoa nhân các ngày lễ lớn: 20/11; 8/3, 26/3, ... - Xây dựng cho học sinh nhận thức đúng về cái đẹp phù hợp với lứa tuổi học sinh, đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, không nhuộm màu, â Chỉ tiêu: 100 % thực hiện tốt. VI. Các hoạt động đội: - Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đẩy mạnh hoạt động nề nếp và các phong trào trong đơn vị. - Thành lập các nhóm sinh hoạt như: Đội nghi thức, múa hát tập thể, tuyên truyền ATGT, đội Sao đỏ, đội tự quản, trên cơ sở rèn luyện theo các chương trình hoạt động đội. - Tổ chức các hội thi để kích thích hoạt động của các nhóm này. - Thực hiện Liên–Chi Đội vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học: 2012 - 2013. - Tham gia tốt các phong trào do địa phương, ngành tổ chức. â Chỉ tiêu: 100% thực hiện tốt. VII. Công tác bảo hiểm đối với học sinh: Thành lập Ban chỉ đạo công tác vệ sinh, y tế học đường. Có kế hoạch đầu tư kinh phí để giáo viên phụ trách về y tế để làm tốt công tác y tế cũng như bảo hiểm đối với học sinh. D. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: I. Phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp: - Để triển khai tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên ngay từ đầu năm học, thao giảng mẫu cho giáo viên các khối tham dự. Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ phải có giáo án theo mẫu quy định và tích hợp đầy đủ các nội dungdo Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong các tiêt ngoài giờ lên lớp: + Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. + An toàn giao thông. + Bảo vệ môi trường. + Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả. + Phòng tránh HIV/AIDS. + Kỹ năng sống. + Trường học thân thiện, học sinh tích cực. + Giáo dục môi trường biển đảo, tình hình Biển đông. Và phát huy vai trò, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngoài nội dung sách giáo khoa thì nhà trường còn bổ sung thêm những nội dung mang tính thời sự vào nội dung sinh hoạt hàng tuần như: Giáo dục ý nghĩa của các ngày lễ lớn trong chủ điểm tháng; phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng - Ngoài ra kết hợp việc tổ chức các hoạt động văn thể mĩ và phong trào Đội, nhà trường cũng đã triển khai chủ đề năm học, chủ điểm tháng theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như: giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách, lối sống thông qua hoạt động thi tìm hiểu về lịch sử địa phương, an toàn giao thông, - Tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp được xếp theo từng khối lớp để không gây ảnh hưởng đến việc học văn hóa của học sinh. + Khối lớp 1, 2, 3 được xếp vào tiết của chương trình (mỗi tuần 1 tiết) + Khối lớp 4, 5 được xếp học 1 buổi (4tiết)/tuần/tháng (tuần đầu tiên của tháng – trái buổi học). II. Thời gian tổ chức các hoạt động ngời giờ lên lớp: - Thời gian tổ chức các hoạt động GDNGLL: Tiết chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, tiết tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (theo phân công của chuyên môn), các Hội thi do nhà trường tổ chức. - Thời gian tổ chức quy mô hoạt động GDNGLL toàn trường vào dịp các ngày lễ lớn: 15/10, 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3, 30/4, 15/5 và 19/5. III. Thời gian tổ chức sinh hoạt Đội và sinh hoạt sao nhi đồng: Tiết sinh hoạt này do giáo viên quản lý: - Tổ chức sinh hoạt đội: tiết thứ 5, ngày thứ sáu tuần cuối của tháng. - Tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng: vào giờ ra chơi ngày thứ năm hàng tuần. E. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN CỤ THỂ: Thời gian Chủ đề Khối lớp Nội dung Tháng 9/2012 Mái trường thân yêu của em 1,2,3 - Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 2/9/2012 - Tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. - Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới cho học sinh lớp 1 - Tổ chức cho học sinh dự lễ khai giảng năm học 2012 – 2013. - Giới thiệu thư của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi các thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học 2012 – 2013. - Nêu nội quy và nhiệm vụ năm học mới. - Giới thiệu truyền thống của trường cho học sinh. - Ổn định nề nếp, nội quy trường, lớp và bầu ban cán sự lớp. - Tổ chức sinh hoạt sao thường kỳ. - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, uống chín, không ăn quà vặt); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết - Phát động phong trào vở sạch – chữ đẹp, hoa điểm 10. - Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức. 4,5 - Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 2/9/2012 - Tổ chức cho học sinh dự lễ khai giảng năm học 2012 – 2013. - Giới thiệu thư của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi các thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai giảng năm học 2012 – 2013. - Nêu nội quy và nhiệm vụ năm học mới. - Giới thiệu truyền thống của trường cho học sinh. - Ổn định nề nếp, nội quy trường, lớp và bầu ban cán sự lớp. - Tổ chức hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt sao thường kỳ. - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, uống chín, không ăn quà vặt); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết - Phát động phong trào vở sạch – chữ đẹp, hoa điểm 10. - Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức. - Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt ATGT. - Thành lập đội nghi thức, đội chăm sóc di tích Đình Hiền Lương, đội tự quản, đội sao đỏ, - Tổ chức thành lập chi đội khối 4. - Tổ chức cho học sinh lớp 4, 5 thi “Tìm hiểu An toàn giao thông” và “Làm lồng đèn chào mừng tết tết trung thu”. - Tổ chức đại hội chi đội mẫu ở lớp 5C và đại hội Chi đội đại trà ở các lớp 4, 5 còn lại. - Tổ chức sinh hoạt đội thường kỳ. - Chăm sóc di tích Đình Hiền Lương. - Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức. Tháng 10/2012 Vòng tay bè bạn 1,2,3 - Tổ chức sinh hoạt chủ điểm và giáo dục ý nghĩa ngày 15/10/2012. - Tổ chức đọc nội dung thư Bác Hồ gửi lần cuối cho ngành giáo dục, các nội dung về Bác Hồ kính yêu. - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; học bài và làm bài trước khi đến lớp - Tiếp tục ổn định nề nếp, nội quy trường lớp. - Tổ chức sinh hoạt sao thường kỳ. - Tổ chức cho học sinh tham dự Đại hội Liên đội. - Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, uống chín, không ăn quà vặt); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết - Phát động các phong trào như:Người tốt việc tốt; hoa điểm 10; giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp; đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến, nhóm học ở nhà - Hướng dẫn học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ. - Tổ chức hát chào mừng 15/10 và 20/10, đố vui để học theo lớp. - Giáo dục học sinh thi giữa kỳ 1 nghiêm túc. - Phát động phong trào kế hoạch nhỏ. - Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia thi giải toán trên mạng internet (Học sinh lớp 3). - Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức. 4,5 - Tổ chức sinh hoạt chủ điểm và giáo dục ý nghĩa ngày 15/10/2012. - Tổ chức đọc nội dung thư Bác Hồ gửi lần cuối cho ngành giáo dục, các nội dung về Bác Hồ kính yêu. - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; học bài và làm bài trước khi đến lớp - Tiếp tục ổn định nề nếp, nội quy trường lớp. - Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, uống chín, không ăn quà vặt); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết - Phát động các phong trào như:Người tốt việc tốt; hoa điểm 10; giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp; đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến, nhóm học ở nhà - Hướng dẫn học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ. - Tổ chức hát chào mừng 15/10 và 20/10, đố vui để học theo lớp. - Giáo dục học sinh thi giữa kỳ 1 nghiêm túc. - Phát động phong trào kế hoạch nhỏ. - Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia thi giải toán trên mạng internet (Học sinh lớp 3). - Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức. - Tổ chức cho học sinh tham thi vẽ tranh phòng chống tội phạm do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. - Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia thi giải toán trên mạng internet. - Tổ chức sinh sao, sinh hoạt đội thường kỳ. - Tổ chức Đại Hội Liên đội. - Tổ chức hội thi đố vui để học. - Tổ chức tập huấn Ban chỉ huy đội và Ban phụ trách sao. - Phát động phong trào kế hoạch nhỏ. - Tổ chức cho học sinh Chăm sóc di tích Đình Hiền Lương. - Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức. Tháng 11/2012 Biết ơn thầy cô giáo 1,2,3 - Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 20/11/2012. - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. - Tổ chức kể chuyện về Bác, thầy cô dưới cờ. - Tiếp tục duy trì sỉ số, nề nếp, nội quy trường lớp. - Tổ chức sinh hoạt sao thường kỳ. - Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, uống chín, không ăn quà vặt); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết - Duy trì các phong trào hoa điểm 10; giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp; đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến, nhóm học ở nhà - Tổ chức cho học sinh vẽ tranh về chủ đề “Thầy cô giáo” - Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ. - Giới thiệu về truyền thống Nhà giáo Việt Nam và tổ chức hát chào mừng 20/11, đố vui để học theo lớp. - Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia thi giải toán trên mạng internet. - Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức. 4,5 - Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 20/11/2012. - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. - Tổ chức kể chuyện về Bác, thầy cô dưới cờ. - Tiếp tục duy trì sỉ số, nề nếp, nội quy trường lớp. - Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định