Khóa học Thẩm định dự án: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư

nội suất thu hồi vốn được dịch từ nhóm chữ Internal Rate of Return, viết tắt là IRR. Đó là một suất chiết khấu mà tại đó, làm cho NPV = 0. IRR cũng là một chỉ tiêu phổ biến, chỉ sau NPV, thường đi liền và có mối quan hệ với NPV.

ppt31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1931 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa học Thẩm định dự án: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên