Khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sài Gòn khi đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Abstract Difficulties in learning activities directly affect the academic outcomes of first-year students. This paper analyzes difficulties in learning activities encountered by the first-year students of the Faculty of Preschool Education in Saigon University, pointing out the causes and proposing some solutions to those difficulties to improve the learning quality of the first-year students.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sài Gòn khi đào tạo theo hệ thống tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan