Khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức

Mục đích: – Chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá và kế hoạch làm việc của đoàn; – Hướng dẫn trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức và thống nhất thời gian đoàn có thể đến trường để khảo sát. Thời gian, địa điểm -Thời gian: 01 ngày (không quá 10 ngày sau khi nghiên cứu hồ sơ đánh giá) -Địa điểm: tại trường được ĐGN

pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHẢO SÁT SƠ BỘ VÀ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC Cục Khảo thí và KĐCLGD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHẢO SÁT SƠ BỘ Mục đích: – Chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá và kế hoạch làm việc của đoàn; – Hướng dẫn trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức và thống nhất thời gian đoàn có thể đến trường để khảo sát. Thời gian, địa điểm - Thời gian: 01 ngày (không quá 10 ngày sau khi nghiên cứu hồ sơ đánh giá) - Địa điểm: tại trường được ĐGN KHẢO SÁT SƠ BỘ Thành phần - Đoàn ĐGN: Trưởng đoàn và thư ký -Trường được ĐGN: Lãnh đạo nhà trường và các thành viên trong Hội đồng TĐG, nhóm thư ký Sản phẩm: Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc NỘI DUNG CỦA BIÊN BẢN GHI NHỚ • Những nội dung đã trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá • Những yêu cầu cụ thể đối với nhà trường • Kế hoạch khảo sát chính thức KHẢO SÁT CHÍNH THỨC • Thời hạn thực hiện: Không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến khảo sát sơ bộ. • Thời gian làm việc: 2-3 ngày với phổ thông và 1-2 ngày với mầm non • Điều kiện: Đoàn chỉ tiến hành làm việc khi có ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có trưởng đoàn và thư ký. KHẢO SÁT CHÍNH THỨC Nội dung làm việc: - Trao đổi với lãnh đạo trường và hội đồng tự đánh giá về công tác tự đánh giá của trường; - Xem xét cơ sở vật chất, trang, thiết bị của nhà trường; - Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu do trường cung cấp; - Quan sát các hoạt động chính khoá và ngoại khoá; - Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ; - Viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC - Giới thiệu chung về đoàn đánh giá ngoài; - Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài; - Những điểm mạnh và điểm yếu cơ bản của trường trong các tiêu chuẩn; - Những điểm chưa rõ, chưa thể đánh giá được ở các tiêu chí; - Kiến nghị đối với trường; - Tóm tắt kết quả đánh giá các tiêu chí. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 1. Chuẩn bị thật tốt: - Thảo luận kỹ với đồng nghiệp về những điểm chưa rõ,những vấn đề khó trong Báo cáo TĐG trước khi đến trường khảo sát. - Xác định cụ thể đối tượng phỏng vấn, nội dung phỏng vấn. - Xác định cụ thể những hoạt động,những đối tượng cần quan sát - Xác định cụ thể những minh chứng cần kiểm tra, cần xác minh. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 2. Linh hoạt trong quá trình làm việc để bảo đảm thời gian và hiệu quả. 3. Luôn xác định mình là một đồng nghiệp tin cậy. 4. Nghiêm túc, khách quan trong đánh giá nhưng không nên cứng nhắc và máy móc. 5. Phấn đấu để đạt đến sự đồng thuận (đồng thuận trong nội bộ của đoàn đánh giá ngoài và đồng thuận giữa đoàn đánh giá ngoài với trường được đánh giá ngoài). TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Tài liệu liên quan